Stefa premium Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2017

Jak myślisz, kiedy zarobki w Polsce osiągną poziom wynagrodzeń w Unii Europejskiej?

Średnie miesięczne wynagrodzenia w poszczególnych województwach na tle kraju

mazowieckie 122,1%

dolnośląskie 102,2%

śląskie 100,1%

średnia ogólnopolska = 100%

Raport wwynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Główny księgowy 6354 PLN
Analityk sprzedaży 5071 PLN
Redaktor 3983 PLN
Leśniczy 6828 PLN
Frezer 3077 PLN
Inspektor pracy 3550 PLN
Pomoc domowa 2356 PLN
Quality Assurance 7413 PLN
Woźny/woźna 2179 PLN
Pomocnik drukarza 2819 PLN

wynagrodzenia - marzec 2018

sektor przedsiębiorstw - 4 886 PLN
6.2% (m/m)    6.7% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.9%

inflacja - marzec 2018 (r/r) 1.3%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Efektywność wynagrodzeń w Grupie Tauron Polska Energia SA

19.06.2017 Konrad Akowacz
Grupa Tauron to jedna z największych polskich grup energetycznych. Na koniec 2015 roku zatrudniała ona 
24 778 pracowników i wygenerowała 18,4 mld PLN przychodów. W poniższym artykule postanowiliśmy ocenić efektywność nakładów na wynagrodzenia grupy w latach 2009 – 2015. W analizach wykorzystaliśmy narzędzie Sedlak & Sedlak Compensation Assessment Tool. Dane będące podstawą analiz zostały pozyskane ze skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych grupy Tauron.

Dynamika wynagrodzeń w grupie Tauron


W tabeli pierwszej przedstawiamy roczne koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz przeciętne zatrudnienie w Grupie Tauron w latach 2009 – 2015.

Roczne koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz przeciętne zatrudnienie w etatach
w Grupie Tauron w latach 2009 - 2015

rok

koszt wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych (w PLN)

przeciętne zatrudnienie
w etatach

2009

2 331 089 000

28 839

2010

2 592 938 000

28 480

2011

2 541 581 000

28 343

2012

2 930 200 000

27 281

2013

2 668 301 000

26 441

2014

2 795 472 000

26 108

2015

2 560 784 000

24 778

 

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy TauronPomiędzy 2009 a 2015 rokiem koszt wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wzrósł o niecałe 10 %. W tym samym czasie przeciętne zatrudnienie zmalało o nieco ponad 14%. Na podstawie tego można by oczekiwać, że znacząco wzrosło średnie wynagrodzenie na jednego pracownika. Potwierdzenie tego przepuszczenia możemy odnaleźć na wykresie pierwszym.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wraz ze świadczeniami
oraz dynamika średniego kosztu wynagrodzeń i świadczeń miesięcznie w grupie Tauron

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Tauron,
dzięki wykorzystaniu Sedlak & Sedlak Compensation Assessment Tool
W badanym okresie średnie wynagrodzenie pracownika grupy Tauron wzrosło z 6 736 PLN do 8 612 PLN, co oznacza wzrost o prawie 28%. Warto zaznaczyć, że w każdym badanym roku średnie wynagrodzenie brutto rosło szybciej (bądź wolniej spadało) niż rosła (bądź spadała) dynamika rocznych kosztów wynagrodzeń i świadczeń. Wynika z tego, że Tauron redukując etaty starał się zadbać o pracowników pozostających w spółce. Co więcej podwyżki te nie były tylko wyrównaniem inflacji, która w latach 2009 - 2015 wyniosła 10,6%. Realny wzrost wynagrodzeń w Grupie Tauron wyniósł więc około 17,5%.


Efektywność nakładów na wynagrodzenia w grupie Tauron


Główną funkcjonalność narzędzia Sedlak & Sedlak Compensation Assessment Tool jest ocena efektywności wydatków ponoszonych na wynagrodzenia. Na wykresie drugim prezentujemy ile przychodu oraz zysku netto przyniósł 1 PLN wydany na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

Efektywność nakładów na wynagrodzenia i świadczenia
ponoszonych przez Grupę Tauron w latach 2009 – 2015

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Tauron,
dzięki wykorzystaniu Sedlak & Sedlak Compensation Assessment ToolJak wynika z wykresu drugiego stosunek wydatków ponoszonych na wynagrodzenia do wielkości przychodów spadł w badanym okresie z 16,7% do 13,9 %. Jest to wynik w dalszym ciągu gorszy niż w pozostałych firmach energetycznych notowanych w WIG20, gdzie wskaźnik ten osiągnął wartość 10,9% w 2015 roku. Przychód wygenerowany z 1 PLN przeznaczonego na wynagrodzenia i świadczenia wzrósł pomiędzy 2009 a 2015 rokiem z 5,97 PLN do 7,20 PLN (czyli o 20,6%). W tym samym okresie zyskowność netto po początkowym silnym wzroście w latach 2009 – 2012 wróciła w 2014 roku do prawie takiego samego poziomu jak w roku 2009. Co więcej w roku 2015 wskaźnik ten przyjął wartość silnie ujemną w związku z dokonaniem odpisów aktualizujących utratę wartości aktywów wytwórczych.


Podsumowanie


Grupie Tauron na przestrzeni lat 2009 – 2015 pomimo wzrostu nakładów na wynagrodzenia i świadczenia oraz wzrostu średniego wynagrodzenia w spółce udało się poprawić efektywność wynagrodzeń. Jednak poza spadkiem stosunku wydatków na wynagrodzenia i świadczenia do wielkości przychodów oraz wzrostem dochodowości wynagrodzeń spółka nadal nie może poprawić zyskowności netto tychże nakładów. Warto zaznaczyć, że zmianie wskaźników towarzyszyła redukcja etatów o ponad 14%. Te oraz inne analizy mogą Państwo wygenerować za pomocą narzędzia Sedlak & Sedlak Compensation Assessment Tool, dostępnego na stronie wynagrodzenia.pl.


Bibliografia
  1. Sedlak & Sedlak Compensation Assesment Tool

  2. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Tauron za lata 2009 - 2015
Konrad Akowacz

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl