Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor 5990 PLN
Automatyk 7610 PLN
Logistics Specialist 5000 PLN
Media Manager 5510 PLN
Serwisant IT 4220 PLN
Sprzedawczyni 3480 PLN
Księgowy 5710 PLN
Ekspozytor towarów 4020 PLN
Specjalista PPOŻ 6000 PLN
Technik geodeta 4330 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy opłaca się pracować w budownictwie?

24.02.2020 Maria Hajec
W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 9 854 osób pracujących w budownictwie, z czego jedynie 36% stanowiły kobiety. Mediana wynagrodzeń w tej branży wyniosła 5 000 PLN brutto. Luka płacowa osiągnęła poziom 13,7%, co oznacza to, że kobiety zarabiały o 715 PLN mniej niż mężczyźni.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w budownictwie w 2019 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuAnaliza wybranych kryteriów pokazała, że wynagrodzenia w budownictwie są bardzo zróżnicowane. W 2019 roku najwyższe zarobki w budownictwie otrzymywały osoby zatrudnione w województwie mazowieckim. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wyniosła 6 000 PLN. Z kolei osoby pracujące w firmach zagranicznych w tym województwie zarabiały aż o ponad 27% więcej, tj. 7 641 PLN. W pozostałych województwach było podobnie: mediana wynagrodzeń zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału zagranicznego była znacznie wyższa niż mediana zarobków osób zatrudnionych we wszystkich firmach.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w budownictwie w firmach zagranicznych w pięciu największych pod względem liczby mieszkańców województwach w 2019 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuKto w zagranicznych firmach budowlanych zarabia najwięcej?
Spójrzmy jeszcze głębiej w uzyskane dane i zobaczmy, jak wyglądały wynagrodzenia osób pracujących w zagranicznych firmach budowlanych na poszczególnych szczeblach organizacji w 2019 roku. Nie jest zaskoczeniem, że najwyższe zarobki w firmach zagranicznych w budownictwie otrzymywali dyrektorzy. Mediana ich miesięcznych zarobków osiągnęła poziom 19 400 PLN brutto i była ponad czterokrotnie wyższa niż mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych. Z kolei specjaliści w zagranicznych firmach budowlanych zarabiali 5 750 PLN, a kierownicy 10 000 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w budownictwie w firmach zagranicznych na poszczególnych szczeblach organizacji (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuA jak wyglądały wynagrodzenia w firmach zagranicznych na wybranych stanowiskach typowych dla branży budowlanej na poziomie starszego specjalisty? Pokazuje to poniższy wykres. Wynagrodzenia na stanowiskach starszych specjalistów w firmach zagranicznych były o około 30% wyższe niż w firmach polskich.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w firmach zagranicznych na wybranych stanowiskach budowlanych na poziomie starszego specjalisty (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 rokuInformacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Powyższy artykuł zawiera jedynie wybrane dane spośród tych, które posiadamy.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
zapraszamy do kontaktu.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".