Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Co zyskuje pracodawca, oferując benefity pracownikom?

11.08.2020 Patrycja Małek
Świadczenia dodatkowe to korzyści przede wszystkim dla zatrudnionych – to dla nich są tworzone. Oferowanie niektórych świadczeń pozapłacowych stało się już standardem i pracownicy zakładają, że pracodawca zapewni im do nich dostęp. Na rynku pojawia się coraz więcej benefitów, a firmy co roku ponoszą wysokie koszty z nimi związane. Dlaczego to robią? Jakie korzyści przynosi pracodawcy oferowanie benefitów? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.
Minimalizacja kosztów działalności
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Glassdoor w 2015 roku, prawie czterech na pięciu pracowników (79%) w Stanach Zjednoczonych wybiera benefit zamiast wyższego wynagrodzenia. Ta tendencja jest szczególnie widoczna wśród pracowników w wieku od 18 do 34 roku życia (89% ankietowanych odpowiedziało się za benefitem zamiast za podwyżką) oraz wśród ankietowanych w wieku 35–44 lata (84%). Z kolei wśród starszych pracowników odsetek osób wybierających benefit zamiast wyższej pensji był nieco niższy. 70% osób w wieku 45–54 lata i 66% osób w wieku 55–64 lata woli świadczenie dodatkowe zamiast podwyżki. Pracownicy szczególnie decydowali się na wybór benefitu zamiast podwyżki w sytuacji, gdy w ofercie firmy znajdowały się takie świadczenia dodatkowe jak:
  • pakiet zdrowotny – 40% badanych wybrałoby ten benefit zamiast podwyżki

  • elastyczny czas pracy (również praca zdalna) – 30%

  • dodatki biurowe (darmowy lunch, swobodny strój) – 19%

  • programy rozwoju pracowników (np. szkolenia w miejscu pracy) – 19%


Więcej zadowolonych pracowników
Magazyn Score przeprowadził ankietę w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych, w której porównał, jak zmienia się satysfakcja pracowników w zależności od pakietu oferowanych benefitów przez firmę. 53% zatrudnionych wskazało, że dzięki świadczeniom dodatkowym zwiększyła się jakość ich życia. Z kolei 44% poinformowało, że benefity poprawiły ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Z raportu Sedlak & Sedlak Benefity w oczach pracowników w 2020 roku wynika, że w Polsce aż 80% ankietowanych jest zadowolonych z benefitów.

Bardziej zmotywowani pracownicy
Na motywację do pracy wpływa wiele czynników. Wśród nich możemy wyróżnić pieniądze, relacje z przełożonymi i współpracownikami, a także ciekawe wyzwania i zadania. Aspektem, który wzmocni zaangażowanie pracowników oraz podniesie przywiązanie do pracodawcy jest oferta benefitowa. Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Grupę Bersin w 2015 roku w Stanach Zjednoczonych produktywność w firmach, które oferują świadczenia dodatkowe była o 14% wyższa niż w firmach, które benefitów nie oferowały. Badania przeprowadzone przez Grupę Bersin dowiodły także, że program świadczeń sprawia, że pracownicy czują się bardziej doceniani i chętni do pracy. Warto zwrócić uwagę na to, że każdego z pracowników do pracy będzie motywował inny benefit. Niektórych zatrudnionych motywuje to, że w pracy mogą zdobywać dodatkowe umiejętności oraz kwalifikacje. Dla tej grupy atrakcyjne będą np. kursy i szkolenia czy dopłaty do edukacji. Pracodawca zapewniając tego typu benefity zwiększy zaangażowanie pracowników. Szczególnie dla pracowników biurowych ważne jest, aby w czasie wolnym uprawiać aktywność fizyczną. Wobec tego tacy zatrudnieni docenią firmę, która zaoferuje im karnet na siłownię, basen czy zajęcia sportowe. Część pracowników ceni strefy relaksu w miejscu pracy, które pozwalają im na krótki odpoczynek i przywrócenie energii.

Przewaga nad innymi firmami
Obecnie ofert rekrutacyjnych jest wiele, a kandydatów do pracy mało. W maju 2019 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,4%. W związku z niskim bezrobociem, chętni do pracy nie wybierają firmy z konieczności, ale dlatego, że zwracają uwagę na korzyści jakie płyną z zatrudnienia u danego pracodawcy. Aktualnie na polskim rynku pracy niezwykle istotne wśród pracodawców jest to, aby wyróżniać się na tle innych, a także spełniać oczekiwania kandydatów. Sposobów jest wiele i jednym z tych popularnych jest zachęcenie kandydatów przez ofertę benefitową. To często benefit jest kwestią, która decyduje o tym, że kandydat wybiera daną firmę. Firma Score przeprowadziła badanie What are employee perks? w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych, które pokazuje jakie benefity uwzględniali pracownicy przy wyborze pracy. 88% kandydatów wybierając miejsce pracy brało pod uwagę możliwość elastycznych godzin pracy. Z kolei dla 80% ankietowanych firma zyskiwała przewagę nad innymi, kiedy oferowała możliwość pracy zdalnej. Poniższy wykres przedstawia, które świadczenia dodatkowe kandydaci najczęściej brali pod uwagę przy wyborze pracodawcy.

Najczęściej wskazywane benefity przy wyborze pracodawcy

Wykres

źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie badania Score - What are employee perks?Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa
Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że zaoferowanie wysokiego wynagrodzenia na etapie rekrutacji nie wystarczy w zachęceniu kandydatów do pracy. Niezwykle ważne jest również budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy (ang. employer branding). Employer branding to strategia, która pomaga przyciągnąć, zaangażować i zmniejszyć rotację zatrudnionych w danej firmie. Koncepcja ta polega na publikowaniu ofert pracy, które są unikalne i atrakcyjne dla przyszłego pracownika. Employer branding jest tworzony wewnątrz organizacji przy współpracy takich działów jak: HR, PR i marketing. Podstawą opracowania koncepcji jest zidentyfikowanie wartości posiadanych przez pracodawcę (tzw. Employer Value Proposition). EVP pomaga udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego kandydaci powinni wybrać właśnie to przedsiębiorstwo. Wyodrębnienie wartości, którymi kieruje się firma stanowi wizytówkę przedsiębiorstwa. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Talent Now w 2018 roku w USA, 84% kandydatów ubiegających się o pracę zwraca uwagę na wartości, jakimi kieruje się firma podczas przeglądania ofert rekrutacyjnych. Z kolei z badania przeprowadzonego przez Linkedin Global Recruting Trends 2015 w USA wynika, że employer branding zmniejsza rotację pracowników o 28%.
Poprzez ofertę świadczeń dodatkowych dla pracowników pracodawca również pokazuje jakie wartości są dla niego ważne. Przykładowo, jeżeli pracodawca w swojej ofercie benefitowej posiada takie pozycje jak: pakiet opieki medycznej, pomoc w rzuceniu palenia czy zdrowe posiłki w pracy podkreśla, że zdrowie pracowników jest dla niego bardzo ważne. Innym przykładem może być organizowanie wycieczek i imprez integracyjnych dla dzieci pracowników. W ten sposób przedsiębiorstwo pokazuje, że relacje rodzinne są dla niego istotne.

Benefity jako inwestycja długoterminowa
Jak wynika z raportu Sedlak & Sedlak pt. „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2019 roku” najczęściej oferowanym przez firmy świadczeniem pozapłacowym były szkolenia zawodowe. 98% przedsiębiorstw, biorących udział w badaniu, zapewniało swoim pracownikom ten benefit, z czego 79% firm oferowało szkolenia językowe.

Szkolenia wiążą się z ponoszeniem sporych kosztów. Często odbywają się w czasie pracy zatrudnionego, więc pracodawca musi ponieść koszty związane z wypłaceniem pracownikowi wynagrodzenia za czas pracy poświęcony na udział w szkoleniu. Dodatkowo, bardzo często konieczne jest to, aby opłacić specjalistę lub kurs, na którym szkoleni są pracownicy.

Dlaczego więc te kosztowne benefity są tak popularne wśród pracodawców? Przedsiębiorstwa, inwestując swój kapitał w podnoszenie kwalifikacji pracowników poprawiają jakość kapitału ludzkiego w firmie. Po ukończeniu kursów zatrudnieni zyskują fachową wiedzą i posiadają szersze uprawnienia. Dzięki szkoleniom zawodowym pracownicy mogą wykonywać swoją pracę wydajniej i szybciej. Tego rodzaju benefity to inwestycja długoterminowa dla pracodawcy – raz poniesiony koszt przynosi ogromne zyski w przyszłości.


Bibliografia
1. Raport Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2019 roku”
2. Raport Sedlak & Sedlak „Benefity w oczach pracowników w 2020 roku”
3. Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-maja-2019-r-,2,82.html [dostęp 7.07.2019]
4. https://www.biospace.com/article/what-s-more-important-at-work-better-perks-and-benefits-or-a-higher-salary-/
5. https://www.glassdoor.com/blog/ecs-q3-2015/
6. https://universumglobal.com/
7. https://www.hellobenefex.com/resources/blog/motivate-employee-benefits/
8. https://www.score.org/news/four-five-employees-prefer-bene%EF%AC%81ts-or-perks-pay-raise
9. https://everyonesocial.com/blog/employer-branding-statistics/
10. https://www.talentnow.com/recruitment-statistics-2018-trends-insights-hiring-talented-candidates/
Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".