Sondy
11.05.2021 - 29.11.2022

Czy uważa Pan/i, że system premiowania w firmie jest sprawiedliwy?