Słownik

Wynagrodzenie chorobowe

Świadczenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub innych przyczyn określonych w art. 92 KP finansowane ze środków pracodawcy do 33/14 dnia (w zależności od wieku pracownika).
Nie przysługuje osobom, które objęte są dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (np. z tytułu pracy nakładczej, umowy zlecenia).
Wysokość świadczenia (w zależności od przyczyny) wynosi 80%/100% wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a nie pensji pracownika.

Patrz też: Zasiłek chorobowy
Zobacz więcej haseł