Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor mechanik 5990 PLN
Asystent handlowy 4200 PLN
Kierownik marki 8920 PLN
Pośrednik pracy 3400 PLN
Dietetyk 3210 PLN
Manager hotelu 5280 PLN
Recepcjonistka 3280 PLN
Szklarz pojazdów 3870 PLN
Inżynier produktu 5140 PLN
Technik geodeta 4330 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Wynagrodzenie chorobowe

Świadczenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub innych przyczyn określonych w art. 92 KP finansowane ze środków pracodawcy do 33/14 dnia (w zależności od wieku pracownika).
Nie przysługuje osobom, które objęte są dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (np. z tytułu pracy nakładczej, umowy zlecenia).
Wysokość świadczenia (w zależności od przyczyny) wynosi 80%/100% wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a nie pensji pracownika.

Patrz też: Zasiłek chorobowy
Zobacz więcej haseł