Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Wynagrodzenie chorobowe

Świadczenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub innych przyczyn określonych w art. 92 KP finansowane ze środków pracodawcy do 33/14 dnia (w zależności od wieku pracownika).
Nie przysługuje osobom, które objęte są dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (np. z tytułu pracy nakładczej, umowy zlecenia).
Wysokość świadczenia (w zależności od przyczyny) wynosi 80%/100% wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a nie pensji pracownika.

Patrz też: Zasiłek chorobowy
Zobacz więcej haseł