Słownik

Składniki obligatoryjne wynagrodzenia

Te części wynagrodzenia, których przyznanie pracownikowi wynika z aktów prawnych wyższych rangą od zakładowego prawa pracy.

Patrz też: Składniki wynagrodzenia, Prawo pracy, Płaca podstawowa
Zobacz więcej haseł