Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Lider laboratorium 6111 PLN
Inżynier elektronik 4324 PLN
Psycholog kliniczny 3029 PLN
Niania 2314 PLN
Kierownik kontraktu 9342 PLN
Doradca klienta 3283 PLN
Organizator 2944 PLN
Neurologopeda 3495 PLN
Test manager 8800 PLN
Inspektor ds. BHP 3400 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Metoda porównywania czynników

Jest to jedna z analitycznych metod wartościowania pracy, jednak zawiera pewne elementy rangowania. Zmierza nie tylko do ustalenia prawidłowej hierarchii stanowisk pracy ze względu na stopień trudności, lecz także do przypisania im wartości pieniężnych, czyli stawek płac.
Kolejne etapy w jej stosowaniu to:
1. opis czynników utrudnień,
2. dobór stanowisk kluczowych (benchmarks),
3. uszeregowanie stanowisk kluczowych wg rangi każdego czynnika utrudnień,
4. podział obecnej płacy na każdym stanowisku kluczowym między czynniki utrudnień,
5. opracowanie skali porównawczej,
6. ulokowanie pozostałych stanowisk pracy na skali porównawczej ze względu na każdy czynnik utrudnień.

Patrz też: Analityczno-rangowa metoda wartościowania pracy, Metody wartościowania pracy
Zobacz więcej haseł