Słownik

Komitety ds. Wynagrodzeń

Powoływane przez rady nadzorcze i działające przy nich organy doradcze, pomagające w kształtowaniu polityki wynagrodzeń w stosunku do osób na najwyższym szczeblu zarządzania. Komitet określa wynagrodzenie prezesa zarządu i - według swego uznania - innych członków zarządu. Jego zadaniem jest również przygotowanie raportu o wynagrodzeniach zarządu celem dołączenia go do rocznego sprawozdania finansowego firmy.
Zobacz więcej haseł