Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor mechanik 5990 PLN
Sztygar 7340 PLN
Mechanik maszyn 5140 PLN
Sekretarz szkoły 3430 PLN
Nauczyciel biologii 3930 PLN
Nauczyciel domowy 3830 PLN
Nauczyciel etyki 3930 PLN
Prawnik 4610 PLN
Tokarz CNC 4530 PLN
Android developer 5360 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Forma akordowa wynagradzania

W modelowym ujęciu forma akordowa wyraża się tym, iż pracownik opłacany jest stosownie do ilości wykonywanej pracy, co zapewnia bezpośredni związek pomiędzy wydajnością pracy a wysokością otrzymanego wynagrodzenia.

Wyróżniamy następujące odmiany akordowej formy wynagrodzenia:
• akord prosty - stawka wynagrodzenia jest stała za każdą wykonaną jednostkę pracy, niezależnie od tego czy została ona wykonana w ramach przyjętej normy, czy ponad tę normę;
• akord progresywny lub degresywny, w którym stawka wynagrodzenia za jednostkę wykonanej pracy jest zmienna i wzrasta w przypadku akordu progresywnego lub ulega obniżeniu w przypadku akordu degresywnego, od pewnego poziomu wykonania przeciętnej normy, który zwykle znajduje się w granicach 100% normy;
• akord indywidualny lub grupowy, w którym podstawą wynagradzania są wyniki pracy pracownika lub zespołu pracowniczego;
• akord pośredni, w którym stawki wynagrodzenia ustalane są jako pewien procent stawki określonej grupy pracowników firmy, których określa się jako pracowników wiodących.

Patrz też: Formy wynagradzania, Indywidualne formy wynagrodzeń
Zobacz więcej haseł