Słownik

Dodatek za relokację

Dodatek przyznawany w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, której wymaga praca zatrudnionego.

Patrz też: Dodatki płacowe
Zobacz więcej haseł