Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - październik 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 213 PLN
2.5% (m/m)    5.9% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.1%

inflacja - październik 2019 (r/r) 2.5%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

AWP-N

Jest jedną z najmłodszych polskich metod analitycznego wartościowania prac biurowych i kierowniczych (powstała w 1990 roku). Nie jest więc to metoda uniwersalna, lecz specyficzna, czyli dotycząca określonej grupy stanowisk. Według jej autora, Tadeusza Oleksyna, stanowi ona uproszczoną wersję innej, krajowej metody wartościowania - UMEWAP-87, popularyzowanej w latach 80-tych przez administracje państwową. Tworząc AWP-N Tadeusz Oleksyn zmodyfikował te elementy UMEWAP-87, które zdaniem jego oraz wielu specjalistów były nieprzystosowane do współczesnego rynku pracy lub były zbyt skomplikowane. Uproszczenia wprowadzone przez T. Oleksyna w metodzie AWP-N polegały na:
• całkowitym usunięciu trzech kryteriów elementarnych: "wysiłek fizyczny", "obciążenie psychiczne z tytułu niskiego prestiżu pracy" oraz "czynniki niebezpieczne". Kryteria te stały się wg Tadeusza Oleksyna całkowicie zbędne w procesie wartościowania stanowisk kierowniczych oraz biurowych. Drugie z wymienionych kryteriów było szeroko dyskutowane jeszcze w kontekście metody UMEWAP -87 jako kryterium zbyt niewymierne a także nie dotyczące istoty wartościowania pracy. Co do "wysiłku fizycznego", dyskusyjnym stało się jego usunięcie z metody AWP-N, ponieważ jest to kryterium istotnie różnicujące niektóre prace biurowe;
• połączeniu kryteriów elementarnych "odpowiedzialność za przebieg i skutki pracy" oraz "odpowiedzialność za decyzje";
• ograniczeniu liczby stopni oceny w stosunku do niektórych kryteriów elementarnych.
Za innowację metodologiczną metody AWP-N uważa się połączenie opisu pracy na danym stanowisku z zestawem kluczy analitycznych dla dwunastu kryteriów elementarnych.

Patrz też: AWP, Analityczno-punktowe metody wartościowania pracy, Metody wartościowania pracy, Wartościowanie pracy
Zobacz więcej haseł