Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 4100 PLN
Kierownik marki 7511 PLN
Kartograf 3077 PLN
Pracownik ochrony 2074 PLN
Doradca zawodowy 2965 PLN
Komisarz skarbowy 4142 PLN
Programista Perl 7363 PLN
Front-end developer 5645 PLN
Biolog 3052 PLN
Blacharz budowlany 3297 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - październik 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 213 PLN
2.5% (m/m)    5.9% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.1%

inflacja - październik 2019 (r/r) 2.5%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

AWP (Ankietowe Wartościowanie Pracy)

Analityczna metoda wartościowania pracy, stworzona z myślą o wartościowaniu pracy w największych przedsiębiorstwach, w których metody sumaryczne nie byłyby wystarczające z powodu zbyt dużej ilości stanowisk. Jej autorem jest Tadeusz Oleksyn. Głównymi celami twórcy metody były jej użyteczność, wygoda i szybkość w praktycznym zastosowaniu, a także gwarancja miarodajnych wyników, przy jednoczesnej łatwości zastosowania. Podstawą dla ustalenia kryteriów syntetycznych metod AWP był tzw. Schemat Genewski. Metoda powstała w 1990 roku.

Podczas definiowania poszczególnych kryteriów w metodzie AWP położono szczególny nacisk na ich adekwatność w stosunku do bieżącej sytuacji na rynku pracy oraz do realiów stanowisk tak, aby rezultaty wartościowania odpowiadały wewnętrznym i zewnętrznym warunkom przedsiębiorstwa. AWP to metoda uniwersalna, a więc przystosowana do wartościowania stanowisk robotniczych oraz nierobotniczych, z wyłączeniem stanowisk prezesów i członków zarządu w spółkach prawa handlowego oraz dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. Wyłączeni z procesu wartościowania są w tej metodzie także kierownicy najwyższego szczebla. Pierwsza wersja metody – AWP-N jest jedną z najmłodszych polskich metod analitycznego wartościowania prac biurowych i kierowniczych. Metoda była modyfikowana, jej kolejne wersje to AWP–2, AWP–2BIS, AWP–2006.

Patrz też: Analityczno-punktowe metody wartościowania pracy, Metody wartościowania pracy, Wartościowanie pracy
Zobacz więcej haseł