Czy system premiowania w Państwa firmie jest sprawiedliwy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > PPK - najczęstsze pytania

Jak mogę zrezygnować z PPK?

Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK składa się w formie pisemnej u pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie instytucję finansową z którą zawarł umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Wzór deklaracji oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych zostanie określony przez właściwego ministra. Pracodawca nie dokonuje wpłat za pracownika, począwszy od miesiąca, w którym pracownik złożył deklarację o rezygnacji. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi. Ustawa nie precyzuje terminu w jakim pracownik może złożyć deklarację o rezygnacji.
Zobacz więcej pytań i odpowiedzi z dotyczących PPK