Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka zarządu 4450 PLN
Brygadzista 4790 PLN
Elektronik 6200 PLN
Kierownik regionalny 9640 PLN
Nauczyciel psycholog 4820 PLN
Inżynier sieci IT 8430 PLN
Spedytor morski 5070 PLN
Wytapiacz 4440 PLN
Fund Accountant 5870 PLN
Concierge 4070 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Klasycy wynagrodzeń

Zofia Sekuła

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej i Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. Jest autorką 111 artykułów i ośmiu monografii publikowanych w fachowej prasie dotyczących wynagradzania, polityki płac, kontrolingu personalnego i planowania zatrudnienia. Zajmuje się projektowaniem układów zbiorowych pracy, systemów wynagradzania, a także wartościowaniem pracy. Podkreśla ogromne znaczenie właściwego planowania zatrudnienia i rozwoju zawodowego pracowników dla zwiększenia elastyczności i dochodowości firm. Ważniejsze z jej książek to: „Wynagrodzenia zmienne i rzeczowe” (Kraków, 2005), „Uwarunkowania i instrumenty polityki płac w firmie” (Wrocław, 2003), „Planowanie zatrudnienia” (Kraków, 2001), „Motywacyjne kształtowanie płac” (Bydgoszcz, 1997), „Motywowanie ekonomiczne w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki rynkowej” (Wrocław, 1991).

Prof. Zofia Sekuła twierdzi, że wynagrodzenie zmienne powinno być ustalane na takim poziomie, by było ono atrakcyjne i zmuszało pracownika do wysiłku. Zbyt niska płaca zmienna przy wysokiej płacy stałej jest mało skuteczna. Sposoby wyliczania wynagrodzeń zmiennych, według Zofii Sekuły, powinny być zrozumiałe i łatwe, tak aby pracownik był w stanie sam obliczyć wysokość swojego wynagrodzenia. Niezbędnym, jej zdaniem, jest rozstrzygnięcie, w jakim stopniu o wynagrodzeniu mają decydować kierownicy, a w jakim stopniu ma ono wynikać z zasad i algorytmów. Jednocześnie wynagrodzenie zmienne powinna cechować duża elastyczność odnosząca się nie tylko do wysokości wynagrodzenia, ale także polegająca na uwzględnianiu sytuacji, warunków i potrzeb występujących w danym okresie. Jak sądzi Zofia Sekuła, w wypadku zmiany celów i kryteriów ich oceny pracownicy powinni być poinformowani o potrzebie zmiany kierunku swoich działań oraz o konstrukcji nagród za realizację tych celów. Ustalanie zasad i kryteriów nagradzania w każdym okresie, w którym zmieniają się cele, pozwala zwracać pracownikom uwagę na to, co jest ważne, a czemu sami nie przypisywaliby takiego znaczenia.

Prof. Zofia Sekula jest cenionym ekspertem w zakresie planowania zatrudnienia, doboru i oceniania pracowników, m.in. w Biurze Negocjacyjno-Konsultacyjnym "Solidarność" Dolny Śląsk. Współpracuje z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa oraz firmą doradczo-szkoleniową Petex.