Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 3820 PLN
Dyrektor działu B+R 16600 PLN
Nauczyciel psycholog 3830 PLN
Nauczyciel religii 3230 PLN
Dyspozytor 5480 PLN
Ślusarz 4000 PLN
Pracownik produkcji 3430 PLN
Tax Manager 14660 PLN
Dyrektor wykonawczy 13920 PLN
Drukarz sitodrukowy 3550 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Klasycy wynagrodzeń

Marta Juchnowicz

Prof. dr hab, pracownik naukowy w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Pracownik naukowy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Od 2007 roku członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Redaktor naczelny czasopisma „Edukacja ekonomistów i menedżerów”, wydawanego przez Katedrę Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej. Habilitację otrzymała w 1994 r. za rozprawę „Polityka płac - dylematy teoretyczne, realne i decyzyjne”. Specjalizuje się w systemach motywacyjnych, płacowych i w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Prowadziła między innymi badania, których celem była ocena podejścia polskich firm do problemu nowoczesnych rozwiązań płacowych. Jej zdaniem należy wypracować nową strategię wynagradzania, bazującą na wzroście wynagrodzeń kadry strategicznej i poszerzeniu zakresu zmiennych składników wynagrodzenia. Według niej ważne jest, by integrować interes pracownika z interesem firmy oraz traktować system wynagrodzeń jako element spójnego systemu motywacyjnego.

Marta Juchnowicz jest autorką bądź redaktorem wielu pozycji m.in.: „Badanie rynku wynagrodzeń. Problemy metodologiczne” (IPiSS 2001), „Systemy wynagradzania” (Poltext, 1999), „Wynagrodzenia w małych i średnich firmach” (IPiSS, 2005). Wraz z M. Juchnowicz i Z. Czajką jest współautorką książki „Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami”, (Delfin 1998).