Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 5510 PLN
Koordynator projektu 6580 PLN
Konstruktor mechanik 7410 PLN
Asystent handlowy 5080 PLN
Webmaster 6100 PLN
Krupier 5070 PLN
Serwisant maszyn 5510 PLN
Toromistrz 6280 PLN
Tax Analyst 8870 PLN
Programista iOS 11730 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Informacje prasowe

Prognozy wynagrodzen i innych wskaznikow gospodarczych na 2024 rok

08.01.2024

Podstawowe wskaźniki gospodarcze w Unii Europejskiej.

Schemat

Opracowanie Komisji Europejskiej


Rynek pracy


Walka państw członkowskich z inflacją, która powodowało spadek PKB nie przełożyła się na pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Według prognoz Komisji Europejskiej stopa bezrobocia w całej Unii Europejskiej liczona według BAEL utrzyma się w 2024 roku na historycznie niskim poziomie 6%. Najwyższe bezrobocie wystąpi w Hiszpanii, tam według projekcji wyniesie 11,6%. Wysokie bezrobocie odczują również mieszkańcy Grecji – stopa bezrobocia wyniesie tam 10,7%. Natomiast należy zwrócić uwagę, że i w tych państwach bezrobocie obniża się.
Według Komisji Europejskiej w 2024 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniesie 2,8% wobec 3% w 2023 roku. Prognozy zawarte w listopadowym Raporcie o inflacji NBP zakładają bardzo podobny scenariusz. W pierwszym kwartale 2024 roku stopa bezrobocia wyniesie 3,1%, a pod koniec roku wzrośnie do poziomu 3,4%. Liczba pracujących w 2024 roku spadnie o 0,5%.

PKB i wydajność pracy


W latach 2022-2023 dynamika PKB w całej UE znacznie spowolniła. W 2024 ekonomiści oczekują powolnego odbicia gospodarczego. Według projekcji Komisji Europejskiej gospodarka Unii Europejskiej wzrosła o 0,6% w 2023 roku. W 2024 roku średnioroczna dynamika wzrostu PKB ma wynieść 1,3%. W 2024 roku największy wzrost spośród krajów Europy odnotuje Malta (4%) i Rumunia (3,1%). W Polsce wskaźnik ma być wyższy niż średnia unijna i wynieść 2,7%, ale pozostając poniżej średnich historycznych (przykładowo w 2022 PKB Polski wzrosło o 5,3%). Według projekcji NBP średnioroczna dynamika PKB wyniesie 2,9% wobec 0,3% w 2023 roku.

Jak zauważają ekonomiści pracujący przy Komisji Europejskiej polepszeniu ma ulec również wydajność pracy, która w 2023 uległa znacznemu załamaniu. Przykładowo, w Unii Europejskiej spadek produktywności pracy wyniósł w 2023 roku 0,4% a w 2024 roku odnotuje wzrost na wynoszący 0,9%.

Wynagrodzenia


W 2023 roku dynamika wzrostu wynagrodzeń nominalnych nieco spowolni w porównaniu do lat ubiegłych, gdzie pozostawała wysoka ze względu na wysoką inflację i relatywnie dobrą sytuację na krajowych rynkach pracy. Prognozowany wzrost wynagrodzeń w Unii Europejskiej ma wynieść 4,9% (w 2023 dynamika wyniosła 5,9%). W Polsce przewiduje się wzrost wynoszący 8,8% wobec 11,2% w 2023 roku.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń nominalnych
w poszczególnych krajach Europy w 2024 roku (r/r, w %).

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Komisji EuropejskiejW większości krajów Unii Europejskiej inflacja, w porównaniu z 2023 rokiem, znacznie się obniży. Zgodnie z prognozą, średnioroczna inflacja w Unii Europejskiej w 2024 roku wyniesie 3,5% (wobec 6,5% w 2023 roku).
W 2023 roku w większość krajów dynamika realnych płac pozostawała na poziomie ujemnym. W 2024 roku ekonomiści spodziewają się, że płace Europejczyków, mimo wciąż wysokiej inflacji, będą realnie rosły. W Unii Europejskiej wzrost płac w ujęciu realnym ma wynieść 1,6% wobec -0,4 w 2023 roku. W Polsce 2,4% wobec 0,2% w 2023 roku.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń realnych
w poszczególnych krajach Europy w 2024 roku (r/r, w %).

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Komisji EuropejskiejPrognozy dla Polski


Według prognoz NBP średnioroczna inflacja wyniesie 4,6% w 2024 wobec 11,4% w 2023 roku. Wynagrodzenia wzrosną 9,3% (12,8% w 2023 roku), a w 2025 6,8%.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń i inflacji CPI w Polsce w kwartałach (procentowo, r/r).

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Narodowego Banku PolskiegoWedług Kompleksowego Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2023 – jesień/zima podwyżki systemowe, czyli takie, które nie wynikały z awansu, czy wzrostu efektywności indywidualnej pracowników, wyniosą 8-9% w zależności od szczebla zatrudnienia. Będą niższe niż podwyżki zrealizowane w 2023 roku.

Planowane systemowe podwyżki na 2024 rok 
i zrealizowane podwyżki systemowe w 2023 roku na szczeblach zatrudnienia.

Wykres

Opracowanie własne Sedlak & SedlakWedług prognoz NBP wzrost wydajności pracy wyniesie 3,4% w 2024 roku (w 2023 roku wyniósł 0,1%) pozostając nadal znacznie poniżej dynamiki wynagrodzeń.

Prognozowany wzrost wynagrodzeń
i wydajności pracy w Polsce w kwartałach (procentowo, r/r).

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Narodowego Banku PolskiegoPłaca minimalna


W 2024 roku czekają nas znaczne podwyżki płacy minimalnej. Wysoki i dwukrotny jej wzrost spowoduje znaczne koszty dla pracodawców. Od 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenie minimalne wyniesie 4 242 PLN brutto. Po kolejnej podwyżce, zaplanowanej na 1 lipca, wzrośnie ono do 4 300 PLN brutto. Oznacza to dynamikę płacy minimalnej na poziomie 19,4% i znacznie przekraczającą wszystkie prognozy dla ogólnego wzrostu płac. Ponadto będzie to najwyższy procentowy wzrost płacy minimalnej rok do roku od czasu wejście w życie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z szacunkami rządu liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3,6 mln. Oznacza to znaczne spłaszczenie struktury zarobków w Polsce.

  1. AON (2021), Diversity, equity and inclusion in the workplace, Embracing inclusivity, https://risingresilient.s3.eu-west-2.amazonaws.com/diversity-equity-and-inclusion-in-the-workplace-en.pdf [dostęp: 7.12.2023];

  2. World at Work (2021), Trends in DEI Practices and Policies, https://worldatwork.org/media/CDN/dist/CDN2/documents/pdf/resources/research/WAW0921_Survey_KF_Trends-in-DEI-Practices-and-Policies_FNL.pdf [dostęp: 7.12.2023];

  3. McKinsey R. (2023), How DEI Will Shape Executive Compensation in Changing Legal Climate, https://worldatwork.org/resources/publications/workspan-daily/how-dei-will-shape-executive-compensation-in-changing-legal-climate [dostęp: 7.12.2023];

  4. Economic Research Institute, Diversity, Equity, and Inclusion in Workforce and Compensation Planning, https://downloads.erieri.com/pdf/Diversity_Equity_and_Inclusion_in_Workforce_and_Compensation_Planning.pdf [dostęp: 7.12.2023];

  5. McKinsey & Company (2020), Diversity wins: How inclusion matters, https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters#/ [dostęp: 7.12.2023].

Sedlak & Sedlak wyraża zgodę na publikację niniejszych opracowań pod warunkiem powołania się na źródło: wynagrodzenia.pl oraz zamieszczenie pod artykułem aktywnego linku do strony Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (https://wynagrodzenia.pl/t/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-np) czcionką nie mniejszą niż czcionka użyta w publikacji.