Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Informacje prasowe

Płaca minimalna w Polsce na tle innych krajow Unii Europejskiej

08.01.2024

Płaca minimalna w ujęciu nominalnym


W 2023 roku stawki minimalnych wynagrodzeń wahają się od 399 EUR w Bułgarii do 2 936 EUR w Luksemburgu. Polska znajduje się pod tym względem na 14. pozycji wśród 22 krajów Unii Europejskiej. Od 1 lipca 2023 stawka płacy minimalnej wyniesie 3 600 PLN, co po przeliczeniu daje ok. 810 EUR.

Miesięczna płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej* w 2023 roku** (brutto w EUR)

Wykres

*nie wyszczególniono Austrii, Włoch i krajów skandynawskich (Szwecja, Finlandia, Dania) ze względu na to, że w tych krajach nie ma ustalonego ustawowo minimalnego poziomu miesięcznych wynagrodzeń
**tam, gdzie była taka potrzeba (tj. pojawiła się kolejna zmiana płacy minimalnej po 1 stycznia 2023) zostały zaktualizowane stawki płacy minimalnej, dotyczy to m.in. Polski i Holandii
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych EurostatuKolejne podwyżki płacy minimalnej w Polsce planowane są na 1 stycznia (4 242 PLN) i 1 lipca 2024 roku (4 300 PLN). To może sprawić, że Polska znajdzie się jeszcze wyżej w zestawieniu krajów Unii Europejskiej pod względem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zakładając, że utrzyma się obecny kurs EUR oraz płace minimalne nie zmienią się w pozostałych krajach (co oczywiście jest niemożliwe), Polska zajęłaby aż 9. miejsce w 2024 roku.


Płaca minimalna według parytetu siły nabywczej (PPS)


Nieco inaczej wygląda sytuacja jeśli uwzględnimy różnice w poziomie cen w poszczególnych krajach. Eurostat wyszczególnia tutaj 2 grupy krajów:
• kraje o płacy minimalnej powyżej 1 000 PPS,
• kraje o płacy minimalnej poniżej 1 000 PPS.

Polska znajduje się w pierwszej grupie i zajmuje obecnie 8. pozycję pod względem wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia spośród 22 krajów Unii Europejskiej.

Miesięczna płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej* w 2023 roku (brutto w PPS)

Wykres

*nie wyszczególniono Austrii, Włoch i krajów skandynawskich (Szwecja, Finlandia, Dania) ze względu na to, że w tych krajach nie ma ustalonego ustawowo minimalnego poziomu miesięcznych wynagrodzeń
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Eurostatu


Dynamika płacy minimalnej w latach 2013/2023


Na przestrzeni ostatnich 10 lat najwyższy skumulowany średni roczny wzrost płacy minimalnej
wystąpił w Rumunii i wyniósł 15,1%. Minimalne wynagrodzenie w tym kraju wzrosło prawie czterokrotnie z 158 EUR w 2013 roku do 606 EUR w 2023 roku. Dla porównania w Polsce skumulowany średni roczny wzrost w ciągu ostatnich 10 lat wyniósł 6,7%. W tym okresie minimalna płaca w naszym kraju wzrosła z 393 EUR do 746 EUR (prawie dwukrotnie).

Porównanie miesięcznych minimalnych wynagrodzeń w 2023 i 2013 roku oraz skumulowany średni roczny wzrost płacy minimalnej w latach 2013-2023

Wykres

*nie wyszczególniono Austrii, Włoch i krajów skandynawskich (Szwecja, Finlandia, Dania) ze względu na to, że w tych krajach nie ma ustalonego ustawowo minimalnego poziomu miesięcznych wynagrodzeń
Na wykresie nie wyszczególniono również Niemiec i Cypru, ponieważ te kraje nie miały w 2013 roku
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Eurostatu


Udział płacy minimalnej w średnim wynagrodzeniu (tzw. współczynnik Katiza)


Ciekawych wniosków dostarczają również analizy dotyczące udziału płacy minimalnej w średnim wynagrodzeniu. Niestety najbardziej aktualne dane obejmują 2021 rok. Pod względem wysokości udziału płacy minimalnej w przeciętnym wynagrodzeniu, Polska zajmuje aż 5. pozycję po Słowenii, Portugalii, Malcie i Hiszpanii. Wynagrodzenie minimalne w naszym kraju stanowi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Co ciekawe, w Niemczech, gdzie pensja minimalna jest bardzo wysoka w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, udział płacy minimalnej wynosi tylko nieco ponad 40%.

Udział płacy minimalnej w przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w krajach Unii Europejskiej 2021 roku (w %)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych EurostatuIstnieje duże prawdopodobieństwo, że w związku z kolejnymi podwyżkami płacy minimalnej w Polsce, udział minimalnego wynagrodzenia w średnim wynagrodzeniu będzie jeszcze większy. Zakładając, że nie zmieni się znaczenie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce, udział ten będzie wynosił ok. 54% w 2024 roku. Dzięki temu Polska może się znaleźć na drugim miejscu w powyższym zestawieniu (pod warunkiem, że w pozostałych krajach odsetek ten nie zmieni się).

Sedlak & Sedlak wyraża zgodę na publikację niniejszych opracowań pod warunkiem powołania się na źródło: wynagrodzenia.pl oraz zamieszczenie pod artykułem aktywnego linku do strony Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (https://wynagrodzenia.pl/t/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen-np) czcionką nie mniejszą niż czcionka użyta w publikacji.