Płacografiki

Mediany wynagrodzeń wybranych stanowisk na Islandii w 2016 roku brutto w EUR)

18.09.2018
Zarobki na świecie