Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów wybranych
niepublicznych uczelni wyższych w Polsce
w 2015 roku

29.04.2016 Łukasz Jaszcz
Poniższe zestawienie przedstawia wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów drugiego stopnia siedmiu wybranych uczelni niepublicznych, dla których próba badawcza przekroczyła 100 osób. Należy pamiętać, że taka próba nie jest reprezentatywna, a ostateczne wyniki zależały od wielu innych czynników. Powinno się zatem zachować szczególną ostrożność przy analizie i interpretacji tych danych. Szczególnie duże znaczenie może mieć tutaj miejsce pracy oraz szczebel zarządzania, na którym znajduje się dany pracownik. Duża część z badanych osób pracuje w Warszawie, gdzie mediana zarobków wyniosła 5 400 PLN, a więc o 1 578 PLN więcej niż w całym kraju.

Informacje o badaniu:


W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania:


interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Poniższe zestawienie przedstawia wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów drugiego stopnia siedmiu wybranych uczelni niepublicznych, dla których próba badawcza przekroczyła 100 osób. Należy pamiętać, że taka próba nie jest reprezentatywna, a ostateczne wyniki zależały od wielu innych czynników. Powinno się zatem zachować szczególną ostrożność przy analizie i interpretacji tych danych. Szczególnie duże znaczenie może mieć tutaj miejsce pracy oraz szczebel zarządzania, na którym znajduje się dany pracownik. Duża część z badanych osób pracuje w Warszawie, gdzie mediana zarobków wyniosła 5 400 PLN, a więc o 1 578 PLN więcej niż w całym kraju.

Zestawienie otwiera Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, gdzie mediana zarobków magistrów wyniosła 9 000 PLN. Ze 108 pracowników, którzy wzięli udział w OBW, 91 pracuje w Warszawie (84%). Stanowisko specjalisty zajmuje 65 osób (60% ), a 33 pracuje na stanowiskach kierowniczych (31%). Absolwenci studiów II stopnia Akademii Koźmińskiego zarabiali przeciętnie 6 900 PLN. Wśród próby 359 osób, 169 to specjaliści (47%), a 105 to kierownicy (29%). Dodatkowo 283 z nich pracuje w Warszawie (79%).

Zestawienie miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów
drugiego stopnia wybranych niepublicznych uczelni wyższych w Polsce w 2015 roku (w PLN brutto)*

 

szkoła wyższa

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

1

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

108

6 617

9 000

13 200

 

2

Akademia Leona Koźmińskiego

359

4 400

6 900

11 900

 

3

Uczelnia Łazarskiego

275

4 000

6 000

8 800

 

4

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

188

3 643

5 500

8 350

 

5

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

125

3 062

4 870

8 325

 

6

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

117

3 000

4 620

6 050

 

7

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

350

3 000

4 500

7 500

 

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*próba większa niż 100 osóbOsoby z dyplomem Uczelni Łazarskiego w 2015 roku zarabiały przeciętnie 6 000 PLN. Spośród nich 158 zajmuje stanowiska specjalistyczne (57,5%), a 79 kierownicze (29%). W stolicy zatrudnienie znalazło 224 (81,5%) badanych osób po Uczelni Łazarskiego. Absolwenci AFiB Vistula w 2015 roku otrzymywali przeciętne wynagrodzenie w wysokości 5 500 PLN. Na 188 ankietowanych, 119 pracowało w 2015 roku w Warszawie (63%). Specjalistami było 105 osób (56%), a kierownikami 45 (24%).

Odsetek absolwentów studiów II stopnia
wybranych uczelni niepublicznych pracujących w Warszawie w 2015 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMediany wynagrodzeń dla trzech kolejnych szkół były niższe niż ogólna mediana dla Warszawy. Absolwenci Wyższej Szkoły Menedżerskiej i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania (obie z siedzibami w Warszawie) zarabiali przeciętnie odpowiednio 4 870 PLN oraz 4 620 PLN. Na 125 osób posiadających dyplom magistra WSM, 86 pracowało w 2015 roku w Warszawie (73%), 71 było specjalistami (57%), a 39 kierownikami (31%). W przypadku WSFiZ w Warszawie, 62% magistrów podających ją jako Alma Mater, zajmowała w 2015 roku stanowiska specjalistyczne, a 22% kierownicze.

Udział pracowników na stanowiskach specjalistów
wśród absolwentów studiów II stopnia wybranych uczelni niepublicznych w 2015 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuMagistrowie po Wyższej Szkole Psychologii Społecznej zarabiali przeciętnie 4 500 PLN brutto miesięcznie. Spośród 350 osób, które wzięło udział w OBW, 62% pracuje w Warszawie. Stanowiska kierownicze zajmuje 60 z nich, a specjalistyczne 216 (62%). Szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Udział osób na stanowiskach kierowniczych wśród
absolwentów studiów II stopnia wybranych uczelni niepublicznych w 2015 roku

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuŁukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".