Krakowska Szkoła Wynagrodzeń Stefa premium

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Export manager 7033 PLN
Team leader spedycji 7000 PLN
Account Executive 4348 PLN
Kierownik pensjonatu 5495 PLN
C/c++ developer 7169 PLN
Betoniarz 2965 PLN
Krojczy 2478 PLN
Tax Manager 11649 PLN
Inżynier systemowy 6937 PLN
Test manager 8800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - wrzesień 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 084 PLN
- 0.8% (m/m)    6.6% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.1%

inflacja - wrzesień 2019 (r/r) 2.6%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów publicznych uczelni rolniczych i przyrodniczych w Polsce w 2016

28.02.2017 Łukasz Jaszcz
W niniejszym artykule zawarto zestawienie zarobków absolwentów studiów drugiego stopnia publicznych uczelni rolniczych i przyrodniczych, nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. W artykule uwzględniono osoby posiadające tytuł magistra jednej z 6 uczelni, wymienionych w tabeli 1. Wszelkie odniesienia do magistrów i uczelni w tym artykule dotyczą tej konkretnej grupy osób.
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2016 roku wzięły udział 2 399 osoby, deklarujące posiadanie dyplomu magistra jednej z uczelni wymienionych w tabeli 1. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wyniosła 4 200 PLN brutto. Zarobki połowy z nich znajdowały się w przedziale od 3 000 do 6 000 PLN brutto.

Wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia
publicznych uczelni rolniczych i przyrodniczych w Polsce w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe wynagrodzenia otrzymywali absolwenci SGGW w Warszawie. Mediana ich zarobków w 2016 roku wyniosła 4 653 PLN. Niewiele mniej zarabiali magistrowie po UTP w Bydgoszczy (4 525 PLN) i UP w Poznaniu (4 300 PLN). Jeśli przyjrzymy się wartości górnego kwartyla wynagrodzeń magistrów po tych uczelniach, zobaczymy że wartość ta jest najwyższa dla absolwentów UP w Poznaniu (6 700 PLN).

Magistrowie po UP we Wrocławiu zarabiali przeciętnie 3 641 PLN, UP w Lublinie 3 500 PLN, a UR w Krakowie 3 492 PLN brutto miesięcznie.

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów studiów II stopnia
publicznych uczelni rolniczych i przyrodniczych w 2016 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

766

3 440

4 653

6 500

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

450

3 115

4 525

6 500

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

355

3 100

4 300

6 700

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

308

2 855

3 641

5 525

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

210

2 500

3 500

5 500

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

310

2 700

3 472

5 100

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWykres 1. przedstawia mediany zarobków magistrów po uczelniach rolniczych i przyrodniczych w wybranych branżach. Największe mediany wynagrodzeń osiągnęli oni w przemyśle lekkim (5 000 PLN brutto) i IT (4 950 PLN brutto).

Mediany wynagrodzeń absolwentów uczelni rolniczych i przyrodniczych pracujących w wybranych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuTabela 2. przedstawia wynagrodzenia omawianych magistrów, zatrudnionych w różnych działach. Najwięcej zarabiały osoby zatrudnione w działach IT (6 050 PLN), sprzedaży (5 500 PLN) i produkcji (5 000 PLN). Poniżej 4 000 PLN brutto miesięcznie zarabiały osoby zatrudnione w działach finansów, księgowości i audytu (3 900 PLN), obsługi klienta (3 500 PLN) i administracji (3 200 PLN).

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uczelni rolniczych i przyrodniczych pracujących w wybranych działach w 2016 roku (brutto w PLN)

dział

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

informatyczny (IT)

114

4 500

6 050

8 500

sprzedaż

204

3 500

5 500

8 975

produkcja

294

3 500

5 000

7 200

techniczny, serwis

121

4 000

4 900

6 400

logistyka i zakupy

118

3 240

4 550

6 200

jakość

157

2 950

4 000

5 800

finanse, księgowość, audyt

181

3 000

3 900

5 500

obsługa klienta

219

2 700

3 500

4 800

administracja, biuro zarządu

280

2 600

3 200

4 625

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWykres 2. przedstawia mediany wynagrodzeń magistrów omawianych uczelni na różnych szczeblach zarządzania. Pokazuje on również udział osób na poszczególnych poziomach w całej grupie badawczej. Niemal co szósty badany zajmował stanowisko szeregowe. Mediana ich zarobków wyniosła 2 800 PLN. Ponad połowę stanowili specjaliści, których mediana wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN. 22% stanowili kierownicy z medianą 5 700 PLN. Jedynie 6% badanych zajmowało stanowisko dyrektora lub zasiadało w zarządzie – ich mediana wynagrodzeń wyniosła 12 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń absolwentów publicznych uczelni rolniczych
i przyrodniczych na różnych poziomach zarządzania w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuTabela 3. przedstawia wynagrodzenia omawianych magistrów na wybranych stanowiskach.

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uczelni
rolniczych i przyrodniczych na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

specjalista ds. badań i rozwoju

30

3 400

4 327

7 200

przedstawiciel handlowy

52

3 175

4 250

5 400

technolog produkcji

55

3 000

4 000

5 000

specjalista ds. ochrony środowiska

31

3 000

3 400

4 500

specjalista ds. administracyjnych

55

2 650

3 300

4 184

lekarz weterynarii

59

2 450

3 200

4 210

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]