Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Nauczyciel psycholog 3230 PLN
Pielęgniarz 4100 PLN
Kierownik apteki 7960 PLN
Niania 2900 PLN
Serwisant sieci IT 3910 PLN
Instrumentariuszka 4340 PLN
Biotechnolog 4460 PLN
Inżynier produktu 7260 PLN
Technik serwisu 4100 PLN
Concierge 4070 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów publicznych uczelni rolniczych i przyrodniczych w Polsce w 2016

28.02.2017 Łukasz Jaszcz
W niniejszym artykule zawarto zestawienie zarobków absolwentów studiów drugiego stopnia publicznych uczelni rolniczych i przyrodniczych, nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. W artykule uwzględniono osoby posiadające tytuł magistra jednej z 6 uczelni, wymienionych w tabeli 1. Wszelkie odniesienia do magistrów i uczelni w tym artykule dotyczą tej konkretnej grupy osób.
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2016 roku wzięły udział 2 399 osoby, deklarujące posiadanie dyplomu magistra jednej z uczelni wymienionych w tabeli 1. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wyniosła 4 200 PLN brutto. Zarobki połowy z nich znajdowały się w przedziale od 3 000 do 6 000 PLN brutto.

Wynagrodzenia absolwentów studiów II stopnia
publicznych uczelni rolniczych i przyrodniczych w Polsce w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe wynagrodzenia otrzymywali absolwenci SGGW w Warszawie. Mediana ich zarobków w 2016 roku wyniosła 4 653 PLN. Niewiele mniej zarabiali magistrowie po UTP w Bydgoszczy (4 525 PLN) i UP w Poznaniu (4 300 PLN). Jeśli przyjrzymy się wartości górnego kwartyla wynagrodzeń magistrów po tych uczelniach, zobaczymy że wartość ta jest najwyższa dla absolwentów UP w Poznaniu (6 700 PLN).

Magistrowie po UP we Wrocławiu zarabiali przeciętnie 3 641 PLN, UP w Lublinie 3 500 PLN, a UR w Krakowie 3 492 PLN brutto miesięcznie.

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów studiów II stopnia
publicznych uczelni rolniczych i przyrodniczych w 2016 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

766

3 440

4 653

6 500

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

450

3 115

4 525

6 500

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

355

3 100

4 300

6 700

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

308

2 855

3 641

5 525

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

210

2 500

3 500

5 500

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

310

2 700

3 472

5 100

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWykres 1. przedstawia mediany zarobków magistrów po uczelniach rolniczych i przyrodniczych w wybranych branżach. Największe mediany wynagrodzeń osiągnęli oni w przemyśle lekkim (5 000 PLN brutto) i IT (4 950 PLN brutto).

Mediany wynagrodzeń absolwentów uczelni rolniczych i przyrodniczych pracujących w wybranych branżach w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuTabela 2. przedstawia wynagrodzenia omawianych magistrów, zatrudnionych w różnych działach. Najwięcej zarabiały osoby zatrudnione w działach IT (6 050 PLN), sprzedaży (5 500 PLN) i produkcji (5 000 PLN). Poniżej 4 000 PLN brutto miesięcznie zarabiały osoby zatrudnione w działach finansów, księgowości i audytu (3 900 PLN), obsługi klienta (3 500 PLN) i administracji (3 200 PLN).

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uczelni rolniczych i przyrodniczych pracujących w wybranych działach w 2016 roku (brutto w PLN)

dział

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

informatyczny (IT)

114

4 500

6 050

8 500

sprzedaż

204

3 500

5 500

8 975

produkcja

294

3 500

5 000

7 200

techniczny, serwis

121

4 000

4 900

6 400

logistyka i zakupy

118

3 240

4 550

6 200

jakość

157

2 950

4 000

5 800

finanse, księgowość, audyt

181

3 000

3 900

5 500

obsługa klienta

219

2 700

3 500

4 800

administracja, biuro zarządu

280

2 600

3 200

4 625

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWykres 2. przedstawia mediany wynagrodzeń magistrów omawianych uczelni na różnych szczeblach zarządzania. Pokazuje on również udział osób na poszczególnych poziomach w całej grupie badawczej. Niemal co szósty badany zajmował stanowisko szeregowe. Mediana ich zarobków wyniosła 2 800 PLN. Ponad połowę stanowili specjaliści, których mediana wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN. 22% stanowili kierownicy z medianą 5 700 PLN. Jedynie 6% badanych zajmowało stanowisko dyrektora lub zasiadało w zarządzie – ich mediana wynagrodzeń wyniosła 12 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń absolwentów publicznych uczelni rolniczych
i przyrodniczych na różnych poziomach zarządzania w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuTabela 3. przedstawia wynagrodzenia omawianych magistrów na wybranych stanowiskach.

Wynagrodzenia absolwentów publicznych uczelni
rolniczych i przyrodniczych na wybranych stanowiskach w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

specjalista ds. badań i rozwoju

30

3 400

4 327

7 200

przedstawiciel handlowy

52

3 175

4 250

5 400

technolog produkcji

55

3 000

4 000

5 000

specjalista ds. ochrony środowiska

31

3 000

3 400

4 500

specjalista ds. administracyjnych

55

2 650

3 300

4 184

lekarz weterynarii

59

2 450

3 200

4 210

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".