Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista 6420 PLN
Operator maszyn 4280 PLN
Software tester 6500 PLN
Nauczyciel chemii 3230 PLN
Psycholog 3340 PLN
Programista PHP 6610 PLN
Inżynier produktu 8820 PLN
Bukieciarz 2900 PLN
Tłoczarz w metalu 4100 PLN
Skarbnik bankowy 4300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zestawienia wynagrodzeń absolwentów uczelni przyrodniczych i rolniczych w Polsce w 2015

25.04.2016 Łukasz Jaszcz
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dzieli publiczne uczelnie akademickie na 7 kategorii. Podział ten ułatwia zestawienie ze sobą wyników uczelni o podobnych profilach. Wyróżnia się tu:
• uniwersytety,
• uczelnie techniczne,
• uczelnie ekonomiczne,
• uczelnie pedagogiczne,
• uczelnie rolnicze/przyrodnicze,
• uczelnie wychowania fizycznego,
• uczelnie teologiczne.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dzieli publiczne uczelnie akademickie na 7 kategorii. Podział ten ułatwia zestawienie ze sobą wyników uczelni o podobnych profilach. Wyróżnia się tu:
• uniwersytety,
• uczelnie techniczne,
• uczelnie ekonomiczne,
• uczelnie pedagogiczne,
• uczelnie rolnicze/przyrodnicze,
• uczelnie wychowania fizycznego,
• uczelnie teologiczne.

W kategorii uczelni rolniczych i przyrodniczych znajduje się 6 państwowych uniwersytetów. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 2 762 absolwentów studiów magisterskich tych uczelni. Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto połowy z nich jest nie mniejsze niż 4 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów
magisterskich uczelni przyrodniczych i rolniczych (brutto w PLN, n=2 762)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZestawienie wynagrodzeń


Podczas analizy i interpretacji wyników poniższego zestawienia należy zwrócić uwagę, że na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, a ukończona uczelnia wyższa jest tylko jednym z nich. Pensja może zależeć m.in. od miejsca pracy, typu firmy, poziomu zarządzania czy branży. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do danych, gdzie próba badawcza absolwentów wyniosła mniej niż 500.Czym mniejsza próba tym mniejsza wiarygodność danych.

Wśród absolwentów uczelni przyrodniczych i rolniczych przeciętnie najwięcej zarabiali magistrowie po SGGW w Warszawie (4 700 PLN). Może mieć to związek z miejscem ich zatrudnienia. W przypadku Warszawy, tamtejsza mediana wynagrodzeń była w 2015 roku o 41% wyższa niż ogólnopolska[PRZYPIS]Wg Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń[/PRZYPIS].Powyżej 4 000 PLN zarabiali również magistrowie po UTH w Bydgoszczy i UP w Poznaniu.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów magisterskich
publicznych uczelni przyrodniczych i rolniczych w Polsce w 2015 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

952

3 300

4 700

7 050

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

373

3 200

4 600

7 200

UniwersytetPrzyrodniczy w Poznaniu

384

3 015

4 205

7 000

UniwersytetPrzyrodniczy we Wrocławiu

377

2 800

3 900

5 600

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

448

2 600

3 500

5 088

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

228

2 510

3 493

5 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w firmach polskich i zagranicznych


Wśród osób z analizowanej próby badawczej 30% pracowało w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Zarabiały one przeciętnie ponad 48% więcej, niż pracownicy firm z przewagą kapitału polskiego.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite magistrów po publicznych uczelniach
przyrodniczych i rolniczych w firmach z przewagą polskiego bądź zagranicznego kapitału w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZmiana wynagrodzeń


Wśród badanej grupy absolwentów uczelni przyrodniczych i rolniczych, wynagrodzenia 42,9% ankietowanych wzrosły w 2015 roku. Niewiele więcej, bo 44% stwierdziło, że ich płace nie zmieniły się w stosunku do 2014 roku. Spadek pensji stwierdzono u 8,5% badanych.

Zmiana wynagrodzeń absolwentów
uczelni przyrodniczych i rolniczych w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w przykładowych branżach


Najwięcej osób z analizowanej próby związanych jest zawodowo z: przemysłem lekkim (14,7%), rolnictwem (10,6%), handlem (9,2%) i budownictwem (8,8%). Przeciętne zarobki w tych branżach wyniosły od 4 000 PLN (dla rolnictwa) do 4 889 PLN (dla przemysłu lekkiego).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów magisterskich
publicznych uczelni przyrodniczych i rolniczych w przykładowych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuŁukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".