Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent architekta 3061 PLN
Laborant chemiczny 3061 PLN
Nauczyciel mianowany 3297 PLN
Optyk 2933 PLN
Piekarz 2674 PLN
Prokurent 13542 PLN
Kierownik produkcji 7081 PLN
Posadzkarz 3737 PLN
Chirurg plastyczny 5690 PLN
Wytapiacz 4176 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zestawienia wynagrodzeń absolwentów uczelni przyrodniczych i rolniczych w Polsce w 2015

25.04.2016 Łukasz Jaszcz
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dzieli publiczne uczelnie akademickie na 7 kategorii. Podział ten ułatwia zestawienie ze sobą wyników uczelni o podobnych profilach. Wyróżnia się tu:
• uniwersytety,
• uczelnie techniczne,
• uczelnie ekonomiczne,
• uczelnie pedagogiczne,
• uczelnie rolnicze/przyrodnicze,
• uczelnie wychowania fizycznego,
• uczelnie teologiczne.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dzieli publiczne uczelnie akademickie na 7 kategorii. Podział ten ułatwia zestawienie ze sobą wyników uczelni o podobnych profilach. Wyróżnia się tu:
• uniwersytety,
• uczelnie techniczne,
• uczelnie ekonomiczne,
• uczelnie pedagogiczne,
• uczelnie rolnicze/przyrodnicze,
• uczelnie wychowania fizycznego,
• uczelnie teologiczne.

W kategorii uczelni rolniczych i przyrodniczych znajduje się 6 państwowych uniwersytetów. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 2 762 absolwentów studiów magisterskich tych uczelni. Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto połowy z nich jest nie mniejsze niż 4 200 PLN.

Wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów
magisterskich uczelni przyrodniczych i rolniczych (brutto w PLN, n=2 762)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZestawienie wynagrodzeń


Podczas analizy i interpretacji wyników poniższego zestawienia należy zwrócić uwagę, że na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, a ukończona uczelnia wyższa jest tylko jednym z nich. Pensja może zależeć m.in. od miejsca pracy, typu firmy, poziomu zarządzania czy branży. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do danych, gdzie próba badawcza absolwentów wyniosła mniej niż 500.Czym mniejsza próba tym mniejsza wiarygodność danych.

Wśród absolwentów uczelni przyrodniczych i rolniczych przeciętnie najwięcej zarabiali magistrowie po SGGW w Warszawie (4 700 PLN). Może mieć to związek z miejscem ich zatrudnienia. W przypadku Warszawy, tamtejsza mediana wynagrodzeń była w 2015 roku o 41% wyższa niż ogólnopolska[PRZYPIS]Wg Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń[/PRZYPIS].Powyżej 4 000 PLN zarabiali również magistrowie po UTH w Bydgoszczy i UP w Poznaniu.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów magisterskich
publicznych uczelni przyrodniczych i rolniczych w Polsce w 2015 roku (brutto w PLN)

szkoła wyższa

próba

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

952

3 300

4 700

7 050

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

373

3 200

4 600

7 200

UniwersytetPrzyrodniczy w Poznaniu

384

3 015

4 205

7 000

UniwersytetPrzyrodniczy we Wrocławiu

377

2 800

3 900

5 600

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

448

2 600

3 500

5 088

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

228

2 510

3 493

5 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w firmach polskich i zagranicznych


Wśród osób z analizowanej próby badawczej 30% pracowało w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Zarabiały one przeciętnie ponad 48% więcej, niż pracownicy firm z przewagą kapitału polskiego.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite magistrów po publicznych uczelniach
przyrodniczych i rolniczych w firmach z przewagą polskiego bądź zagranicznego kapitału w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZmiana wynagrodzeń


Wśród badanej grupy absolwentów uczelni przyrodniczych i rolniczych, wynagrodzenia 42,9% ankietowanych wzrosły w 2015 roku. Niewiele więcej, bo 44% stwierdziło, że ich płace nie zmieniły się w stosunku do 2014 roku. Spadek pensji stwierdzono u 8,5% badanych.

Zmiana wynagrodzeń absolwentów
uczelni przyrodniczych i rolniczych w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w przykładowych branżach


Najwięcej osób z analizowanej próby związanych jest zawodowo z: przemysłem lekkim (14,7%), rolnictwem (10,6%), handlem (9,2%) i budownictwem (8,8%). Przeciętne zarobki w tych branżach wyniosły od 4 000 PLN (dla rolnictwa) do 4 889 PLN (dla przemysłu lekkiego).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów magisterskich
publicznych uczelni przyrodniczych i rolniczych w przykładowych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuŁukasz Jaszcz

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]