Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektronik 6920 PLN
Administrator IT 10280 PLN
Inspektor pracy 7180 PLN
Asystent prokuratora 5500 PLN
Tester automatyczny 10130 PLN
Pomiarowiec 6680 PLN
Doradca klienta 5160 PLN
Fizyk medyczny 7150 PLN
Starszy wychowawca 4800 PLN
Pomocnik mleczarski 4740 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zawód księgowego – czy to się opłaca?

13.07.2015
W 2013 roku na stanowiskach związanych z księgowością połowa księgowych zarabiała poniżej 3 280 PLN, a płace co czwartego nie przekraczały 2 500 PLN. Pojawia się więc pytanie: czy zawód księgowego się opłaca? Ile zarabiają kobiety w tym zawodzie? Odpowiedź na te pytania można znaleźć w omawianym artykule, który powstał w oparciu o XI Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak. Spośród 108 184 ankietowanych wybrano 4 260 osób pracujących na stanowiskach: młodszy księgowy, księgowy, starszy księgowy, główny księgowy, kierownik ds. księgowych oraz dyrektor ds. finansowych i przeanalizowano ich płace.
Co czwarty księgowy w 2013 roku zarabiał mniej niż 2 500 PLN – wynika z XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku.

Rozbieżności w płacach były znaczące. Płace co czwartego młodszego księgowego nie przekraczały 2 200 PLN. Jednak równocześnie 25% z nich zarabiało co najmniej 3 600 PLN. Księgowi stanowili najliczniejszą spośród wybranych grup. Połowa z nich zarabiała powyżej 3 280 PLN, a płace 25% nie przekroczyły 2 500 PLN. Stanowisko starszego księgowego pozwalało osiągnąć płacę na poziomie 4 200 PLN. Co czwarty starszy księgowy zarabiał co najmniej 5 800 PLN. Kolejną liczną grupę tworzą główni księgowi. W 2013 roku połowa z nich zarabiała od 4 140 PLN do 8 650 PLN. Płace zbliżone do wynagrodzeń głównych księgowych otrzymywali kierownicy ds. księgowości. Pensje połowy dyrektorów ds. finansowych wynosiły od 10 000 PLN do 21 250 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto na wybranych stanowiskach związanych z księgowością
w 2013 roku (w PLN)

stanowisko

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

młodszy księgowy

424

2 200

2 900

3 600

księgowy

1 675

2 500

3 280

4 206

starszy księgowy

538

3 200

4 200

5 800

główny księgowy

1 189

4 140

5 900

8 650

kierownik ds. księgowości

158

4 200

5 500

8 500

dyrektor ds. finansowych

276

10 000

15 000

21 250

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuKobiety częściej pracują na stanowiskach związanych z księgowością. Jednak i w tym zawodzie widać ogólną tendencję dotyczącą płac kobiet – zarabiają mniej od mężczyzn. Połowa młodszych księgowych zarabiała od 2 200 PLN do 3 550 PLN. Kobiety zatrudnione na stanowisku księgowej otrzymywały płace wyższe o 389 PLN niż te zatrudnione na stanowisku młodszej księgowej. Znacznie wyższe zarobki otrzymywały główne księgowe. Co czwarta z nich zarabiała co najmniej 5 700 PLN, zaś połowa powyżej 4 100 PLN. Kobiety na stanowisku dyrektora ds. finansowych zarabiały prawie trzykrotnie więcej od tych na stanowiskach starszych księgowych. W 50% przypadków otrzymywały co najmniej 14 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto kobiet zatrudnionych na stanowiskach związanych z księgowością
w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuRóżnice pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn widoczne są na wszystkich omawianych stanowiskach. W przypadku młodszych księgowych kobiety zarabiały o 6,3% mniej. Na stanowiskach księgowego różnica ta wyniosła 16%. Co czwarty starszy księgowy zarabiał więcej niż 6 950 PLN, czyli o 1 250 PLN więcej niż co czwarta kobieta na tym stanowisku. Główni księgowi w 50% przypadków zarabiali co najmniej 7 500 PLN. Na stanowisku dyrektora ds. finansowych mężczyźni zarabiali od 11 000 PLN do 23 000 PLN. Mediana ich płac była wyższa o 7% od mediany kobiet.

Wynagrodzenia całkowite brutto mężczyzn zatrudnionych na stanowiskach związanych z księgowością w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPatrycja Tryka

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".