Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor ds. B+R 18870 PLN
Specjalista helpdesk 6070 PLN
Kierownik magazynu 6860 PLN
Nauczyciel plastyki 6200 PLN
Kontroler finansowy 10870 PLN
Księgowy 7530 PLN
Javascript developer 9180 PLN
Kreślarz 5980 PLN
Wagowy 5170 PLN
Zwrotniczy 5350 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki w Poznaniu i Wrocławiu 2018

29.04.2019 Patrycja Małek
W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięły udział 6584 osoby z Wrocławia i 4942 osoby z Poznania.
We Wrocławiu 25% respondentów zarabiało mniej niż 3 916 PLN brutto, a mediana zarobków w tym mieście wyniosła 5 400 PLN. Z kolei w Poznaniu 25% osób otrzymywało wynagrodzenie niższe niż 3 739 PLN brutto, a wartość środkowa wynagrodzeń w 2018 roku sięgała 5 000 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
w Poznaniu i Wrocławiu w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana wynagrodzeń miesięcznych we Wrocławiu, w firmach z przewagą kapitału zagranicznego była wyższa od tych w Poznaniu o 595 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń w tych dwóch miastach, w firmach z przewagą kapitału polskiego utrzymywała się na podobnym poziomie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w firmach z różnym kapitałem
w Poznaniu i Wrocławiu w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres


Sprawdziliśmy także różnice w miesięcznych wynagrodzeniach całkowitych w 2018 roku w Poznaniu i Wrocławiu na wybranych stanowiskach. Największa rozpiętość w zarobkach widoczna była na stanowisku samodzielnego księgowego. Osoby wykonujące ten zawód we Wrocławiu otrzymywały o 969 PLN wyższe wynagrodzenie niż w Poznaniu.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach
w Poznaniu i Wrocławiu w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko

Poznań

Wrocław

programista

(stanowisko ogólne)

7 081

7 500

konstruktor

5 359

6 000

samodzielny księgowy

4 820

5 789

prawnik

4 856

4 914

grafik komputerowy

4 700

4 210

inżynier budowy

4 312

4 900

specjalista ds. rekrutacji

3 962

4 927

specjalista ds. administracyjnych

3 708

4 000

magazynier

3 630

3 400

referent

(administracja państwowa)

3 016

3 055

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Sprawdziliśmy również jak kształtowały się mediany wynagrodzeń w zależności od poziomu stanowiska w analizowanych przez nas miastach.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w zależności od poziomu
stanowiska w organizacji w Poznaniu i Wrocławiu w 2018 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

Poznań

Wrocław

pracownik szeregowy

3 493

3 500

młodszy specjalista

3 800

4 050

specjalista

4 927

5 300

team leader/koordynator

7 000

7000

kierownik małego zespołu

(2-10 osób)

7 556

7 900

zarząd (jako jedyna funkcja pełniona w firmie)

10 238

10 500

dyrektor

14 830

15 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".