Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki w Poznaniu i Wrocławiu 2018

29.04.2019 Patrycja Małek
W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięły udział 6584 osoby z Wrocławia i 4942 osoby z Poznania.
We Wrocławiu 25% respondentów zarabiało mniej niż 3 916 PLN brutto, a mediana zarobków w tym mieście wyniosła 5 400 PLN. Z kolei w Poznaniu 25% osób otrzymywało wynagrodzenie niższe niż 3 739 PLN brutto, a wartość środkowa wynagrodzeń w 2018 roku sięgała 5 000 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
w Poznaniu i Wrocławiu w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana wynagrodzeń miesięcznych we Wrocławiu, w firmach z przewagą kapitału zagranicznego była wyższa od tych w Poznaniu o 595 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń w tych dwóch miastach, w firmach z przewagą kapitału polskiego utrzymywała się na podobnym poziomie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w firmach z różnym kapitałem
w Poznaniu i Wrocławiu w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres


Sprawdziliśmy także różnice w miesięcznych wynagrodzeniach całkowitych w 2018 roku w Poznaniu i Wrocławiu na wybranych stanowiskach. Największa rozpiętość w zarobkach widoczna była na stanowisku samodzielnego księgowego. Osoby wykonujące ten zawód we Wrocławiu otrzymywały o 969 PLN wyższe wynagrodzenie niż w Poznaniu.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach
w Poznaniu i Wrocławiu w 2018 roku (brutto w PLN)

stanowisko

Poznań

Wrocław

programista

(stanowisko ogólne)

7 081

7 500

konstruktor

5 359

6 000

samodzielny księgowy

4 820

5 789

prawnik

4 856

4 914

grafik komputerowy

4 700

4 210

inżynier budowy

4 312

4 900

specjalista ds. rekrutacji

3 962

4 927

specjalista ds. administracyjnych

3 708

4 000

magazynier

3 630

3 400

referent

(administracja państwowa)

3 016

3 055

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Sprawdziliśmy również jak kształtowały się mediany wynagrodzeń w zależności od poziomu stanowiska w analizowanych przez nas miastach.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w zależności od poziomu
stanowiska w organizacji w Poznaniu i Wrocławiu w 2018 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

Poznań

Wrocław

pracownik szeregowy

3 493

3 500

młodszy specjalista

3 800

4 050

specjalista

4 927

5 300

team leader/koordynator

7 000

7000

kierownik małego zespołu

(2-10 osób)

7 556

7 900

zarząd (jako jedyna funkcja pełniona w firmie)

10 238

10 500

dyrektor

14 830

15 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".