Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent zarządu 5030 PLN
Laborant 3750 PLN
Akustyk 3990 PLN
Brand manager 8920 PLN
Nauczyciel plastyki 4820 PLN
Prezes zarządu 14260 PLN
Kierownik serwisu 6810 PLN
Tester automatyczny 8160 PLN
Florystka 2900 PLN
Elektrokardiolog 3320 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki Polaków mieszkających w Irlandii

13.07.2015 Marta Kowalówka, Andrzej Kuczara
Kryzys gospodarczy w Irlandii nie do końca zniechęcił Polaków do wyjazdów zarobkowych na Zieloną Wyspę. W dalszym ciągu ich w pensje są dużo wyższe niż rodaków pracujących w ojczyźnie. Nie dziwi więc, że ponad połowa emigrantów nie myśli o powrocie do kraju. Artykuł zawiera dwie tabele i jeden wykres.

Polaków w Irlandii ubywa, ale nadal jest ich wielu


Irlandia kilka lat temu przestała być „ekonomiczną Zieloną Wyspą”. Kryzys z 2008 roku uderzył praktycznie we wszystkie wskaźniki makroekonomiczne. W najbardziej dotkliwym 2009 roku, gospodarka irlandzka skurczyła się aż o 6,4%. Trzy lata później stopa bezrobocia wyniosła 14,7%, i była najwyższa od połowy lat 90. Irlandię zaliczono do niechlubnego grona krajów PIIGS (pigs - ang. świnie)[PRZYPIS]PIIGS, wcześniej PIGS (ang. dosł. świnie) – skrótowiec, którym określono państwa ze złą sytuacją budżetową. Pierwotnie oznaczał Portugal (Portugalia), Italy (Włochy), Greece (Grecja) oraz Spain (Hiszpania). W 2010 roku do niechlubnego grona państw włączono również Irlandię, dołączając kolejną literę I. [/PRZYPIS] , w których sytuacja budżetowa do dzisiaj pozostaje w złym stanie.

Pomimo szalejącego na wyspie kryzysu, Polacy nie zrezygnowali z emigracji. Co prawda w ostatnich latach liczba polskich pracowników mieszkających w Irlandii z roku na rok mała, jednak kraj ten w 2013 roku nadal pozostawał trzecim najpopularniejszym kierunkiem polskiej emigracji po Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Szacunek emigracji z Polski na pobyt czasowy do Irlandii w latach 2004-2013
(liczba osób przebywających w kraju na koniec danego roku w tys.)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

15

76

120

200

180

140

133

120

118

115

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSInfografika


Wynagrodzenia Polaków mieszkających w Irlandii
Jakie są zarobki Polaków na Zielonej Wyspie? Okazuje się, że wysokość zarobków Polaków za granicą zależy od długości czasu trwania emigracji. Jak wynika z raportu NBP, najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracujący krótko, tzn. do jednego roku. Przeciętnie płacono im 1 300 EUR miesięcznie. Ci, którzy zdecydowali się pozostać dłużej w Irlandii (powyżej 3 lat), zarabiali nawet o 400 EUR więcej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia Polaków w Irlandii
w zależności od długości trwania emigracji (2012, brutto w EUR)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie badania sondażowego
przeprowadzonego w 2012 roku przez NBP wśród emigrantów pracujących za granicąJakie stawki oferowane są na Zielonej Wyspie?


Jak wynika z danych NBP, Polacy mieszkający w Irlandii są zatrudniani głównie przy pracach fizycznych. Aż 30% respondentów wykonywało prace proste, takie jak zbieranie owoców, bycie pokojówką, kelnerem czy robotnikiem budowlanym. Z kolei 29% pracujących to robotnicy wykwalifikowani – spawacze, murarze, operatorzy maszyn, fryzjerzy lub krawcy.

Z analizy ofert pracy zamieszczonych na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES [PRZYPIS]Dane o zarobkach należy traktować orientacyjnie, gdyż wynagrodzenia podawane na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES mogą być nieco wyższe niż oferowane przez prywatne agencje pracy za granicą czy w szarej strefie.[/PRZYPIS], wynika, że w przytoczonych zawodach wynagrodzenia są dość zróżnicowane. Najniższe godzinowe stawki spośród analizowanych, oferowane są osobom wykonującym prace proste lub zatrudnionym w handlu i usługach – mediana zarobków podawanych w ofertach pracy wynosi 9,00 EUR na godzinę. Przeliczając tę kwotę na złotówki daje do sumę około 6 300 PLN miesięcznie[PRZYPIS]Stawki obliczono przemnażając je przez 8 godzin, 21 dni (średnia liczba dni pracujących w 2015 roku) oraz kurs EUR/PLN. Obliczenia dokonane są na podstawie kursu walut z dnia 26.06.2015 roku. [/PRZYPIS].

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy mogą otrzymywać przeciętnie 10,00 EUR na godzinę, czyli około 7 000 PLN miesięcznie. Praca pracowników obsługi biurowej jak również kierowców i operatorów pojazdów wyceniana jest na około 11,00 EUR na godzinę (mniej więcej 7 700 PLN miesięcznie). Mediana godzinowych zarobków robotników obróbki metali i mechaników wynosi zaś 12,00 EUR, co daje w przeliczeniu około 8 400 PLN miesięcznie.

W analizowanych ogłoszeniach EURES najwyższe stawki oferowane były robotnikom budowlanym i górnikom – mediana godzinowych zarobków wyniosła nieco powyżej 17 EUR. W przeliczeniu na złotówki daje to kwotę około 11 900 PLN miesięcznie.

Godzinowe stawki wynagrodzeń
w wybranych grupach zawodowych w Irlandii w 2015 roku (brutto, w EUR)

n

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

prace proste, handel, usługi

47

8,65

9,00

9,50

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

29

8,80

10,00

12,00

pracownicy obsługi biurowej

51

10,00

10,94

13,02

kierowcy i operatorzy pojazdów

50

10,67

11,00

14,44

robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn

50

8,65

12,00

14,06

robotnicy budowlani, robotnicy kopalnictwa, górnicy

22

14,06

17,03

17,65

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
ofert pracy zamieszczonych na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURESPodane stawki irlandzkie są zatem dużo wyższe, niż zarobki osób pracujących w Polsce. Nie dziwi więc, że nasi rodacy mieszkający na Zielonej Wyspie pomimo kryzysu nie myślą o powrocie do ojczyzny. Potwierdzają to badania NBP z których wynika, że aż 53% Polaków chce pozostać tam na stałe. Dla nich słowa „Kocham Cię jak Irlandię” pozostają nadal aktualne.


Bibliografia
EURES, https://ec.europa.eu/eures/ (dostęp: 26.06.2015).
GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci
MFW, http://www.imf.org/external/datamapper/ (dostęp: 26.06.2015).
NBP, http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms314.pdf (dostęp: 26.06.2015).
Newsweek, http://biznes.newsweek.pl/emigranci-nie-chca-wracac-do-polski-cykl-emigracyjny-sorry-polsko,artykuly,362092,1.html (dostęp: 26.06.2015).
Marta Kowalówka

Andrzej Kuczara
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".