Stefa premium Zaproszenie do Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2017

Jak często Pana/Pani pracodawca przyznaje podwyżki?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Raport wwynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 2648 PLN
Nauczyciel psycholog 3251 PLN
Kucharz 2776 PLN
Dyrektor oddziału 10668 PLN
Kierownik sklepu 4000 PLN
Ślusarz 3073 PLN
Monter drzwi 2965 PLN
Lean Specialist 5550 PLN
Compliance officer 7067 PLN
Starszy wychowawca 2957 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - wrzesień 2018

sektor przedsiębiorstw - 4 771 PLN
- 0.6% (m/m)    6.7% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - II kw. (r/r) 105.1%

inflacja - wrzesień 2018 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Z czego wynika różnica
pomiędzy wynagrodzeniem brutto i netto?

18.05.2018 Piotr Strumiński
Wynagrodzenie widniejące na umowie o pracę jest zawsze wynagrodzeniem brutto. Oznacza to, że pracownik otrzymuje na rękę kwotę znacznie niższą. Również koszty pracodawcy wynikające z zatrudnienia są wyższe niż kwota brutto zatrudnienia. Różnice te wynikają z konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, podatek dochodowy oraz konieczności opłacenia Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ewentualnie Funduszu Emerytur Pomostowych (w sytuacji pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze).

Co podlega oskładkowaniu?


W skład wyliczanego do oskładkowania wynagrodzenia wchodzą różnego rodzaju premie, dodatki, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy również ekwiwalent za urlop. Oskładkowaniu nie podlegają jednak wszystkie przychody z tytułu stosunku pracy. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. Podstawy wymiaru składek nie stanowią także inne przychody, m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę czy odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika, świadczenia przyznane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Co finansuje pracownik?


Od odpowiednio wyliczonej kwoty, będącej podstawą wymiaru składek, należy wyliczyć wysokość składek finansowanych przez pracownika. Pracownik ponosi cały koszt składki chorobowej i zdrowotnej, w części zaś finansuje składkę emerytalną i rentową.

Pracownik finansuje składkę emerytalną w wysokości 9,76% podstawy jej wymiaru, składkę rentową w wysokości 1,5% podstawy jej wymiaru i chorobową w wysokości 2,45% podstawy jej wymiaru.

Składka zdrowotna finansowana jest przez pracownika w wysokości 9% od kwoty wynagrodzenia będącego podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, od której odejmuje się wysokość składek na te ubezpieczenia.

Należy pamiętać jeszcze o opłaceniu zaliczki na podatek dochodowy, najczęściej w wysokości 18% od podstawy jej wymiaru, którą jest kwota brutto wynagrodzenia po odjęciu składek finansowanych przez pracownika (emerytalnej, chorobowej i rentowej), kosztów uzyskania przychodu oraz po odjęciu 46,33 PLN i składki zdrowotnej do odliczenia od podatku (7,75% z podstawy wymiaru składki zdrowotnej). Koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25 PLN, a w przypadku pracownika dojeżdżającego do pracy z innej miejscowości – 139,06 PLN. Zaliczka na podatek dochodowy zostaje co miesiąc pomniejszona o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek dochodowy.

Różnica pomiędzy kwotą brutto wynagrodzenia a opłacanymi przez pracownika składkami i zaliczką na podatek dochodowy stanowi kwotę netto, którą pracownik dostaje „na rękę”.W sytuacji pracownika zarabiającego 4 000 PLN brutto schemat przeliczenia wynagrodzenia netto będzie wyglądał następująco:

Sposób przeliczenia wynagrodzenia netto
dla pracownika zarabiającego 4 000 PLN brutto

składka emerytalna

9,76% x 4 000 PLN = 390,40 PLN

składka rentowa

1,5% x 4 000 PLN = 60,00 PLN

składka chorobowa

2,45 % x 4 000 PLN = 98,00 PLN

suma składek

548,40PLN

składka zdrowotna

9% x (4 000 PLN – 273,20 PLN) = 310,64 PLN

zaliczka na podatek

18% x (4 000 PLN – 111,25 PLN – 548,40 PLN) – 46,33 – 7,75 % x (4000 PLN – 548,40) = 287 PLN (kwotę tę się zaokrągla)

wynagrodzenie netto

2 853,96 PLN   

 

Źródło: opracowanie własne Sobczyk & współpracownicyCo finansuje pracodawca?


Pracodawca finansuje składki: emerytalną (9,76%), rentową (6,5%), wypadkową (między 0,4% a 3,6% - w zależności od działalności pracodawcy) oraz finansuje świadczenia na Fundusz Pracy (2,45%) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%), a w sytuacji pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze – Fundusz Emerytur Pomostowych.

Do obliczania wynagrodzenia brutto, netto oraz kosztów pracodawcy polecamy nasz kalkulator. W sytuacji pracownika zarabiającego 4 000 PLN brutto schemat przeliczenia kosztów pracodawcy będzie wyglądał następująco:

Sposób przeliczenia kosztów pracodawcy
dla pracownika zarabiającego 4 000 PLN brutto

składka emerytalna

9,76% x 4 000 PLN = 390,40 PLN

składka rentowa

6,5% x 4 000 PLN = 260,00 PLN

składka wypadkowa

1,8% x 4 000 PLN = 72,00 PLN

Fundusz Pracy

2,45% x 4 000 PLN = 98,00 PLN

FGŚP

0,1% x 4 000 PLN = 4,00 PLN

koszty pracodawcy

4 824,40 PLN

 

Źródło: opracowanie własne Sobczyk & współpracownicy

Opiekun merytoryczny działu Prawo Pracy: dr Karol Kulig


Radca prawny w kancelarii A.Sobczyk i Współpracownicy. Specjalista w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych. Uczestnik szeregu projektów na styku prawa i biznesu, w tym dot. wynagradzania pracowników, oskładkowania wynagrodzenia, przeprowadzania zwolnień grupowych czy zatrudniania kadry menadżerskiej. W ramach praktyki wspiera ponadto działy HR w obszarach związanych z ochroną danych osobowych i w zakresie prawnych aspektów procesu rekrutacji. Doświadczony szkoleniowiec.

Piotr Strumiński
Aplikant radcowski w kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy. Specjalizuje się w prawie pracy i zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Zajmuje się ponadto opracowywaniem zagadnień związanych z czasem pracy, zakazem konkurencji, podnoszeniem kwalifikacji pracowników, delegowaniem pracowników i porozumieniami zbiorowymi.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl