Artykuły

Wysoko wynagradzani brygadziści w 2020 roku

11.10.2021 Jagoda Jurczak
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięło 1 588 brygadzistów. Aż 91% badanych stanowili mężczyźni. 52% miało wykształcenie średnie lub pomaturalne. 41% badanych pracowało powyżej 16 lat. 28% pracowało w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników.
Mediana wynagrodzeń brygadzistów wyniosła 4 845 PLN, czyli o 255 PLN mniej niż wynosi mediana ogólnopolska. Z uwagi na fakt, że artykuł dotyczy wysoko wynagradzanych brygadzistów, w dalszej części zajmiemy się 25% najwyżej wynagradzanych.

Najwyżej wynagradzani brygadziści zarabiali więcej niż 5 985 PLN. Natomiast 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 7 641 PLN.

Płace najwyżej wynagradzanych brygadzistów w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuPonad 6 000 PLN najwyżej opłacani brygadziści mogli zarobić w województwach: pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim oraz mazowieckim. Natomiast poniżej 5 000 PLN jedynie w województwie lubelskim. Różnica pomiędzy najwyżej wynagradzanymi w województwie z najwyższymi i najniższymi zarobkami wyniosła 2 277 PLN.

Wynagrodzenia najwyżej opłacanych brygadzistów w różnych województwach w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuBrygadziści mogli zarobić najwięcej w największych firmach, zatrudniających 1 000 i więcej pracowników. Dla porównania, ta sama grupa w najmniejszych organizacjach zarabiała o ponad 1 500 PLN mniej.

Wynagrodzenia najwyżej opłacanych brygadzistów w firmach różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajlepiej zarabiali brygadziści z dłuższym stażem pracy, wynoszącym od 11 do 15 lat. Ich koledzy na początku kariery zarabiali o około 1 000 PLN mniej.

Wynagrodzenia najwyżej opłacanych brygadzistów z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowano listę najwyżej wynagradzanych brygadzistów.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach najwyżej opłacanych brygadzistów (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało mniej niż

mediana

25% zarabiało więcej niż

10% zarabiało więcej niż

mistrz w dziale technicznym i serwisu

63

5 000

5 800

7 195

8 771

mistrz zmiany w dziale produkcji

94

4 605

5 780

7 124

8 700

brygadzista w dziale logistyki

42

4 227

4 885

5 711

6 487

brygadzista (produkcja)

312

4 000

4 600

5 482

7 004

kierownik magazynu

47

3 842

4 600

5 235

5 793

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyły 118 767 osoby. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych pracuje w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".