Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Automatyk 7610 PLN
Account Director 15000 PLN
Lekarz dentysta 5150 PLN
Lakiernik 3950 PLN
Stolarz meblowy 3700 PLN
Java developer 9120 PLN
Javascript developer 7550 PLN
Dyrektor projektu 14650 PLN
Walcownik 4130 PLN
Technik masażysta 3120 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn z różnym poziomem wykształcenia

08.03.2016 Maria Hajec
Analizując dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn należy wziąć pod uwagę szereg czynników, które mają wpływ na ich wysokość. Jednym z nich jest poziom wykształcenia. Sprawdźmy zatem, czy kobiety z tym samym poziomem wykształcenia otrzymują to samo wynagrodzenie co mężczyźni.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania:
interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Analizując dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn należy wziąć pod uwagę szereg czynników, które mają wpływ na ich wysokość. Jednym z nich jest poziom wykształcenia. Sprawdźmy zatem, czy kobiety z tym samym poziomem wykształcenia otrzymują to samo wynagrodzenie co mężczyźni.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, największe różnice między zarobkami kobiet i mężczyzn wystąpiły w grupie osób z wykształceniem wyższym magisterskim. Mediana wynagrodzeń kobiet legitymujących się dyplomami wyższych uczelni wyniosła 3 900 PLN brutto miesięcznie, co stanowiło tylko 70% wartości środkowej zarobków mężczyzn o tym samym poziomie wykształcenia. Stosunkowo najmniejsze różnice dotyczyły osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, gdzie kobiety zarabiały 2 200 PLN, a więc o 310 PLN mniej niż mężczyźni.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
kobiet i mężczyzn z różnym poziomem wykształcenia (brutto w PLN)

 

wielkość próby

kobiety

mężczyźni

mediana wynagrodzeń kobiet jako procent mediany wynagrodzeń mężczyzn

podstawowe i gimnazjalne

1 083

2 200

2 510

88%

średnie

37 749

2 550

3 050

84%

niepełne wyższe

5 226

3 100

4 000

78%

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

22 328

3 000

4 126

73%

wyższe magisterskie

76 624

3 900

5 600

70%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW kontekście powyższych danych najciekawsze wydaje się porównanie zarobków kobiet i mężczyzn posiadających wyższe wykształcenie z uwzględnieniem dodatkowych cech takich jak: miejsce zamieszkania, typ skończonych studiów oraz wielkość firmy i pochodzenie jej kapitału.

We wszystkich polskich województwach wśród osób z wyższym wykształceniem zarobki mężczyzn były znacznie wyższe niż kobiet. Największe dysproporcje dotyczyły województwa pomorskiego, dolnośląskiego i łódzkiego, gdzie absolwentki wyższych uczelni zarabiały przeciętnie tylko niespełna 68% tego, co ich koledzy. Z kolei najmniejsze różnice w wynagrodzeniach obu płci posiadających wyższe wykształcenie zauważono w województwie lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Tam mediana zarobków kobiet stanowiła od 72% do 75% wartości środkowej pensji mężczyzn.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
z wyższym wykształceniem w poszczególnych województwach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNiezależnie od wybranego kierunku studiów, pensje kobiet odbiegały od tego, co otrzymywali przedstawiciele płci przeciwnej. Największe dysproporcje wystąpiły jednak w przypadku osób, które ukończyły ekonomię, finanse i zarządzanie. Kobiety z takim profilem wykształcenia otrzymywały przeciętnie 4 300 PLN brutto, co stanowiło tylko 72% mediany wynagrodzeń mężczyzn z takim samym typem skończonych studiów. Z kolei najmniejsze różnice zauważono wśród absolwentów historii, gdzie mediana pensji kobiet była niższa tylko o 200 PLN od wartości środkowej zarobków płci przeciwnej. Inaczej mówiąc stanowiła aż 95% mediany wynagrodzeń mężczyzn.

Mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
z wyższym wykształceniem po różnych kierunkach studiów (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuBiorąc pod uwagę wielkość firmy, największe dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn z wykształceniem wyższym wystąpiły w przypadku małych firm. W tego rodzaju przedsiębiorstwach absolwentki wyższych uczelni otrzymywały przeciętnie 3 400 PLN brutto miesięcznie, czyli tylko 68% tego, co mężczyźni z tym samym poziomem wykształcenia.

Mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
z wyższym wykształceniem w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

wielkość firmy

kobiety

mężczyźni

mediana wynagrodzeń
kobiet jako procent mediany wynagrodzeń mężczyzn

mikro firmy (1-9)

2 950

4 000

74%

małe firmy (10-49)

3 400

5 000

68%

średnie firmy (50-249)

3 835

5 500

70%

duże firmy (250-999)

4 335

6 000

72%

wielkie firmy (1 000 i więcej)

4 400

6 133

72%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji na temat zarobków kobiet i mężczyzn na różnych stanowiskach znajdą Państwo w narzędziu Moja płaca.

Kobiety legitymujące się dyplomami wyższych uczelni i zatrudnione w firmach zagranicznych zarabiały przeciętnie 5 200 PLN brutto miesięcznie. Stanowiło to 72% mediany wynagrodzeń wykształconych mężczyzn zatrudnionych w tego rodzaju firmach. W polskich przedsiębiorstwa różnice były nieco większe. Kobiety zarabiały przeciętnie 3 400 PLN, a mężczyźni 4 800 PLN. W rezultacie kobiety otrzymywały średnio 71% tego, co mężczyźni.

Mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
z wyższym wykształceniem w firmach z różnym pochodzeniem kapitału (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWarto pamiętać, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie zawsze wynikają z cech indywidualnych pracowników. Precyzyjne określenie luki płacowej jest możliwe tylko wtedy, jeśli porównany wynagrodzenia osób zajmujących te same stanowiska i wykonujących pracę tej samej wartości.

Więcej informacji na temat zarobków kobiet i mężczyzn na różnych stanowiskach znajdą Państwo w narzędziu Moja płaca.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".