Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn z różnym poziomem wykształcenia

08.03.2016 Maria Hajec
Analizując dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn należy wziąć pod uwagę szereg czynników, które mają wpływ na ich wysokość. Jednym z nich jest poziom wykształcenia. Sprawdźmy zatem, czy kobiety z tym samym poziomem wykształcenia otrzymują to samo wynagrodzenie co mężczyźni.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania:
interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Analizując dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn należy wziąć pod uwagę szereg czynników, które mają wpływ na ich wysokość. Jednym z nich jest poziom wykształcenia. Sprawdźmy zatem, czy kobiety z tym samym poziomem wykształcenia otrzymują to samo wynagrodzenie co mężczyźni.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, największe różnice między zarobkami kobiet i mężczyzn wystąpiły w grupie osób z wykształceniem wyższym magisterskim. Mediana wynagrodzeń kobiet legitymujących się dyplomami wyższych uczelni wyniosła 3 900 PLN brutto miesięcznie, co stanowiło tylko 70% wartości środkowej zarobków mężczyzn o tym samym poziomie wykształcenia. Stosunkowo najmniejsze różnice dotyczyły osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, gdzie kobiety zarabiały 2 200 PLN, a więc o 310 PLN mniej niż mężczyźni.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
kobiet i mężczyzn z różnym poziomem wykształcenia (brutto w PLN)

 

wielkość próby

kobiety

mężczyźni

mediana wynagrodzeń kobiet jako procent mediany wynagrodzeń mężczyzn

podstawowe i gimnazjalne

1 083

2 200

2 510

88%

średnie

37 749

2 550

3 050

84%

niepełne wyższe

5 226

3 100

4 000

78%

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

22 328

3 000

4 126

73%

wyższe magisterskie

76 624

3 900

5 600

70%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuW kontekście powyższych danych najciekawsze wydaje się porównanie zarobków kobiet i mężczyzn posiadających wyższe wykształcenie z uwzględnieniem dodatkowych cech takich jak: miejsce zamieszkania, typ skończonych studiów oraz wielkość firmy i pochodzenie jej kapitału.

We wszystkich polskich województwach wśród osób z wyższym wykształceniem zarobki mężczyzn były znacznie wyższe niż kobiet. Największe dysproporcje dotyczyły województwa pomorskiego, dolnośląskiego i łódzkiego, gdzie absolwentki wyższych uczelni zarabiały przeciętnie tylko niespełna 68% tego, co ich koledzy. Z kolei najmniejsze różnice w wynagrodzeniach obu płci posiadających wyższe wykształcenie zauważono w województwie lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Tam mediana zarobków kobiet stanowiła od 72% do 75% wartości środkowej pensji mężczyzn.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
z wyższym wykształceniem w poszczególnych województwach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNiezależnie od wybranego kierunku studiów, pensje kobiet odbiegały od tego, co otrzymywali przedstawiciele płci przeciwnej. Największe dysproporcje wystąpiły jednak w przypadku osób, które ukończyły ekonomię, finanse i zarządzanie. Kobiety z takim profilem wykształcenia otrzymywały przeciętnie 4 300 PLN brutto, co stanowiło tylko 72% mediany wynagrodzeń mężczyzn z takim samym typem skończonych studiów. Z kolei najmniejsze różnice zauważono wśród absolwentów historii, gdzie mediana pensji kobiet była niższa tylko o 200 PLN od wartości środkowej zarobków płci przeciwnej. Inaczej mówiąc stanowiła aż 95% mediany wynagrodzeń mężczyzn.

Mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
z wyższym wykształceniem po różnych kierunkach studiów (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuBiorąc pod uwagę wielkość firmy, największe dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn z wykształceniem wyższym wystąpiły w przypadku małych firm. W tego rodzaju przedsiębiorstwach absolwentki wyższych uczelni otrzymywały przeciętnie 3 400 PLN brutto miesięcznie, czyli tylko 68% tego, co mężczyźni z tym samym poziomem wykształcenia.

Mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
z wyższym wykształceniem w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

wielkość firmy

kobiety

mężczyźni

mediana wynagrodzeń
kobiet jako procent mediany wynagrodzeń mężczyzn

mikro firmy (1-9)

2 950

4 000

74%

małe firmy (10-49)

3 400

5 000

68%

średnie firmy (50-249)

3 835

5 500

70%

duże firmy (250-999)

4 335

6 000

72%

wielkie firmy (1 000 i więcej)

4 400

6 133

72%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji na temat zarobków kobiet i mężczyzn na różnych stanowiskach znajdą Państwo w narzędziu Moja płaca.

Kobiety legitymujące się dyplomami wyższych uczelni i zatrudnione w firmach zagranicznych zarabiały przeciętnie 5 200 PLN brutto miesięcznie. Stanowiło to 72% mediany wynagrodzeń wykształconych mężczyzn zatrudnionych w tego rodzaju firmach. W polskich przedsiębiorstwa różnice były nieco większe. Kobiety zarabiały przeciętnie 3 400 PLN, a mężczyźni 4 800 PLN. W rezultacie kobiety otrzymywały średnio 71% tego, co mężczyźni.

Mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
z wyższym wykształceniem w firmach z różnym pochodzeniem kapitału (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWarto pamiętać, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie zawsze wynikają z cech indywidualnych pracowników. Precyzyjne określenie luki płacowej jest możliwe tylko wtedy, jeśli porównany wynagrodzenia osób zajmujących te same stanowiska i wykonujących pracę tej samej wartości.

Więcej informacji na temat zarobków kobiet i mężczyzn na różnych stanowiskach znajdą Państwo w narzędziu Moja płaca.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".