Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenie absolwentów różnych kierunków studiów w 2015 roku

01.03.2016 Szymon Żelasko
W 2015 roku wyższe wynagrodzenie otrzymywali absolwenci studiów technicznych. Mediana ich zarobków była wyższa o 1 000 PLN od przeciętnej pensji osób, które ukończyły studia humanistyczne. Ponadto 25% osób deklarujących wykształcenie humanistyczne zarabiało poniżej 2 750 PLN brutto.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


W 2015 roku wyższe wynagrodzenie otrzymywali absolwenci studiów technicznych. Mediana ich zarobków była wyższa o 1 000 PLN od przeciętnej pensji osób, które ukończyły studia humanistyczne. Ponadto 25% osób deklarujących wykształcenie humanistyczne zarabiało poniżej 2 750 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób po różnych kierunkach studiów (brutto w PLN)

kierunek studiów

Wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

techniczne

25 474

3 300

4 800

7 081

humanistyczne

13 256

2 750

3 800

5 600

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenie absolwentów nauk humanistycznych i społecznych


Wśród absolwentów kierunków humanistycznych i nauk społecznych najlepiej wynagradzani byli absolwenci psychologii. Mediana wynagrodzenia tej grupy wyniosła 4 157 PLN, a 25% osób po psychologii zadeklarowała zarobki powyżej 6 500 PLN brutto. Nieco niżej znajduje się socjologia i nauki teologiczne z medianą równą 4 000 PLN. Absolwenci dziennikarstwa, historii i polonistyki otrzymywali identyczne przeciętne wynagrodzenie na poziomie 3 500 PLN. Co czwarta osoba, która ukończyła polonistykę zarabiała mniej niż 2 584 PLN miesięcznie.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób po kierunkach humanistycznych i naukach społecznych (brutto w PLN)

Specjalność

Wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

psychologia

1 391

2 800

4 167

6 500

socjologia

1 538

2 800

4 000

6 000

nauki teologiczne

142

2 700

4 000

6 200

dziennikarstwo i informacja naukowa

977

2 500

3 500

5 000

historia

706

2 660

3 500

5 000

polonistyka

881

2 584

3 500

5 200

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenie absolwentów studiów technicznych


Zestawienie otwierają absolwenci elektroniki i automatyki, z których co czwarty zarabiał powyżej 8 500 PLN. Przeciętne wynagrodzenie osób, które ukończyły mechanikę i metalurgię oraz elektrykę i energetykę wyniosło 5 000 PLN. Najniższą medianę całkowitego wynagrodzenia otrzymywały osoby po kierunku architektura i budownictwo – 4 210 PLN. Więcej informacji na temat zarobków znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób po kierunkach technicznych (brutto w PLN)

specjalność

Wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

elektronika i automatyka

4 100

4 179

5 900

8 500

mechanika i metalurgia

5 000

3 600

5 000

7 400

elektryka i energetyka

2 611

3 559

5 000

7 500

procesy chemiczne (biotechnologia, inżynieria chemiczna)

2 127

3 000

4 358

7 000

architektura i budownictwo

5 297

3 000

4 210

6 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenie osób po studiach stacjonarnych i niestacjonarnych


W 2015 roku wyższe wynagrodzenie otrzymywali absolwenci studiów stacjonarnych. Mediana ich wynagrodzeń była wyższa o 18,5% od przeciętnej pensji absolwentów studiów niestacjonarnych. Co czwarty absolwent, który ukończył studia stacjonarne lub niestacjonarne otrzymywał odpowiednio ponad 7 200 PLN i 5 700 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób po studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (brutto w PLN)

tryb studiów

Wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

stacjonarne

72 293

3 075

4 550

7 200

niestacjonarne

32 271

2 750

3 840

5 700

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWybrane kierunki studiów dziennych i zaocznych


W każdym z prezentowanych przypadków wyższe wynagrodzenie otrzymywali absolwenci studiów stacjonarnych. Wraz ze wzrostem pensji rosła także różnica w zarobkach. Najwyższa mediana wynagrodzeń dotyczyła informatyków. Różnica między wynagrodzeniem absolwentów informatyki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wyniosła 1 542 PLN. W 2015 roku dużo mniej zarabiały osoby po studiach związanych ze sportem, rehabilitacją i fizykoterapią. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła odpowiednio 2 945 PLN (dla studentów stacjonarnych) i 2 600 PLN (dla studentów zaocznych). Gdybyśmy porównali miesięczne zarobki absolwentów studiów stacjonarnych, to pensja informatyka była wyższa o 113% od pensji pedagoga. Więcej informacji o wynagrodzeniach znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób po różnych kierunkach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Szymon Żelasko
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".