Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

PR manager 6354 PLN
Radca prawny 7363 PLN
Technik obiektu 3737 PLN
Szwaczka 2088 PLN
Asystent dyrektora 3737 PLN
Żołnierz szeregowy 3300 PLN
Fizyk medyczny 3389 PLN
Specjalista lean 5550 PLN
Szlifierz CNC 3250 PLN
Tax Manager 11649 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenie absolwentów różnych kierunków studiów w 2015 roku

01.03.2016 Szymon Żelasko
W 2015 roku wyższe wynagrodzenie otrzymywali absolwenci studiów technicznych. Mediana ich zarobków była wyższa o 1 000 PLN od przeciętnej pensji osób, które ukończyły studia humanistyczne. Ponadto 25% osób deklarujących wykształcenie humanistyczne zarabiało poniżej 2 750 PLN brutto.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


W 2015 roku wyższe wynagrodzenie otrzymywali absolwenci studiów technicznych. Mediana ich zarobków była wyższa o 1 000 PLN od przeciętnej pensji osób, które ukończyły studia humanistyczne. Ponadto 25% osób deklarujących wykształcenie humanistyczne zarabiało poniżej 2 750 PLN brutto.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób po różnych kierunkach studiów (brutto w PLN)

kierunek studiów

Wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

techniczne

25 474

3 300

4 800

7 081

humanistyczne

13 256

2 750

3 800

5 600

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenie absolwentów nauk humanistycznych i społecznych


Wśród absolwentów kierunków humanistycznych i nauk społecznych najlepiej wynagradzani byli absolwenci psychologii. Mediana wynagrodzenia tej grupy wyniosła 4 157 PLN, a 25% osób po psychologii zadeklarowała zarobki powyżej 6 500 PLN brutto. Nieco niżej znajduje się socjologia i nauki teologiczne z medianą równą 4 000 PLN. Absolwenci dziennikarstwa, historii i polonistyki otrzymywali identyczne przeciętne wynagrodzenie na poziomie 3 500 PLN. Co czwarta osoba, która ukończyła polonistykę zarabiała mniej niż 2 584 PLN miesięcznie.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób po kierunkach humanistycznych i naukach społecznych (brutto w PLN)

Specjalność

Wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

psychologia

1 391

2 800

4 167

6 500

socjologia

1 538

2 800

4 000

6 000

nauki teologiczne

142

2 700

4 000

6 200

dziennikarstwo i informacja naukowa

977

2 500

3 500

5 000

historia

706

2 660

3 500

5 000

polonistyka

881

2 584

3 500

5 200

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenie absolwentów studiów technicznych


Zestawienie otwierają absolwenci elektroniki i automatyki, z których co czwarty zarabiał powyżej 8 500 PLN. Przeciętne wynagrodzenie osób, które ukończyły mechanikę i metalurgię oraz elektrykę i energetykę wyniosło 5 000 PLN. Najniższą medianę całkowitego wynagrodzenia otrzymywały osoby po kierunku architektura i budownictwo – 4 210 PLN. Więcej informacji na temat zarobków znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób po kierunkach technicznych (brutto w PLN)

specjalność

Wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

elektronika i automatyka

4 100

4 179

5 900

8 500

mechanika i metalurgia

5 000

3 600

5 000

7 400

elektryka i energetyka

2 611

3 559

5 000

7 500

procesy chemiczne (biotechnologia, inżynieria chemiczna)

2 127

3 000

4 358

7 000

architektura i budownictwo

5 297

3 000

4 210

6 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenie osób po studiach stacjonarnych i niestacjonarnych


W 2015 roku wyższe wynagrodzenie otrzymywali absolwenci studiów stacjonarnych. Mediana ich wynagrodzeń była wyższa o 18,5% od przeciętnej pensji absolwentów studiów niestacjonarnych. Co czwarty absolwent, który ukończył studia stacjonarne lub niestacjonarne otrzymywał odpowiednio ponad 7 200 PLN i 5 700 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób po studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (brutto w PLN)

tryb studiów

Wielkość próby

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

stacjonarne

72 293

3 075

4 550

7 200

niestacjonarne

32 271

2 750

3 840

5 700

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWybrane kierunki studiów dziennych i zaocznych


W każdym z prezentowanych przypadków wyższe wynagrodzenie otrzymywali absolwenci studiów stacjonarnych. Wraz ze wzrostem pensji rosła także różnica w zarobkach. Najwyższa mediana wynagrodzeń dotyczyła informatyków. Różnica między wynagrodzeniem absolwentów informatyki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wyniosła 1 542 PLN. W 2015 roku dużo mniej zarabiały osoby po studiach związanych ze sportem, rehabilitacją i fizykoterapią. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła odpowiednio 2 945 PLN (dla studentów stacjonarnych) i 2 600 PLN (dla studentów zaocznych). Gdybyśmy porównali miesięczne zarobki absolwentów studiów stacjonarnych, to pensja informatyka była wyższa o 113% od pensji pedagoga. Więcej informacji o wynagrodzeniach znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
osób po różnych kierunkach (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Szymon Żelasko
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".