Stefa premium Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Kasjer bankowy 2793 PLN
Górnik 4554 PLN
Manager oddziału 5918 PLN
Formierz 3182 PLN
Konduktor 3932 PLN
Operator suwnicowy 3100 PLN
Operator CNC 3250 PLN
Muzyk orkiestrowy 2847 PLN
Dyrektor biblioteki 4176 PLN
Projektant wnętrz 4340 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - marzec 2019

sektor przedsiębiorstw - 5 164 PLN
4.3% (m/m)    5.7% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - I kw. (r/r) 104.6%

inflacja - marzec 2019 (r/r) 1.7%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
w województwie świętokrzyskim w 2016 roku

20.02.2017 Maciej Łukasiak

Informacje o badaniu:

W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.
Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń w województwie świętokrzyskim w 2016 roku wynosiła 3 200 PLN. Co czwarty zatrudniony w tym województwie zarabiał 4 500 PLN i więcej, a 25% zatrudnionych 2 500 PLN i mniej.

Wynagrodzenia całkowite w województwie świętokrzyskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku



Zarobki w wybranych miastach


Najwyższe były mediany wynagrodzeń osób pracujących w Kielcach. Pracownicy ci zarabiali przeciętnie 3 400 PLN. Nieco mniej zarabiali mieszkańcy Starachowic – mediana wynagrodzeń w 2016 wyniosła tam 3 296 PLN brutto. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracujących w Sandomierzu wyniosło 3 000 PLN brutto. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w wybranych miastach w województwie świętokrzyskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku



Zarobki w wybranych branżach


Najwyższe wynagrodzenia pobierali pracownicy bankowości i budownictwa - mediana ich płac wyniosła 4 000 PLN brutto. Najniższe mediany w województwie świętokrzyskim odnotowano w służbie zdrowia - 2 525 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w wybranych branżach w województwie świętokrzyskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku



Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach w województwie świętokrzyskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku



Zarobki w przedsiębiorstwach różnej wielkości

Najwyższa w 2016 roku w województwie świętokrzyskim była mediana pensji pracowników przedsiębiorstw wielkich (powyżej 1 000 zatrudnionych) i dużych (od 250 do 999 zatrudnionych) - wyniosła 3 500 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w przedsiębiorstwach różnej wielkości w województwie świętokrzyskim w 2016 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa  

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikro przedsiębiorstwo (1-9)

2 000

2 445

3 200

małe przedsiębiorstwo (10-49)

2 300

3 000

4 200

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

2 580

3 300

4 700

duże przedsiębiorstwo (250-999)

2 618

3 500

5 000

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

2 700

3 500

4 900

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku



Zarobki w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału


Mediana wynagrodzeń w firmach z przewagą kapitału zagranicznego w 2016 roku w województwie świętokrzyskim wyniosła 4 150 PLN brutto. W firmach o przewadze kapitału rodzimego zarabiano przeciętnie o 1 150 PLN mniej – 3 000 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w województwie świętokrzyskim w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku



Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Maciej Łukasiak

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]