Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Majster budowy 5860 PLN
Elektronik 5140 PLN
HR generalist 5360 PLN
Nauczyciel historii 3930 PLN
Doradca podatkowy 6960 PLN
Programista Java 13500 PLN
Python developer 7640 PLN
Monter drzwi 3940 PLN
Elektryk samochodowy 5500 PLN
Dostawca potraw 2740 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
opolskim w 2015 roku

29.03.2016 Jagoda Jurczak
Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015, mediana miesięcznych wynagrodzeń w województwie opolskim wynosiła 3 200 PLN. Co czwarty pracownik otrzymywał zarobki w wysokości 2 400 PLN i mniej, ale również co czwarty zatrudniony zarabiał 4 520 PLN i więcej.

Przeciętne wynagrodzenie kobiet w województwie opolskim wynosiło 2 800 PLN, natomiast w przypadku mężczyzn przeciętne zarobki miały wysokość 3 566 PLN. Luka płacowa w tym regionie miała więc wartość 21%.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015, mediana miesięcznych wynagrodzeń w województwie opolskim wynosiła 3 200 PLN. Co czwarty pracownik otrzymywał zarobki w wysokości 2 400 PLN i mniej, ale również co czwarty zatrudniony zarabiał 4 520 PLN i więcej.

Przeciętne wynagrodzenie kobiet w województwie opolskim wynosiło 2 800 PLN, natomiast w przypadku mężczyzn przeciętne zarobki miały wysokość 3 566 PLN. Luka płacowa w tym regionie miała więc wartość 21%.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
osób zatrudnionych w województwie opolskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w wybranych miastach: Opole za Kędzierzynem-Koźlem


Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące nie w stolicy województwa, a w Kędzierzynie-Koźlu. Mediana zarobków opolan wynosiła 3 250 PLN, a w przypadku pracujących w Kędzierzynie-Koźlu – 3 300 PLN. Najniższe przeciętne płace otrzymywali pracownicy w Nysie, mediana ich wynagrodzeń była na poziomie 3 150 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w województwie opolskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w branżach


Najwyżej opłacaną branżą na terenie województwa opolskiego była energetyka i ciepłownictwo. Przeciętne miesięczne zarobki w tej branży wynosiły 3 975 PLN. Podobne, ale niższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy bankowości oraz przemysłu lekkiego. Mediany ich płac to odpowiednio 3 930 PLN oraz 3 700 PLN. Najniższej wynagradzani byli pracownicy zatrudnieni w handlu oraz usługach dla ludności. Przeciętne wynagrodzenia w tych branżach wynosiły 2 738 PLN oraz 2 600 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie opolskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki na wybranych stanowiskach


Spośród wybranych stanowisk, najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenia w wysokości 3 079 PLN otrzymywali doradcy klienta indywidualnego. Najniżej zarabiali pracownicy administracyjni oraz sprzedawcy. Mediany ich zarobków wynosiły odpowiednio 2 120 PLN oraz 1 950 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na wybranych
stanowiskach w województwie opolskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia osób z różnym poziomem wykształcenia


Według przeprowadzonego badania, najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenia w wysokości 3 638 PLN otrzymywali absolwenci wyższych uczelni z tytułem magistra. Pracownicy o wykształceniu wyższym zawodowym otrzymywali zarobki w wysokości 3 200 PLN. Natomiast, osoby o wykształceniu średnim otrzymywały przeciętnie 2 760 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób
z różnym poziomem wykształcenia w województwie opolskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji


Najwyższe przeciętne miesięczne pensje w wysokości 10 000 PLN w 2015 roku wypłacane były dyrektorom. Niższe zarobki pobierali kierownicy oraz specjaliści, mediany ich płac to odpowiednio 4 750 PLN oraz 3 400 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy szeregowi. Mediana ich zarobków wynosiła 2 500, co oznacza że, przeciętnie zarabiali jedynie 25% pensji dyrektorów.

Wynagrodzenia całkowite
pracowników o różnym poziomie zarządzania w województwie opolskim w 2015 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

wielkość próby

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

67

6 000

10 000

14 100

kierownik

341

3 500

4 750

7 000

specjalista

835

2 600

3 400

4 500

pracownik szeregowy

600

2 000

2 500

3 200

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w firmach o różnym pochodzeniu kapitału


Wyższe pensje otrzymywali pracownicy firm o przewadze kapitału zagranicznego, przeciętnie miały one wysokość 4 000 PLN. Niższe zarobki pobierali natomiast zatrudnieni w firmach o przewadze kapitału krajowego. Mediana ich zarobków wynosiła 3 100 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
osób pracujących w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".