Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kasjer lotniczy 3983 PLN
Brygadzista 3847 PLN
Team leader spedycji 7000 PLN
Pomocnik kucharza 2308 PLN
Kierownik pociągu 4497 PLN
Pilarz 2528 PLN
Instruktor tańca 2967 PLN
IT project manager 10605 PLN
Programista plc 6000 PLN
Starszy wychowawca 2957 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie lubelskim
w 2017 roku

01.02.2018 Łukasz Jaszcz
Niniejszy artykuł postał w oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2017 r.
Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Dane ogólne


Zarobki 50% pracowników z województwa lubelskiego w 2017 roku wyniosły pomiędzy 2 583 a 4 689 PLN brutto miesięcznie. Mediana wynagrodzeń wyniosła 3 393 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
w województwie lubelskim w 2017 roku (brutto w PLN)*

Schemat

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku
*wielkość próby = 3 903 osóbWynagrodzenia w miastach


Mapa 1. przedstawia wynagrodzenia w miastach województwa lubelskiego, których przynajmniej 100 mieszkańców wypełniło naszą ankietę.

Wynagrodzenia w miastach województwa lubelskiego w 2017 roku (brutto w PLN)

Mapa

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWynagrodzenia w branżach


Wykres 1. przedstawia mediany miesięcznych wynagrodzeń w różnych branżach, dla których liczba wypełnionych ankiet była większa niż 100.

Mediany wynagrodzeń w różnych branżach
w województwie lubelskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuPoziomy zarządzania


Tabela 1. zawiera wynagrodzenia osób na różnych poziomach zarządzania w województwie lubelskim w 2017 roku.

Całkowite wynagrodzenia miesięczne na różnych poziomach zarządzania
w województwie lubelskim w 2017 roku (brutto w PLN)

poziom zarządzania

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

pracownik szeregowy

1 304

2 200

2 625

3 224

specjalista

1 777

2 775

3 493

4 569

kierownik

678

3 600

4 927

6 866

dyrektor/zarząd

143

5 359

8 200

14 500

 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuWielkość przedsiębiorstwa


Wykres 2. przedstawia mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w przedsiębiorstwach o różnym zatrudnieniu.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w przedsiębiorstwach
różnej wielkości w województwie lubelskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuStanowiska


Wykres 3. przedstawia mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach w województwie lubelskim.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w województwie lubelskim w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 rokuJeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją lub skorzystania z Mojej Płacy.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.
Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Zarobki na stanowiskach w województwach

Zarobki na stanowiskach w województwach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".