Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 5870 PLN
Strażnik miejski 3830 PLN
Recepcjonistka 3580 PLN
Accountant 4040 PLN
.NET Developer 5620 PLN
Technik serwisu 4670 PLN
Technik jakości 4520 PLN
Analityk Big Data 7820 PLN
Asystent osobisty 4070 PLN
Legislator 8390 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
łódzkim w 2015 roku

19.04.2016 Artur Szeremeta
Mediana wynagrodzeń w województwie łódzkim wyniosła w 2015 roku 3 500 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Jak wynika z badania, 25% osób zatrudnionych w Łódzkiem zarabiało 2 500 PLN brutto i mniej.

Wyniki badania pokazują również, że mężczyźni zarabiali w tym regionie przeciętnie niemal o 900 PLN więcej niż kobiety. Mediany ich wynagrodzeń wyniosły odpowiednio: 3 980 i 3 100 PLN brutto miesięcznie.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń w województwie łódzkim wyniosła w 2015 roku 3 500 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Jak wynika z badania, 25% osób zatrudnionych w Łódzkiem zarabiało 2 500 PLN brutto i mniej.

Wyniki badania pokazują również, że mężczyźni zarabiali w tym regionie przeciętnie niemal o 900 PLN więcej niż kobiety. Mediany ich wynagrodzeń wyniosły odpowiednio: 3 980 i 3 100 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w woj. łódzkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych miastach


Spośród osób pracujących w woj. łódzkim zdecydowanie najwięcej zarabiali zatrudnieni w stolicy województwa. Przeciętne wynagrodzenie w Łodzi wyniosło w 2015 roku 3 800 PLN brutto miesięcznie. Niższe mediany wynagrodzeń odnotowano w Pabianicach (3 216 PLN), Bełchatowie (3 200 PLN) czy Piotrkowie Trybunalskim (3 150 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach woj. łódzkiego w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w branżach: najwyższe w IT


Zdecydowanie najwyższe zarobki w woj. łódzkim odnotowano w branży IT. Mediana wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła tam 5 200 PLN. Kolejna w zestawieniu była energetyka i ciepłownictwo, gdzie mediana płac wyniosła 4 090 PLN. Najniższe przeciętne zarobki wśród wybranych branż odnotowano w usługach dla ludności: 2 763 PLN. Więcej danych o zarobkach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w woj. łódzkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w firmach różnej wielkości


W woj. łódzkim najwięcej płaciły największe firmy. Mediany wynagrodzeń zarówno w przedsiębiorstwach zatrudniających przynajmniej 1 000 osób, jak i o liczebności od 250 do 999 pracowników, wyniosły 4 000 PLN brutto miesięcznie. Najniżej wynagradzani byli pracownicy mikroprzedsiębiorstw, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 2 500 PLN brutto na miesiąc. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w woj. łódzkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w różnych grupach stażowych


Pracownicy, których staż pracy w 2015 roku mieścił się w przedziale od 11 do 15 lat zarabiali przeciętnie 4 200 PLN brutto miesięcznie. Oznacza to, że byli najwyżej opłacaną grupą stażową w woj. łódzkim. Z kolei najmłodsi pracownicy, których staż pracy był krótszy niż rok, otrzymywali przeciętne wynagrodzenia w wysokości 2 500 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników
o różnym stażu pracy w woj. łódzkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuArtur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".