Artykuły

Wynagrodzenia w województwie
łódzkim w 2015 roku

19.04.2016 Artur Szeremeta
Mediana wynagrodzeń w województwie łódzkim wyniosła w 2015 roku 3 500 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Jak wynika z badania, 25% osób zatrudnionych w Łódzkiem zarabiało 2 500 PLN brutto i mniej.

Wyniki badania pokazują również, że mężczyźni zarabiali w tym regionie przeciętnie niemal o 900 PLN więcej niż kobiety. Mediany ich wynagrodzeń wyniosły odpowiednio: 3 980 i 3 100 PLN brutto miesięcznie.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń w województwie łódzkim wyniosła w 2015 roku 3 500 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Jak wynika z badania, 25% osób zatrudnionych w Łódzkiem zarabiało 2 500 PLN brutto i mniej.

Wyniki badania pokazują również, że mężczyźni zarabiali w tym regionie przeciętnie niemal o 900 PLN więcej niż kobiety. Mediany ich wynagrodzeń wyniosły odpowiednio: 3 980 i 3 100 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w woj. łódzkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych miastach


Spośród osób pracujących w woj. łódzkim zdecydowanie najwięcej zarabiali zatrudnieni w stolicy województwa. Przeciętne wynagrodzenie w Łodzi wyniosło w 2015 roku 3 800 PLN brutto miesięcznie. Niższe mediany wynagrodzeń odnotowano w Pabianicach (3 216 PLN), Bełchatowie (3 200 PLN) czy Piotrkowie Trybunalskim (3 150 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach woj. łódzkiego w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w branżach: najwyższe w IT


Zdecydowanie najwyższe zarobki w woj. łódzkim odnotowano w branży IT. Mediana wynagrodzeń w 2015 roku wyniosła tam 5 200 PLN. Kolejna w zestawieniu była energetyka i ciepłownictwo, gdzie mediana płac wyniosła 4 090 PLN. Najniższe przeciętne zarobki wśród wybranych branż odnotowano w usługach dla ludności: 2 763 PLN. Więcej danych o zarobkach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w woj. łódzkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w firmach różnej wielkości


W woj. łódzkim najwięcej płaciły największe firmy. Mediany wynagrodzeń zarówno w przedsiębiorstwach zatrudniających przynajmniej 1 000 osób, jak i o liczebności od 250 do 999 pracowników, wyniosły 4 000 PLN brutto miesięcznie. Najniżej wynagradzani byli pracownicy mikroprzedsiębiorstw, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 2 500 PLN brutto na miesiąc. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w firmach o różnej wielkości zatrudnienia w woj. łódzkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w różnych grupach stażowych


Pracownicy, których staż pracy w 2015 roku mieścił się w przedziale od 11 do 15 lat zarabiali przeciętnie 4 200 PLN brutto miesięcznie. Oznacza to, że byli najwyżej opłacaną grupą stażową w woj. łódzkim. Z kolei najmłodsi pracownicy, których staż pracy był krótszy niż rok, otrzymywali przeciętne wynagrodzenia w wysokości 2 500 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników
o różnym stażu pracy w woj. łódzkim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuArtur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".