Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Webmaster 6100 PLN
Akustyk 6730 PLN
Agent celny 5480 PLN
Asystent notariusza 5020 PLN
Media planner 7490 PLN
Programista Java 11480 PLN
Konduktor 5020 PLN
Doradca klienta 6170 PLN
Producent filmowy 7840 PLN
Asystent osobisty 5560 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w 2020 roku

09.07.2021 Jagoda Jurczak
Mediana wynagrodzeń w województwie dolnośląskim w 2020 roku wyniosła 5 500 PLN, czyli o 400 PLN więcej niż w całej Polsce. Dla porównania mediana płac w samym Wrocławiu była wyższa o 500 PLN i wynosiła 6 000 PLN. 50% mieszkańców województwa zarabiało w przedziale od 4 057 do 8 000 PLN. Przeciętne wynagrodzenia kobiet wynosiły 4 800 PLN, a mężczyzn 6 100 PLN.

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w 2020 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuNajwyższe płace otrzymywali pracownicy zatrudnieni w stolicy Dolnego Śląska, we Wrocławiu (6 000 PLN). Tuż za Wrocławiem uplasowały się Bielany Wrocławskie i Legnica. Spośród wybranych miejscowości, najniższe płace otrzymywali zatrudnieni w Jeleniej Górze.

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim
w wybranych miastach w 2020 roku (brutto w PLN)

miasto

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

Wrocław

5 631

4 457

6 000

8 915

Bielany Wrocławskie

301

4 000

5 285

7 500

Legnica

314

3 663

5 160

7 700

Głogów

109

3 850

4 800

6 850

Wałbrzych

230

3 500

4 797

6 475

Bolesławiec

104

3 750

4 734

7 000

Lubin

161

3 693

4 600

6 482

Jelenia Góra

198

3 500

4 554

6 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe płace otrzymywali dyrektorzy. Mediana ich zarobków wyniosła 15 282 PLN. Niewiele niższe płace otrzymywali kierownicy bardzo dużych zespołów – 12 000 PLN. Dla porównania w Mazowieckiem mediana płac dyrektorów i kierowników bardzo dużych zespołów wyniosła odpowiednio 18 000 PLN i 12 735 PLN. Specjaliści na Dolnym Śląsku zarabiali od 4 250 do 7 259 PLN. Natomiast mediana zarobków pracowników szeregowych wyniosła 3 840 PLN, co oznacza że zarabiali o 75% mniej niż dyrektorzy.

Wynagrodzenia całkowite
w województwie dolnośląskim na różnych szczeblach organizacji w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW 2020 roku najwięcej w województwie dolnośląskim można było zarobić w największych firmach, zatrudniających 1000 i więcej osób. Mediana płac w tego typu organizacjach wyniosła 6 367 PLN brutto. W najmniejszych firmach, zatrudniających do 9 osób mediana wynagrodzeń była niższa o 2 355 PLN i wyniosła 4 012 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w województwie dolnośląskim
w firmach o różnej wielkości w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuSpośród wybranych branż najwyższe płace otrzymywali pracownicy telekomunikacji (7 800 PLN). Tuż za nią były technologie informatyczne oraz bakowość. Podobnie jak w całym kraju, najniższe płace otrzymywali pracownicy zatrudnieni w usługach dla ludności (4 226 PLN), sektorze publicznym (4 150 PLN), a także kulturze i sztuce (3 584 PLN).

Wynagrodzenia całkowite
w województwie dolnośląskim w wybranych branżach w 2020 roku (brutto w PLN)

branża

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

telekomunikacja

171

5 488

7 800

10 750

technologie informatyczne

1019

5 200

7 450

11 000

bankowość

518

5 000

7 000

10 881

przemysł ciężki

943

4 700

6 130

8 373

przemysł lekki

1202

4 457

5 858

8 600

energetyka

275

4 500

5 749

8 000

usługi dla biznesu

748

4 200

5 602

8 013

organizacje pozarządowe

263

4 095

5 349

7 500

budownictwo

710

4 170

5 289

8 000

transport i logistyka

473

4 000

5 000

7 000

ciepłownictwo

53

3 972

5 000

6 818

ubezpieczenia

95

3 633

4 800

7 550

handel

925

3 700

4 605

6 500

media, wydawnictwa, reklama, PR

87

3 738

4 585

6 075

ochrona środowiska

76

3 799

4 500

5 748

nauka i szkolnictwo

244

3 558

4 457

6 146

służba zdrowia

368

3 482

4 415

6 111

usługi dla ludności

580

3 500

4 226

5 542

sektor publiczny

311

3 355

4 150

5 836

kultura i sztuka

49

3 268

3 584

4 203

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuWedług danych najwyższe płace w województwie dolnośląskim otrzymywali pracownicy ze stażem pracy wynoszącym 11-15 lat. Mediana ich wynagrodzeń to 6 677 PLN brutto. Najniższe płace otrzymywali pracownicy na początku kariery. Połowa osób ze stażem równym rok lub krótszym zarabiała w przedziale od 3 438 do 5 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w województwie dolnośląskim pracowników z różnym stażem pracy w 2020 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuW poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w województwie dolnośląskim.

Wynagrodzenia całkowite
na wybranych stanowiskach w województwie dolnośląskim w 2020 roku (brutto w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

programista Java

93

7 323

9 000

11 300

kierownik zespołu (Team Leader)

130

5 924

8 610

11 000

kierownik projektu

145

6 000

8 500

11 350

główny księgowy

81

6 500

8 500

11 770

analityk biznesowy

115

5 500

7 000

9 500

konstruktor

147

4 699

6 340

8 100

inżynier produkcji

126

5 120

6 310

7 475

tester oprogramowania

80

4 563

6 275

7 795

specjalista ds. personalnych

85

4 800

5 600

6 900

księgowy

207

3 923

4 664

5 715

specjalista ds. kadr i płac

130

3 820

4 566

5 288

magazynier

128

3 451

3 835

4 371

pracownik administracyjny

94

3 200

3 600

4 200

referent (administracja państwowa)

81

3 068

3 320

3 840

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2020 rokuInformacje o badaniu: W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) uczestniczyło 118 767 osób. Z czego 58% stanowili mężczyźni, 70% osób ma wyższe wykształcenie, 54% mieszka w dużych miastach (powyżej 100 000 mieszkańców), 46% badanych jest zatrudnionych w dużej lub wielkiej firmie (powyżej 250 pracowników), 82% pracuje w firmach prywatnych, a 50% badanych ma staż pracy krótszy niż 8 lat.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".