Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektroenergetyk 4280 PLN
Administrator IT 6750 PLN
Tapicer meblowy 3910 PLN
Adwokat 7140 PLN
Javascript developer 7550 PLN
Szlifierz CNC 4200 PLN
Szlifierz CNC 4530 PLN
Opiekun medyczny 2840 PLN
Doradca kredytowy 4570 PLN
DevOps 6280 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w 2015 roku

22.03.2016 Jagoda Jurczak
Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015, mediana wynagrodzeń w województwie dolnośląskim wynosiła 4 107 PLN. Co czwarty zatrudniony w tym województwie zarabiał 2 900 PLN i mniej, a ¼ pracowników zarabiała 6 500 PLN i więcej.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015, mediana wynagrodzeń w województwie dolnośląskim wynosiła 4 107 PLN. Co czwarty zatrudniony w tym województwie zarabiał 2 900 PLN i mniej, a ¼ pracowników zarabiała 6 500 PLN i więcej.

Wynagrodzenia całkowite
osób zatrudnionych w województwie dolnośląskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia kobiet i mężczyzn


W 2015 roku kobiety w województwie dolnośląskim zarabiały przeciętnie 3 500 PLN. Mediana zarobków mężczyzn była natomiast o 1 250 PLN wyższa i wynosiła 4 750 PLN. Oznacza to, że luka płacowa w tym województwie w 2015 roku miała wartość 26%.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
kobiet i mężczyzn w województwie dolnośląskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w największych miastach województwa dolnośląskiego


Najwyżej wynagradzane w województwie dolnośląskim były osoby pracujące w stolicy województwa. Przeciętne pensje wrocławian wynosiły 4 500 PLN. Nieco niższe zarobki otrzymywali mieszkańcy Legnicy oraz Jeleniej Góry, mediany ich płac to kolejno 3 725 PLN oraz 3 700 PLN. Wśród mieszkańców największych miast tego województwa najniżej wynagradzani byli mieszkańcy Lubina, ich przeciętne pensje wynosiły 3 206 i były o 29% niższe od przeciętnych wynagrodzeń wrocławian.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w województwie dolnośląskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych branżach


Jak wynika z przeprowadzonego badania, najwięcej zarabiali pracownicy zatrudnieni w branży IT, mediana ich płac to 6 200 PLN. Nieco niższe zarobki pobierali pracownicy w bankowości, mediana ich płac była na poziomie 5 100 PLN. Najniższe pensje otrzymywali zatrudnieni w branży usług dla ludności oraz kulturze i sztuce. Ich zarobki wynosiły przeciętnie 2 900 PLN oraz 2 966 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie dolnośląskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych stanowiskach


W 2015 roku najwyższe zarobki otrzymywali kierownicy projektów IT, zarabiali oni przeciętnie 9 600 PLN. Natomiast programiści Java otrzymywali przeciętne zarobki w wysokości 7 000 PLN. Niżej wynagradzani byli inżynierowie budowy, mediana ich pensji wyniosła 4 000 PLN. Osoby pracujące w działach zajmujących się rekrutacją, na stanowisku specjalista ds. kadr i płac zarabiały przeciętnie 3 780 PLN. Specjaliści ds. rekrutacji otrzymywali natomiast przeciętne wynagrodzenia w wysokości 3 500 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


Wynagrodzenia osób z różnym stażem pracy


Osoby o stażu pracy równym bądź dłuższym niż 16 lat otrzymywały przeciętnie o 800 PLN niższe wynagrodzenia niż osoby z krótszym stażem wynoszącym 11-15 lat. Osoby o takim stażu pracy zarabiały przeciętnie 5 288 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały natomiast osoby o stażu równym bądź krótszym niż rok. Mediana ich zarobków wyniosła 2 900 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
osób z różnym stażem pracy w województwie dolnośląskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".