Artykuły

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w 2015 roku

22.03.2016 Jagoda Jurczak
Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015, mediana wynagrodzeń w województwie dolnośląskim wynosiła 4 107 PLN. Co czwarty zatrudniony w tym województwie zarabiał 2 900 PLN i mniej, a ¼ pracowników zarabiała 6 500 PLN i więcej.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badana Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015, mediana wynagrodzeń w województwie dolnośląskim wynosiła 4 107 PLN. Co czwarty zatrudniony w tym województwie zarabiał 2 900 PLN i mniej, a ¼ pracowników zarabiała 6 500 PLN i więcej.

Wynagrodzenia całkowite
osób zatrudnionych w województwie dolnośląskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia kobiet i mężczyzn


W 2015 roku kobiety w województwie dolnośląskim zarabiały przeciętnie 3 500 PLN. Mediana zarobków mężczyzn była natomiast o 1 250 PLN wyższa i wynosiła 4 750 PLN. Oznacza to, że luka płacowa w tym województwie w 2015 roku miała wartość 26%.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
kobiet i mężczyzn w województwie dolnośląskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w największych miastach województwa dolnośląskiego


Najwyżej wynagradzane w województwie dolnośląskim były osoby pracujące w stolicy województwa. Przeciętne pensje wrocławian wynosiły 4 500 PLN. Nieco niższe zarobki otrzymywali mieszkańcy Legnicy oraz Jeleniej Góry, mediany ich płac to kolejno 3 725 PLN oraz 3 700 PLN. Wśród mieszkańców największych miast tego województwa najniżej wynagradzani byli mieszkańcy Lubina, ich przeciętne pensje wynosiły 3 206 i były o 29% niższe od przeciętnych wynagrodzeń wrocławian.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych miastach w województwie dolnośląskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki w wybranych branżach


Jak wynika z przeprowadzonego badania, najwięcej zarabiali pracownicy zatrudnieni w branży IT, mediana ich płac to 6 200 PLN. Nieco niższe zarobki pobierali pracownicy w bankowości, mediana ich płac była na poziomie 5 100 PLN. Najniższe pensje otrzymywali zatrudnieni w branży usług dla ludności oraz kulturze i sztuce. Ich zarobki wynosiły przeciętnie 2 900 PLN oraz 2 966 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w wybranych branżach w województwie dolnośląskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych stanowiskach


W 2015 roku najwyższe zarobki otrzymywali kierownicy projektów IT, zarabiali oni przeciętnie 9 600 PLN. Natomiast programiści Java otrzymywali przeciętne zarobki w wysokości 7 000 PLN. Niżej wynagradzani byli inżynierowie budowy, mediana ich pensji wyniosła 4 000 PLN. Osoby pracujące w działach zajmujących się rekrutacją, na stanowisku specjalista ds. kadr i płac zarabiały przeciętnie 3 780 PLN. Specjaliści ds. rekrutacji otrzymywali natomiast przeciętne wynagrodzenia w wysokości 3 500 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


Wynagrodzenia osób z różnym stażem pracy


Osoby o stażu pracy równym bądź dłuższym niż 16 lat otrzymywały przeciętnie o 800 PLN niższe wynagrodzenia niż osoby z krótszym stażem wynoszącym 11-15 lat. Osoby o takim stażu pracy zarabiały przeciętnie 5 288 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały natomiast osoby o stażu równym bądź krótszym niż rok. Mediana ich zarobków wyniosła 2 900 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
osób z różnym stażem pracy w województwie dolnośląskim w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".