Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent zarządu 5030 PLN
Audytor wewnętrzny 9280 PLN
Handlowiec 5120 PLN
Fizjoterapeuta 3100 PLN
Sprzątaczka 2690 PLN
Dyspozytor 5480 PLN
Strażak 4840 PLN
Specjalista ds. seo 5150 PLN
Inżynier sprzedaży 7500 PLN
Zwrotnicowy 3520 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Warszawie w 2016 roku

30.01.2017 Karolina Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób

W 2016 mediana wynagrodzeń w Polsce wyniosła 3 900 PLN brutto miesięcznie. Z kolei w samej Warszawie mediana wynagrodzeń była o 1 400 PLN wyższa i wyniosła 5 300 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia w Polsce i w Warszawie w 2016 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 rokuW 2016 roku w Warszawie najwięcej zarabiali pracownicy zatrudnieni w bankowości oraz IT. Mediany ich zarobków wyniosły odpowiednio 6 950 PLN i 6 6000 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w różnych branżach w Warszawie w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW tabeli 1 przedstawiono wynagrodzenia pracowników w firmach różnej wielkości zatrudnienia. Z danych wynika, że wraz ze wzrostem wielkości firmy rosły również wynagrodzenia.

Wynagrodzenia całkowite
w Warszawie w 2016 roku w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

5 972

3 900

5 660

8 000

duże przedsiębiorstwo

(250-999)

3 804

4 000

5 600

8 800

średnie przedsiębiorstwo

(50-249)

4 864

3 800

5 405

8 200

małe przedsiębiorstwo

(10-49)

2 912

3 400

4 550

7 067

mikro przedsiębiorstwo

(1-9)

1 157

2 950

4 000

5 700

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZ badania wynika, że wyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy, którzy byli zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 6 500 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
w Warszawie w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału polskiego

(powyżej 50%)

10 475

3 300

4 500

6 650

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

8 269

4 500

6 500

10 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuDyrektorzy w Warszawie w 2016 roku otrzymywali przeciętnie 16 000 PLN brutto. Ich wynagrodzenie było dwukrotnie wyższe od płac kierowników. Mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 5 100 PLN, a pracowników szeregowych 3 159 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w Warszawie
w 2016 roku na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownicy szeregowi

3 149

2 500

3 159

4 100

specjaliści

10 650

3 900

5 100

7 012

kierownicy

3 798

5 450

8 000

11 157

dyrektorzy

1 147

11 000

16 000

24 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia całkowite w Warszawie
na wybranych stanowiskach w 2016 roku (w PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


W poniższej tabeli przedstawiono wynagrodzenia warszawskich pracowników o różnym wykształceniu. Okazuje się, że osoby z wyższym wykształceniem zarabiały najwięcej.

Wynagrodzenia całkowite
osób o różnym wykształceniu w Warszawie w 2016 roku (w PLN brutto)

poziom wykształcenia

próba

25%

zarabiało poniżej

mediana

25%

zarabiało powyżej

podstawowe / gimnazjalne

81

2 350

3 000

3967

średnie

3 012

2 800

3 750

5 200

niepełne wyższe

1 018

3 500

4 673

6 776

wyższe zawodowe (inżynier/licencjat)

3 137

3 465

4 800

7 000

wyższe magisterskie

11 496

4 200

6 000

9 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".