Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Warszawie w 2016 roku

30.01.2017 Karolina Jurczak
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób

W 2016 mediana wynagrodzeń w Polsce wyniosła 3 900 PLN brutto miesięcznie. Z kolei w samej Warszawie mediana wynagrodzeń była o 1 400 PLN wyższa i wyniosła 5 300 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia w Polsce i w Warszawie w 2016 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2016 rokuW 2016 roku w Warszawie najwięcej zarabiali pracownicy zatrudnieni w bankowości oraz IT. Mediany ich zarobków wyniosły odpowiednio 6 950 PLN i 6 6000 PLN brutto miesięcznie.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w różnych branżach w Warszawie w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW tabeli 1 przedstawiono wynagrodzenia pracowników w firmach różnej wielkości zatrudnienia. Z danych wynika, że wraz ze wzrostem wielkości firmy rosły również wynagrodzenia.

Wynagrodzenia całkowite
w Warszawie w 2016 roku w firmach różnej wielkości (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

5 972

3 900

5 660

8 000

duże przedsiębiorstwo

(250-999)

3 804

4 000

5 600

8 800

średnie przedsiębiorstwo

(50-249)

4 864

3 800

5 405

8 200

małe przedsiębiorstwo

(10-49)

2 912

3 400

4 550

7 067

mikro przedsiębiorstwo

(1-9)

1 157

2 950

4 000

5 700

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZ badania wynika, że wyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy, którzy byli zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 6 500 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
w Warszawie w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału polskiego

(powyżej 50%)

10 475

3 300

4 500

6 650

przewaga kapitału zagranicznego

(powyżej 50%)

8 269

4 500

6 500

10 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuDyrektorzy w Warszawie w 2016 roku otrzymywali przeciętnie 16 000 PLN brutto. Ich wynagrodzenie było dwukrotnie wyższe od płac kierowników. Mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 5 100 PLN, a pracowników szeregowych 3 159 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w Warszawie
w 2016 roku na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

pracownicy szeregowi

3 149

2 500

3 159

4 100

specjaliści

10 650

3 900

5 100

7 012

kierownicy

3 798

5 450

8 000

11 157

dyrektorzy

1 147

11 000

16 000

24 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWynagrodzenia całkowite w Warszawie
na wybranych stanowiskach w 2016 roku (w PLN brutto)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWięcej danych na temat wynagrodzeń różnych zawodach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.


W poniższej tabeli przedstawiono wynagrodzenia warszawskich pracowników o różnym wykształceniu. Okazuje się, że osoby z wyższym wykształceniem zarabiały najwięcej.

Wynagrodzenia całkowite
osób o różnym wykształceniu w Warszawie w 2016 roku (w PLN brutto)

poziom wykształcenia

próba

25%

zarabiało poniżej

mediana

25%

zarabiało powyżej

podstawowe / gimnazjalne

81

2 350

3 000

3967

średnie

3 012

2 800

3 750

5 200

niepełne wyższe

1 018

3 500

4 673

6 776

wyższe zawodowe (inżynier/licencjat)

3 137

3 465

4 800

7 000

wyższe magisterskie

11 496

4 200

6 000

9 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".