Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

HR generalist 4280 PLN
Kierownik działu IT 12230 PLN
Kierownik apteki 7960 PLN
Specjalista ds. seo 3540 PLN
Toromistrz 5140 PLN
Doradca klienta 3830 PLN
Operator techniczny 4200 PLN
Android developer 5360 PLN
Dokumentalista 4520 PLN
Bioinformatyk 4850 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w usługach dla biznesu w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
Na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzono analizę wynagrodzeń osób w branży usług dla biznesu. W badaniu wzięło udział 7 044 osób pracujących w tej branży. 62% z nich stanowiły kobiety, 73% osób miało nie więcej niż 35 lat, a 91% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Mediana wynagrodzeń w tej grupie wyniosła 6 000 PLN, 25% osób zarabiało poniżej 4 500 PLN, a 25% powyżej 8 500 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w usługach dla biznesu w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Mężczyźni zarabiali przeważnie więcej o 24% w porównaniu do kobiet, u których mediana wynagrodzeń wyniosła 5 600 PLN. U mężczyzn było to 6 966 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn zatrudnionych w usługach dla biznesu w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z wykształceniem średnim, bądź pomaturalnym. Mediana płac w tej grupie równa była 4 839 PLN. Najwyższe wynagrodzenia z kolei otrzymywały osoby z tytułem magistra inżyniera. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 650 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z różnym poziomem wykształcenia w usługach dla biznesu w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres


Firmy polskie w porównaniu do zagranicznych przeważnie oferowały wynagrodzenia o 29% niższe. Mediana płac w firmach polskich wyniosła 5 067 PLN, podczas gdy w firmach zagranicznych równa była 7 100 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w usługach dla biznesu w firmach polskich i zagranicznych w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".