Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Handlowiec 5120 PLN
HR generalist 5360 PLN
Asystent naukowy 4000 PLN
Makijażysta 3050 PLN
Inżynier jakości 6200 PLN
Spedytor morski 5070 PLN
Spedytor lotniczy 5150 PLN
Tester automatyczny 8160 PLN
Elektryk samochodowy 5500 PLN
Data Scientist 12530 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w usługach dla biznesu w 2016 roku

13.03.2017 Elżbieta Wanat

Informacje o badaniu:

W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana płac w usługach dla biznesu w 2016 roku wyniosła 4 200 PLN. 25% pracowników zarabiało 6 200 PLN i więcej, natomiast 25% otrzymywało wynagrodzenie w wysokości 3 000 PLN i mniej.

Wynagrodzenia w usługach dla biznesu w 2016 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zajmujący się konsultingiem technicznym. Połowa z nich zarabiała powyżej 5 500 PLN brutto. Najniższe pensje otrzymywali pracownicy zajmujący się rachunkowością i księgowością. 25% z nich zarabiało poniżej 2 400 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite w 2016 roku w podgrupach zaliczanych do usług dla biznesu (brutto w PLN)

podgrupa

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

konsulting techniczny

3 636

5 500

9 500

badania rynku i opinii

3 500

5 225

7 250

obsługa nieruchomości

3 500

5 000

7 041

outsourcing procesów biznesowych

3 600

4 850

7 100

konsulting finansowy

3 200

4 500

6 500

konsulting zarządczy

3 000

4 200

6 589

prawnicze

2 850

4 200

6 150

szkolenia

2 825

3 618

5 300

rachunkowość, księgowość

2 400

3 200

4 400

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWśród stanowisk asystentów w usługach dla biznesu najwyższe wynagrodzenie otrzymywał asystent architekta (4 000 PLN brutto). Najniższe wynagrodzenie otrzymywał asystent ds. sprzedaży (2 550 PLN brutto).

Wynagrodzenia całkowite asystentów zatrudnionych w firmach z branży usług dla biznesu w 2016 roku (brutto w PLN)

stanowisko

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

asystent architekta

4 000

4 000

4 000

asystent w dziale badań i rozwoju

3 100

3 725

4 350

asystent zarządu, prezesa

2 722

3 509

4 450

asystent w dziale marketingu

2 775

3 500

4 200

asystent w dziale logistyki

3 400

3 400

3 400

asystent/pracownik ds. finansowych

2 200

3 000

3 592

asystent ds. prawnych

2 293

2 940

3 810

asystent w dziale obsługi klienta

2 606

2 900

3 050

asystent w dziale produkcji

2 800

2 800

2 800

asystent ds. sprzedaży

2 220

2 550

3 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 roku
Więcej informacji o wynagrodzeniach w różnych branżach i na różnych stanowiskach znajdą Państwo w module Moja Płaca.

W 2016 roku najwięcej zarabiały osoby pracujące w dużych przedsiębiorstwach, zatrudniających od 250 do 999 osób. Mediana płac w tego typu firmie przewyższyła medianę wynagrodzeń w wielkich przedsiębiorstwach.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w firmach różnej wielkości w branży usługi dla biznesu w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuDyrektorzy pracujący w usługach dla biznesu zarabiali w 2016 roku przeciętnie 13 000 PLN brutto miesięcznie. To niespełna dwa razy więcej niż kierownicy zatrudnieni w tej branży i trzy razy więcej niż specjaliści. Natomiast mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych wyniosła w 2016 roku 2 800 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite pracowników usług dla biznesu na różnych szczeblach zarządzania w 2016 roku (brutto w PLN)

szczebel zarządzania

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

8 000

12 911

20 000

kierownik

5 000

7 000

9 700

specjalista

3 100

4 100

5 500

pracownik szeregowy

2 200

2 800

3 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuDłuższy staż pracy zapewnia wyższe wynagrodzenie. Osoby z ponad 10-letnim stażem pracy zarabiały w 2016 roku prawie 2 razy więcej niż osoby, których staż pracy nie przekraczał jednego roku.

Wynagrodzenia całkowite pracowników usług dla biznesu w różnych grupach stażowych w 2016 roku (brutto w PLN)

staż pracy

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

11 - 15+

3 750

5 650

9 000

9 - 10

3 500

5 000

7 266

6 - 8

3 500

4 600

6 904

4 - 5

3 000

4 000

5 500

2 - 3

2 750

3 500

4 800

1 lub mniej

2 330

3 000

3 700

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Infografika

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Elżbieta Wanat
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".