Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w usługach dla biznesu
w 2015 roku

09.02.2016 Artur Szeremeta
Mediana wynagrodzeń w branży usługi dla biznesu wyniosła w 2015 roku 4 150 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: Interia.pl, Gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja płaca. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Mediana wynagrodzeń w branży usługi dla biznesu wyniosła w 2015 roku 4 150 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

Tym samym mediana płac w usługach dla biznesu była o 43% wyższa niż mediana płac w usługach dla ludności i o 20% wyższa niż w usługach ogółem. Warto zauważyć, że dopiero zarobki 25% najwyżej opłacanych pracowników usług dla ludności osiągnęły poziom mediany zarobków z usług dla biznesu.

Wynagrodzenia całkowite w usługach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuDo najwyżej opłacanych stanowisk w usługach dla biznesu należały m.in. Account Manager, Key Account manager, doradca podatkowy, główny księgowy czy audytor zewnętrzny. Z kolei najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy administracyjni, asystenci ds. personalnych, prawnych i finansowych oraz młodsi księgowi. Więcej danych o zarobkach na konkretnych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
na wybranych stanowiskach w branży usługi dla biznesu w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zajmujący się konsultingiem technicznym. Połowa z nich zarabiała powyżej 5 575 PLN brutto miesięcznie. Nieco niższe pensje otrzymywali pracownicy obsługi nieruchomości, outsourcingu procesów biznesowych, badaniami rynku i opinii oraz konsultingiem finansowym. Najniższe pensje otrzymywali pracownicy zajmujący się rachunkowością i księgowością.

Wynagrodzenia całkowite w 2015 roku
w podgrupach zaliczanych do usług dla biznesu (brutto w PLN)

podgrupa

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

konsulting techniczny

4 000

5 575

8 600

obsługa nieruchomości

3 300

5 000

8 000

outsourcing procesów biznesowych

3 500

4 900

7 200

badania rynku i opinii

3 380

4 900

7 200

konsulting finansowy

3 070

4 500

6 500

usługi prawnicze

2 800

4 200

7 000

konsulting zarządczy

2 800

4 000

6 500

szkolenia

2 700

3 750

5 497

rachunkowość, księgowość

2 200

3 000

4 200

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuSpośród pracowników o różnym stażu pracy zatrudnionych w usługach dla biznesu najwięcej zarabiali ci, którzy przepracowali od 11 do 15 lat. Mediana ich wynagrodzeń była dwukrotnie wyższa od mediany wynagrodzeń pracowników, których staż pracy nie przekraczał jednego roku.

Wynagrodzenia całkowite pracowników
usług dla biznesu w różnych grupach stażowych (brutto w PLN)

staż pracy

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

1 rok lub mniej

2 100

2 800

3 500

2-3

2 500

3 500

4 600

4-5

2 961

4 100

5 800

6-8

3 300

4 700

7 000

9-10

3 500

5 200

8 000

11-15

3 600

5 645

9 000

16 i więcej

3 493

5 500

10 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuDyrektorzy pracujący w usługach dla biznesu zarabiali w 2015 roku przeciętnie 12 000 PLN brutto miesięcznie. To niespełna dwa razy więcej niż kierownicy zatrudnieni w tej branży i trzy razy więcej niż specjaliści. Natomiast mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych wyniosła w 2015 roku 2 710 PLN brutto miesięcznie. Więcej danych o zarobkach dyrektorów i kierowników znajdą Państwo w module Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite pracowników
usług dla biznesu na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

szczebel zarządzania

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

dyrektor

7 800

12 000

18 000

kierownik

4 600

6 769

9 951

specjalista

2 917

4 000

5 570

pracownik szeregowy

2 050

2 710

3 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuInfografika


Co ciekawe, najwyższe pensje w branży otrzymywały osoby pracujące w dużych firmach, zatrudniających od 250 do 999 pracowników. Połowa z nich otrzymywała miesięcznie ponad 5 000 PLN brutto miesięcznie. Natomiast mediana wynagrodzeń w największych przedsiębiorstwach, które zatrudniały tysiąc pracowników i więcej, wyniosła 4 700 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w firmach różnej wielkości w branży usługi dla biznesu w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuArtur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".