Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista produkcyjny 8350 PLN
Robotnik magazynowy 4820 PLN
Farmaceuta 7860 PLN
Opiekun dziecka 4090 PLN
Kierownik zakupów 11210 PLN
Inżynier sieci IT 6500 PLN
IT project manager 14400 PLN
Underwriter 9000 PLN
Coach 9490 PLN
Opiekun klienta 5790 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w transporcie – co drugi pracownik zarabiał ponad 3,5 tys. PLN

15.07.2014 Andrzej Kuczara
Artykuł porusza tematykę wynagrodzeń w branży transportowej, uwzględniając podział na przewóz towarów oraz osób. Przedstawiono kształtowanie się płac według płci oraz szczebla zarządzania, przybliżono zarobki ośmiu głównych stanowisk w branży: kierownik ds. spedycji, dyspozytor, specjalista ds. spedycji, specjalista ds. logistyki, kierowca autobusu, kierowca samochodu ciężarowego, kierowca samochodu osobowego (kat. B), kierowca - dostawca (vanseller). Omówiono również w skrócie przepisy związane z czasem pracy kierowców.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów, co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Co czwarty pracownik zarobił ponad 5 400 PLN


Zgodnie z wynikami Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak, połowa osób pracujących w branży transportowej zarabiała do 3 500 PLN, natomiast jedna czwarta otrzymywała wynagrodzenie powyżej 5 400 PLN. Niezależnie od tego, czy był to transport osobowy czy towarowy, pensje były zbliżone. W transporcie towarowym płace były niewiele, bo przeciętnie o 100 PLN niższe niż w przewozach osobowych.

Zarobki w transporcie

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW branży transportowej kobiety zarabiały więcej


Jak wynika z przeprowadzonych analiz, przeciętne zarobki kobiet w branży transportowej były wyższe. Mediana wynagrodzeń kobiet wynosiła 3 955 PLN, czyli o 655 PLN więcej niż mediana wynagrodzeń mężczyzn. Warto zwrócić uwagę na próby. Okazuje się, że kobiety stanowiły aż 40% ogółu zatrudnionych w tej branży.

Sprawdź wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w 2013 roku

Zarobki kobiet i mężczyzn zatrudnionych w branży transportowej

Płeć

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

Mężczyźni

1976

2 300

3 300

5 085

Kobiety

776

2 580

3 955

5 795

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuTrzeba jednak zauważyć, że szeregowi pracownicy w tej branży to w 84% mężczyźni. Panie zdecydowanie rzadziej zatrudniane były w transporcie jako kierowcy, mechanicy i inni pracownicy najniższych szczebli. Ta, reprezentowana głównie przez mężczyzn, grupa, jako bardzo liczna, a najniżej wynagradzania, zdecydowanie zaniżała ogólną medianę płac panów w porównaniu do ich koleżanek.

Ważnym czynnikiem różnicującym poziom zarobków kobiet i mężczyzn był szczebel zarządzania. Największe różnice występowały na stanowisku kierowniczym, gdzie połowa zatrudnionych kobiet zarabiała do 6 300 PLN, czyli o 300 PLN więcej niż mężczyźni (mediana). Wysokie zróżnicowanie zarobków obserwujemy położenia także w grupach zarabiających najwięcej. Przykładowo, 25% kobiet – kierowników zarabiało powyżej 10 000 PLN, podczas gdy górny kwartyl płac dla mężczyzn na tym stanowisku wynosił tylko 8 500 PLN. Szczegółowe zestawienie wartości zarobków według płci i szczebla przedstawia poniższa tabela.

Zarobki w transporcie towarów i osób na różnych szczeblach zarządzania

poziom zarządzania

płeć

próba

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

pracownik szeregowy (stanowiska wykonawcze)

mężczyźni

1108

1 850

2 600

3 585

kobiety

224

1 960

2 500

3 683

specjalista

mężczyźni

502

3 000

3 955

5 400

kobiety

381

2 800

4 000

5 500

kierownik

mężczyźni

277

4 000

6 000

8 500

kobiety

138

4 500

6 300

10 000

dyrektor/zarząd

mężczyźni

89

6 300

12 000

19 000

kobiety

33

5 650

12 000

18 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZobacz także: System płac w firmie transportowej

Kierowca zarobił 2,5 tys. PLN


Mediana zarobków kierowników ds. spedycji i transportu wynosiła aż 5 700 PLN. Warto zwrócić uwagę, że jedna czwarta z nich zarabiała poniżej 4 450 PLN, czyli więcej, niż wynosiły przeciętne zarobki (mediany) na pozostałych stanowiskach specyficznych dla tej branży. Płace dyspozytora, specjalisty ds. spedycji czy logistyki były podobne do siebie – mediany wynagrodzeń na tych stanowiskach zawierały się w przedziałach od 3 690 PLN (specjalista ds. logistyki) do 3 755 PLN (dyspozytor).

Zarobki w transporcie towarów i osób według stanowisk

Stanowisko

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

kierownik ds. spedycji i transportu/kierownik ds. logistyki

53

4 450

5 700

7 200

dyspozytor

70

3 000

3 755

4 400

specjalista ds. spedycji/spedytor

205

2 775

3 700

5 000

specjalista ds. logistyki

68

3 000

3 690

5 150

kierowca autobusu

165

1 900

2 820

3 600

kierowca samochodu ciężarowego/TIR

466

1 750

2 500

3 780

kierowca kat. B

97

1 800

2 500

3 500

kierowca - dostawca (vanseller)

91

1 900

2 300

3 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuNajmniej w branży transportowej zarabiał vanseller. Jest to osoba, która oprócz dowożenia towaru, jest również odpowiedzialna za jego ekspozycję i sprzedaż. Ponadto, monitoruje stan magazynu w sklepie i uzupełnia braki, jeśli takie wystąpią[PRZYPIS]http://www.wynagrodzenia.pl/moja_placa.php?s=362[/PRZYPIS]. Przeciętne zarobki kierowcy – dostawcy wynoszą 2 300 PLN. Trzeba jednak zauważyć, że stanowisko to, bardziej odpowiadające pracy przedstawiciela handlowego, często rozliczane jest na specyficznych zasadach. Można przypuszczać, że badani podawali jedynie płacę zasadniczą, nie doliczając do niej prowizji za uzyskane efekty sprzedaży.
Najliczniejszą grupą są kierowcy TIR-ów. Przewoźnicy towaru zarabiają przeciętnie 2 500 PLN, ponadto, zarobki tylko co czwartego z nich przekraczają 3 780 PLN (górny kwartyl). Z naszych badań wynika również, że zaledwie 31% kierowców samochodu ciężarowego otrzymuje premie. Przeciętna wartość premii dla kierowcy TIR-a wynosi 1 000 PLN (mediana). Pamiętajmy, że wartości podane w tabeli pokazują wynagrodzenie całkowite, więc premia tej części osób jest już uwzględniona. W tym miejscu warto przypomnieć, w jaki sposób regulowany jest czas pracy kierowców.

Czas pracy kierowcy


Czas pracy kierowców reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z dnia 15 marca 2006. Godziny pracy kierowców nie są sztywno wyznaczane. Zamiast tego, uregulowany jest czas pracy (ciągły).
Zgodnie z rozporządzeniem, dzienny czas pracy nie może przekroczyć 9 godzin. Innymi słowy, kierowca prowadzący pojazd musi koniecznie zrobić sobie przerwę po dziewięciu godzinach. Istnieją od tego pewne wyjątki – czas pracy może zostać przedłużony do maksymalnie dziesięciu godzin, pod warunkiem, że przedłużenie takie nastąpi nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
Nie oznacza to wcale, że kierowca może codziennie prowadzić pojazd po 9 – 10 godzin. Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu tygodnia nie może przekroczyć 56 godzin, z kolei łączny czas pracy w ciągu dwóch tygodni nie może przekroczyć 90 godzin.
Rozporządzenie reguluje również kwestię przerw. Po okresie prowadzenia kierowcy przysługuje odpoczynek trwający co najmniej 45 minut (kierowca ma możliwość rozłożenia sobie tej przerwy).


Przeczytaj również:
Bibliografia
- rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006, http://www.gitd.gov.pl/sites/default/files/public/ezpimported/article_518/Czas_pracy.pdf
- http://www.wynagrodzenia.pl/moja_placa.php?s=362
Andrzej Kuczara
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".