Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Manager regionalny 11650 PLN
Marketing Specialist 5270 PLN
Specjalista ds. PR 7010 PLN
HR biznes partner 10870 PLN
Krajacz 4560 PLN
Dyrektor sklepu 12140 PLN
Laminiarz 5480 PLN
Inżynier energetyki 7340 PLN
Pedagog specjalny 5190 PLN
Redaktor wydawniczy 6300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w sektorze sztuki i kultury w 2016 roku

06.03.2017 Kinga Kiełtyka
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Infografika

Dane ogólne
Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak najniższe płace ex aequo odnotowano: w kulturze i sztuce, usługach dla ludności, wymiarze sprawiedliwości oraz administracji samorządowej. Mediana miesięcznych zarobków w instytucjach artystycznych wyniosła 3 063 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w kulturze i sztuce w 2016 roku

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW tabeli 1. zaprezentowano mediany wynagrodzeń całkowitych w miastach o różnej wielkości w 2016 roku. Najwyższe średnie wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni w stolicy tj. 3 800 PLN brutto. Mediana wynagrodzeń pracowników w miastach poniżej 5 tys. mieszkańców wyniosła z kolei 2 628 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w kulturze i sztuce w miastach o różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

Wielkość miast

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

poniżej 5 tys.

2 266

2 628

3 900

5 - 25 tys.

2 125

2 745

3 500

25 - 100 tys.

2 289

2 800

3 725

powyżej 100 tys.

 (bez Warszawy)

2 500

3 064

4 000

Warszawa

3 000

3 800

5 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie dyrektorów z branży kultury i sztuki wyniosło 4 800 PLN brutto. Pracownicy szeregowi otrzymywali o ok. 49% niższe wynagrodzenia tj. 2 300 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite
na różnych szczeblach zarządzania w kulturze i sztuce w 2016 roku (brutto w PLN)

 

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

4 130

4 500

6 830

kierownik

3 569

4 325

5 715

specjalista

2 500

3 000

3 750

pracownik szeregowy

2 000

2 300

2 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe przeciętne wynagrodzenie w kulturze i sztuce odnotowano w firmach prywatnych - 3 500 PLN brutto miesięcznie. Niższe mediany wynagrodzeń całkowitych odnotowano w organizacjach, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz należą do państwa. Przeciętne wynagrodzenia wyniosły tam 3 000 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
w firmach o różnej formie własności w kulturze i sztuce w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWykres 2. przedstawia wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach z branży kultura i sztuka.

Wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach z branży kultura i sztuka (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźćtutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:


wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Kinga Kiełtyka
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".