Artykuły

Wynagrodzenia w sektorze sztuki i kultury w 2016 roku

06.03.2017 Kinga Kiełtyka
Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować, jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Infografika

Dane ogólne
Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak najniższe płace ex aequo odnotowano: w kulturze i sztuce, usługach dla ludności, wymiarze sprawiedliwości oraz administracji samorządowej. Mediana miesięcznych zarobków w instytucjach artystycznych wyniosła 3 063 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite w kulturze i sztuce w 2016 roku

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuW tabeli 1. zaprezentowano mediany wynagrodzeń całkowitych w miastach o różnej wielkości w 2016 roku. Najwyższe średnie wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni w stolicy tj. 3 800 PLN brutto. Mediana wynagrodzeń pracowników w miastach poniżej 5 tys. mieszkańców wyniosła z kolei 2 628 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w kulturze i sztuce w miastach o różnej wielkości w 2016 roku (brutto w PLN)

Wielkość miast

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

poniżej 5 tys.

2 266

2 628

3 900

5 - 25 tys.

2 125

2 745

3 500

25 - 100 tys.

2 289

2 800

3 725

powyżej 100 tys.

 (bez Warszawy)

2 500

3 064

4 000

Warszawa

3 000

3 800

5 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie dyrektorów z branży kultury i sztuki wyniosło 4 800 PLN brutto. Pracownicy szeregowi otrzymywali o ok. 49% niższe wynagrodzenia tj. 2 300 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite
na różnych szczeblach zarządzania w kulturze i sztuce w 2016 roku (brutto w PLN)

 

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

4 130

4 500

6 830

kierownik

3 569

4 325

5 715

specjalista

2 500

3 000

3 750

pracownik szeregowy

2 000

2 300

2 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuNajwyższe przeciętne wynagrodzenie w kulturze i sztuce odnotowano w firmach prywatnych - 3 500 PLN brutto miesięcznie. Niższe mediany wynagrodzeń całkowitych odnotowano w organizacjach, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz należą do państwa. Przeciętne wynagrodzenia wyniosły tam 3 000 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
w firmach o różnej formie własności w kulturze i sztuce w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuWykres 2. przedstawia wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach z branży kultura i sztuka.

Wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach z branży kultura i sztuka (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2016 rokuZapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźćtutaj.


Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:


wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Kinga Kiełtyka
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".