Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka zarządu 4080 PLN
Mistrz zmiany 6120 PLN
Analityk finansowy 6910 PLN
Maszynista lokomotyw 6160 PLN
Pośrednik pracy 3400 PLN
Psycholog 3750 PLN
Windykator 4900 PLN
Sortowacz 3310 PLN
Strażak 4840 PLN
PHP developer 9710 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w sektorze publicznym
w 2015 roku

02.02.2016 Artur Szeremeta
Mediana wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2015 roku w sektorze publicznym wyniosła 3 100 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Jest to wartość niższa o 23% od mediany wynagrodzeń w sektorze prywatnym, która wyniosła 4 000 PLN brutto miesięcznie.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: Interia.pl, Gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Mediana wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2015 roku w sektorze publicznym wyniosła 3 100 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Jest to wartość niższa o 23% od mediany wynagrodzeń w sektorze prywatnym, która wyniosła 4 000 PLN brutto miesięcznie.

Spośród pracowników sektora publicznego najwyższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy administracji rządowej. Co drugi z nich zarabiał przynajmniej 3 495 PLN brutto miesięcznie. Niższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy administracji samorządowej oraz państwowych instytucji kultury i sztuki, gdzie mediany płac wyniosły odpowiednio: 3 000 PLN i 2 600 PLN brutto miesięcznie. Dane o zarobkach na konkretnych stanowiskach można sprawdzić za pomocą narzędzia Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite pracowników
zatrudnionych w sektorze publicznym w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuCo ciekawe, luka płacowa w sektorze publicznym wyniosła w 2015 roku aż 18%. Co druga kobieta w nim zatrudniona zarabiała mniej niż 2 920 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń mężczyzn zatrudnionych w tym sektorze była równa 3 550 PLN brutto miesięcznie. Z kolei 25% najwyżej wynagradzanych kobiet zarabiało powyżej 3 900 PLN, a 25% najwyżej opłacanych mężczyzn otrzymywało przynajmniej 5 000 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn
zatrudnionych w sektorze publicznym w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuNajwyższe wynagrodzenia w sektorze publicznym odnotowano w woj. mazowieckim. Co drugi pracownik zarabiał tam przynajmniej 3 900 PLN brutto miesięcznie. Mediany wynagrodzeń wyższe od mediany ogólnopolskiej wystąpiły jeszcze w woj. pomorskim i dolnośląskim. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali z kolei zatrudnieni w woj. świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim – połowa z nich zarabiała mniej niż 2 800 PLN.

Wynagrodzenia całkowite w sektorze publicznym
w 2015 roku w poszczególnych województwach (brutto w PLN)

Mapa

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuPrzeciętny pracownik szeregowy, aby zarobić pensję dyrektora, musiałby przepracować niecałe trzy miesiące. Natomiast specjalista potrzebowałby półtora miesiąca, żeby zarobić na pensję kierownika. Warto zwrócić uwagę, że dopiero najwięcej zarabiające 25% pracowników szeregowych zarabiało przynajmniej 3 100 PLN, czyli tyle ile wyniosła mediana płac dla całego sektora. Więcej informacji na temat zarobków specjalistów, kierowników i dyrektorów znajdą Państwo w narzędziu Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite na różnych
szczeblach zarządzania w sektorze publicznym w 2015 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

pracownik szeregowy

2 013

2 100

2 500

3 100

specjalista

2 690

2 620

3 300

4 200

kierownik

701

3 790

5 000

6 450

dyrektor

164

5 459

7 000

9 070

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuJak widać na poniższym wykresie, najwyższe zarobki otrzymywali najbardziej doświadczeni pracownicy. W grupie osób, których staż pracy wyniósł 16 lat i więcej, mediana wynagrodzeń była równa 3 600 PLN brutto miesięcznie. W sektorze publicznym wyraźnie widać tendencję, że wynagrodzenia w poszczególnych grupach stażowych są coraz wyższe. Warto podkreślić, że dopiero zarobki pracowników, których staż pracy mieścił się w przedziale 11 – 15 lat, przewyższały poziom mediany dla wszystkich zatrudnionych w sektorze publicznym.

Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników
sektora publicznego w różnych grupach stażowych (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuArtur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".