Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarka 3310 PLN
Analityk bankowy 7930 PLN
Elektroenergetyk 5500 PLN
Mechanik ciągników 4280 PLN
Intendent 3050 PLN
Inżynier sprzedaży 7190 PLN
Operator CNC 4200 PLN
Tax Manager 14660 PLN
Dyrektor projektu 14650 PLN
Programista Embedded 8560 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku

28.10.2014 Marcin Niedużak
W 2013 roku najlepiej wynagradzani byli członkowie rad nadzorczych spółek z sektora bankowego. Mediana ich rocznych płac wyniosła 132 tys. PLN, a średnia ponad 173 tys. PLN.

Wynagrodzenia roczne członków rad nadzorczych spółek
notowanych na GPW w 2013 roku z różnych branż (PLN)

branża

pierwszy kwartyl

mediana

trzeci kwartyl

średnia

banki

84 000

132 000

185 000

173 533

przemysł metalowy

36 000

69 500

123 379

87 024

budownictwo

23 641

50 565

88 000

77 384

przemysł elektromaszynowy

24 960

46 400

94 000

89 348

informatyka

9 000

24 000

46 000

50 433

media

7 332

12 000

120 000

59 299

Źródło: Raport: „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku”,
Sedlak & Sedlak, 2014Ze względu na medianę wynagrodzeń w różnych branżach wysoko w rankingu znalazły się także przemysł metalowy oraz budownictwo. Dziwić może niska pozycja firm informatycznych. Mediana wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek wyniosła 24 tys. PLN. Z kolei średnia płaca osób zasiadających w radach nadzorczych spółek IT była już ponad dwa razy wyższa od mediany i wyniosła 50 433 PLN. Różnica ta wynika z faktu, iż członek rady nadzorczej jednej ze spółek IT zarobił w 2013 roku powyżej 1 mln PLN, a trzech innych powyżej 200 tys. PLN. Zestawienie zamyka branża mediowa, w której połowa osób z rad nadzorczych zarabiała poniżej 12 tys. PLN.

Marcin Niedużak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".