Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Architekt 5490 PLN
Inżynier procesu 4900 PLN
Doradca podatkowy 6850 PLN
Stolarz 3700 PLN
Konserwator 3600 PLN
Front-end developer 6690 PLN
Specjalista sem 5150 PLN
Inżynier sprzedaży 8660 PLN
Pomoc laboratoryjna 3170 PLN
Formierz odlewnik 4290 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
Na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzono analizę wynagrodzeń osób pracujących w przemyśle lekkim. W badaniu wzięło udział 12 103 osób z tej branży. 61% osób w tej grupie miało poniżej 35 lat, 66% stanowili mężczyźni, a 60% pracowała w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Mediana płac w tej branży wyniosła 6 000 PLN, 25% zarabiało poniżej 4 500 PLN, a 25% powyżej 8 633 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w przemyśle lekkim w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Osobami zarabiającymi najwięcej były osoby z tytułem magistra inżyniera. Mediana ich płac wyniosła 7 500 PLN i była o 500 zł wyższa od mediany magistrów.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób z różnym poziomem wykształcenia w 2021 roku w przemyśle lekkim (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Osoby pracujące w firmach zagranicznych otrzymywały wyższe wynagrodzenia. Mediana w tych organizacjach wyniosła 6 966 PLN i była prawie o 30% wyższa od mediany wynagrodzeń w polskich firmach.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w przemyśle lekkim w firmach polskich i zagranicznych w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby, które pracowały w firmach od 1 do 9 pracowników. Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy firm zatrudniających powyżej 1000 pracowników z medianą równą 6 966 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w przemyśle lekkim w firmach z różną wielkością zatrudnienia w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".