Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Zmywacz naczyń 2900 PLN
Pracownik sklepu 3580 PLN
Analityk baz danych 6100 PLN
Prokurator 10680 PLN
Beauty Consultant 3580 PLN
Spedytor 6120 PLN
Inżynier produktu 7190 PLN
iOS developer 9100 PLN
Technik masażysta 3120 PLN
Urzędnik podatkowy 4970 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim w 2021 roku

04.04.2022 Mikołaj Pecold
W 2021 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 6 916 osób pracujących w przemyśle ciężkim. 63% osób z tej branży pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 78% grupy stanowili mężczyźni, a 64% miało mniej niż 35 lat.
Mediana zarobków w tym sektorze wyniosła 6 143 PLN, 25% zarabiało poniże 4 700 PLN, a 25% powyżej 8 600 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w przemyśle ciężkim w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najniższe zarobki otrzymywały osoby z wykształceniem średnim lub pomaturalnym. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 900 PLN. Magistrzy inżynierowie zarabiali najwięcej z medianą płac równą 7 500 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w przemyśle ciężkim z różnym wykształceniem w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


W badaniu można zauważyć, że firmy zagraniczne oferowały wyższe wynagrodzenia. Mediana płac osób z takich organizacji wyniosła 6 966 PLN, podczas gdy w polskich była równa 5 549 PLN, czyli o około 20% mniej.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w przemyśle ciężkim w firmach o kapitale polskim i zagranicznym w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy z medianą równą 18 000 PLN. Grupą z drugim najwyższym poziomem wynagrodzenia byli kierownicy. Ich przeciętne zarobki wyniosły 9 517 PLN, czyli prawie 2 razy mniej niż dyrektorzy. PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w przemyśle ciężkim na różnym szczeblu organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".