Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik warsztatu 5850 PLN
Elektromechanik 4600 PLN
Elektryk 4280 PLN
Nauczyciel historii 3830 PLN
Pielęgniarz 3940 PLN
Opiekunka dziecięca 2900 PLN
Administrator IT 7000 PLN
Stolarz 3700 PLN
Internal IT Auditor 9550 PLN
Ustawiacz maszyn 4850 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w małych firmach w 2021 roku

04.04.2022 Monika Czepiel
W 2021 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 16 936 osób pracujących w małych firmach, tj. zatrudniających od 10 do 49 pracowników.
Mediana płac w małych firmach wyniosła 5 123 PLN brutto. Co czwarta osoba zatrudniona w tych firmach zarabiała poniżej 4 000 PLN. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły 7 000 PLN i więcej. Kobiety zarabiały o ponad 900 PLN mniej niż mężczyźni.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w małych firmach w 2021 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wszyscy badani

4 000

5 123

7 000

mężczyźni

4 248

5 600

8 000

kobiety

3 705

4 698

6 257

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Mediana zarobków dyrektorów w małych firmach wyniosła 10 400 PLN. Wynagrodzenia kierowników były o ponad 30% niższe. Płace 25% najlepiej wynagradzanych specjalistów wyniosły 6 700 PLN i więcej.

Wynagrodzenia całkowite w małych firmach na różnych szczeblach organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwyższe płace otrzymywali pracownicy z małych firm w województwie mazowieckim (6 000 PLN) i dolnośląskim (5 500 PLN). Na końcu zestawienia znajdowały się województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie. Osoby zatrudnione w tych województwach otrzymywały wynagrodzenia na podobnym poziomie (ok. 4 200 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych w małych firmach w poszczególnych
województwach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite pracowników zatrudnionych w małych firmach na wybranych stanowiskach. Więcej danych dotyczących zarobków na stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych w małych firmach na wybranych
stanowiskach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Monika Czepiel
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".