Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Lublinie w 2015 roku

01.03.2016 Łukasz Jaszcz
Mediana wynagrodzeń osób pracujących w Lublinie wyniosła w 2015 roku 3 206 PLN brutto dla 2 419 uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Spośród respondentów 25% osób zarabiało nie więcej niż 2 400 PLN. Z kolei 25% najwyżej opłacanych pracowników otrzymywało nie mniej niż 4 830 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń osób pracujących w Lublinie wyniosła w 2015 roku 3 206 PLN brutto dla 2 419 uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Spośród respondentów 25% osób zarabiało nie więcej niż 2 400 PLN. Z kolei 25% najwyżej opłacanych pracowników otrzymywało nie mniej niż 4 830 PLN.

Mediana miesięcznych
wynagrodzeń całkowitych w Lublinie (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni w dużych firmach, gdzie mediana płac wyniosła 3 650 PLN. Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach – przeciętnie 2 500 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w Lublinie w firmach różnej wielkości (brutto PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

(liczba zatrudnionych)

mediana

mikro (1-9)

2 500

małe (10-49)

3 000

średnie (50-249)

3 341

duże (250-999)

3 650

wielkie (1 000 i więcej)

3 450

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


Firmy z przewagą kapitału zagranicznego płaciły przeciętnie 19% więcej niż przedsiębiorstwa z przewagą kapitału polskiego. Różnica ta zwiększa się w przypadku 25% najlepiej zarabiających pracowników, którym przedsiębiorstwa zagraniczne płaciły 25% więcej niż firmy polskie.

Struktura wynagrodzeń całkowitych w firmach
z kapitałem polskim i zagranicznym w Lublinie (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w Lublinie na różnych szczeblach zarządzania


Przeciętna pensja pracowników szeregowych w Lublinie wyniosła 2 400 PLN brutto. Specjaliści zarabiali 37% więcej, a mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 285 PLN. Kierownicy otrzymywali przeciętnie o 101% więcej niż pracownicy szeregowi. Z kolei wynagrodzenia dyrektorów i członków zarządów były 3,33 razy większe niż pracowników szeregowych. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite w Lublinie
na różnych szczeblach zarządzania (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Zarobki programistów Java w Lublinie były przeciętnie o 75% wyższe od mediany wynagrodzeń w całym mieście. Mniej, lecz ciągle o prawie 400 PLN więcej niż wyniosła mediana, zarabiali specjaliści do spraw handlowych i przedstawiciele handlowi. Poniżej przeciętnej wynagradzane były zarówno niektóre stanowiska biurowe, jak np. księgowi oraz fizyczne, np. magazynierzy. Z kolei pracownicy na stanowisku sprzedawcy bądź kasjera zarabiali przeciętnie 164 PLN więcej niż wartość płacy minimalnej[PRZYPIS]W 2015 rok wysokość płacy minimalnej wynosiła 1 750 PLN brutto.[/PRZYPIS].

Wynagrodzenia całkowite
na wybranych stanowiskach w Lublinie (brutto w PLN)

stanowisko

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

programista Java

3 500

5 625

7 000

przedstawiciel handlowy

2 914

3 600

5 000

księgowy

2 000

2 560

3 530

magazynier

1 990

2 330

2 750

sprzedawca/kasjer

1 815

1 914

2 250

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".