Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor R&D 7480 PLN
Asystent handlowy 5440 PLN
HR generalist 8290 PLN
Nauczyciel domowy 5140 PLN
Prezes zarządu 16800 PLN
Financial Controller 6880 PLN
Dekarz 6230 PLN
Programista Python 10740 PLN
Analityk baz danych 7860 PLN
Biolog 5650 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Lublinie w 2015 roku

01.03.2016 Łukasz Jaszcz
Mediana wynagrodzeń osób pracujących w Lublinie wyniosła w 2015 roku 3 206 PLN brutto dla 2 419 uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Spośród respondentów 25% osób zarabiało nie więcej niż 2 400 PLN. Z kolei 25% najwyżej opłacanych pracowników otrzymywało nie mniej niż 4 830 PLN.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń osób pracujących w Lublinie wyniosła w 2015 roku 3 206 PLN brutto dla 2 419 uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Spośród respondentów 25% osób zarabiało nie więcej niż 2 400 PLN. Z kolei 25% najwyżej opłacanych pracowników otrzymywało nie mniej niż 4 830 PLN.

Mediana miesięcznych
wynagrodzeń całkowitych w Lublinie (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni w dużych firmach, gdzie mediana płac wyniosła 3 650 PLN. Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach – przeciętnie 2 500 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
w Lublinie w firmach różnej wielkości (brutto PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

(liczba zatrudnionych)

mediana

mikro (1-9)

2 500

małe (10-49)

3 000

średnie (50-249)

3 341

duże (250-999)

3 650

wielkie (1 000 i więcej)

3 450

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


Firmy z przewagą kapitału zagranicznego płaciły przeciętnie 19% więcej niż przedsiębiorstwa z przewagą kapitału polskiego. Różnica ta zwiększa się w przypadku 25% najlepiej zarabiających pracowników, którym przedsiębiorstwa zagraniczne płaciły 25% więcej niż firmy polskie.

Struktura wynagrodzeń całkowitych w firmach
z kapitałem polskim i zagranicznym w Lublinie (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w Lublinie na różnych szczeblach zarządzania


Przeciętna pensja pracowników szeregowych w Lublinie wyniosła 2 400 PLN brutto. Specjaliści zarabiali 37% więcej, a mediana ich wynagrodzeń wyniosła 3 285 PLN. Kierownicy otrzymywali przeciętnie o 101% więcej niż pracownicy szeregowi. Z kolei wynagrodzenia dyrektorów i członków zarządów były 3,33 razy większe niż pracowników szeregowych. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia całkowite w Lublinie
na różnych szczeblach zarządzania (brutto PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Zarobki programistów Java w Lublinie były przeciętnie o 75% wyższe od mediany wynagrodzeń w całym mieście. Mniej, lecz ciągle o prawie 400 PLN więcej niż wyniosła mediana, zarabiali specjaliści do spraw handlowych i przedstawiciele handlowi. Poniżej przeciętnej wynagradzane były zarówno niektóre stanowiska biurowe, jak np. księgowi oraz fizyczne, np. magazynierzy. Z kolei pracownicy na stanowisku sprzedawcy bądź kasjera zarabiali przeciętnie 164 PLN więcej niż wartość płacy minimalnej[PRZYPIS]W 2015 rok wysokość płacy minimalnej wynosiła 1 750 PLN brutto.[/PRZYPIS].

Wynagrodzenia całkowite
na wybranych stanowiskach w Lublinie (brutto w PLN)

stanowisko

25% zarabia nie więcej niż

mediana

25% zarabia nie mniej niż

programista Java

3 500

5 625

7 000

przedstawiciel handlowy

2 914

3 600

5 000

księgowy

2 000

2 560

3 530

magazynier

1 990

2 330

2 750

sprzedawca/kasjer

1 815

1 914

2 250

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".