Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk do spraw IT 7700 PLN
Specjalista helpdesk 6120 PLN
Kustosz 4050 PLN
Account Executive 5270 PLN
Operator DTP 4630 PLN
Sap consultant 6690 PLN
Broker edukacyjny 4810 PLN
Żałobnik 3600 PLN
IT Quality Assurance 7680 PLN
Fund Accountant 6090 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w księgowości w 2017 roku

22.01.2019 Karolina Jurczak, Kamil Preidl
Tak jak w przypadku większości stanowisk, wraz z rosnącym stażem pracy, zdobywanymi kwalifikacjami i umiejętnościami, wynagrodzenie księgowych stopniowo rośnie. Nie bez znaczenia jest również wielkość oraz typ firmy. Zarobki głównych księgowych, zatrudnionych w dużych zagranicznych przedsiębiorstwach, sięgają nawet 10 000 PLN brutto.

Informacje o badaniu

: W 2017 roku w badaniu (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, dalej OBW) uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). Każda osoba uzupełniająca badanie otrzymuje bezpłatnie pełną informację o wynagrodzeniach dla własnego stanowiska. A każdy kto poszukuje danych o wynagrodzeniach dla różnych stanowisk, może otrzymać je w postaci raportu.

Dane ogólne


W badaniu stanowisko księgowego posiada cztery poziomy doświadczenia: młodszy księgowy, księgowy, starszy księgowy oraz główny księgowy. Porównanie przedsiębiorstw pod względem źródła pochodzenia kapitału wykazało, że księgowi zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego, na wszystkich poziomach zatrudnienia, zarabiali znacznie więcej. Im wyższy poziom stanowiska, tym większe nominalne różnice między zarobkami osób zatrudnionych w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach.

Mediany wynagrodzeń w przedsiębiorstwach
z przewagą kapitału polskiego lub zagranicznego w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017, Sedlak & SedlakDane zawarte w tabeli 1 ukazują dodatnią zależność między wielkością przedsiębiorstwa, poziomem stanowiska a wysokością wynagrodzenia. Przykładowo, wielkie przedsiębiorstwa oferują głównym księgowym 9 975 PLN brutto miesięcznie. Z kolei małe firmy – 5 465 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2017 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

młodszy księgowy

księgowy

starszy księgowy

główny księgowy

mikroprzedsiębiorstwo (1 – 9 osób)

2 488

2 775

4 140

bd

małe przedsiębiorstwo (10 – 49 osób)

2 800

3 493

4 210

5 465

średnie przedsiębiorstwo (50 – 249 osób)

3 134

3 756

4 785

6 968

duże przedsiębiorstwo (250 – 999 osób)

3 400

4 200

5 100

6 993

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej osób)

3 500

4230

5 700

9 975

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017, Sedlak & SedlakWśród branż, wysokimi wynagrodzeniami wyróżnia się przemysł ciężki. Dotyczy to wszystkich badanych poziomów stanowisk księgowych.

Mediany wynagrodzeń pracowników księgowości
w wybranych branżach w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017, Sedlak & SedlakSprawdziliśmy również wpływ znajomości języków obcych na wysokość wynagrodzeń księgowych. W poniższym artykule prezentujemy dane dotyczące jedynie języka angielskiego, ale w naszych analizach znajdują się również stawki wynagrodzeń pracowników posługujących się takimi językami jak: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski czy rosyjski. W przypadku głównych księgowych, biegła znajomość języka angielskiego przekładała się na zarobki o niemal 4 tys. PLN wyższe niż u osób nieznających dobrze tego języka.

Mediany wynagrodzeń pracowników księgowości
o różnym poziomie znajomości języka angielskiego w 2017 roku (brutto w PLN)

znajomość języka angielskiego

młodszy księgowy

księgowy

starszy księgowy

główny księgowy

brak

2 550

3 266

3 600

5 187

początkująca (A1/A2)

2 800

3 450

4 382

5 700

średnio-zaawansowana (B1/B2)

3 061

3 780

5 000

6 866

zaawansowana (C1/C2)

3 750

4 500

6 600

9 510

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017, Sedlak & SedlakDane szczegółowe


Dane, którymi dysponujemy, pozwalają na przygotowanie analiz uwzględniających wybrane przez klienta kryteria. W ten sposób umożliwiamy poznanie stawek obowiązujących na konkretnym stanowisku, uwzględniając zarówno cechy przedsiębiorstwa, jak i indywidualnego pracownika. Przykłady takich analiz zaprezentowane zostały na poniższych schematach. Schemat 1 przedstawia porównanie zarobków starszych księgowych zatrudnionych w dużych, prywatnych przedsiębiorstwach, w zależności od pochodzenia kapitału. Na schemacie 2 znalazło się porównanie zarobków kobiet i mężczyzn, posiadających 2-3 letnie doświadczenie, zatrudnionych na stanowisku księgowego w przedsiębiorstwach prywatnych.

Mediany zarobków starszych księgowych
dla wybranych kryteriów (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017, Sedlak & SedlakMediany zarobków księgowych
dla wybranych kryteriów (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017, Sedlak & SedlakPrezentowane analizy sporządzone zostały w oparciu o dane z roku 2017. Jeżeli potrzebują Państwo bardziej aktualnych analiz, to zapraszamy do kontaktu – dysponujemy już danymi płacowymi za pierwszą
połowę 2018 roku!


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Karolina Jurczak

Kamil Preidl

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".