Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w księgowości w 2017 roku

22.01.2019 Karolina Jurczak, Kamil Preidl
Tak jak w przypadku większości stanowisk, wraz z rosnącym stażem pracy, zdobywanymi kwalifikacjami i umiejętnościami, wynagrodzenie księgowych stopniowo rośnie. Nie bez znaczenia jest również wielkość oraz typ firmy. Zarobki głównych księgowych, zatrudnionych w dużych zagranicznych przedsiębiorstwach, sięgają nawet 10 000 PLN brutto.

Informacje o badaniu

: W 2017 roku w badaniu (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, dalej OBW) uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). Każda osoba uzupełniająca badanie otrzymuje bezpłatnie pełną informację o wynagrodzeniach dla własnego stanowiska. A każdy kto poszukuje danych o wynagrodzeniach dla różnych stanowisk, może otrzymać je w postaci raportu.

Dane ogólne


W badaniu stanowisko księgowego posiada cztery poziomy doświadczenia: młodszy księgowy, księgowy, starszy księgowy oraz główny księgowy. Porównanie przedsiębiorstw pod względem źródła pochodzenia kapitału wykazało, że księgowi zatrudnieni w firmach z przewagą kapitału zagranicznego, na wszystkich poziomach zatrudnienia, zarabiali znacznie więcej. Im wyższy poziom stanowiska, tym większe nominalne różnice między zarobkami osób zatrudnionych w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach.

Mediany wynagrodzeń w przedsiębiorstwach
z przewagą kapitału polskiego lub zagranicznego w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017, Sedlak & SedlakDane zawarte w tabeli 1 ukazują dodatnią zależność między wielkością przedsiębiorstwa, poziomem stanowiska a wysokością wynagrodzenia. Przykładowo, wielkie przedsiębiorstwa oferują głównym księgowym 9 975 PLN brutto miesięcznie. Z kolei małe firmy – 5 465 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2017 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

młodszy księgowy

księgowy

starszy księgowy

główny księgowy

mikroprzedsiębiorstwo (1 – 9 osób)

2 488

2 775

4 140

bd

małe przedsiębiorstwo (10 – 49 osób)

2 800

3 493

4 210

5 465

średnie przedsiębiorstwo (50 – 249 osób)

3 134

3 756

4 785

6 968

duże przedsiębiorstwo (250 – 999 osób)

3 400

4 200

5 100

6 993

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej osób)

3 500

4230

5 700

9 975

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017, Sedlak & SedlakWśród branż, wysokimi wynagrodzeniami wyróżnia się przemysł ciężki. Dotyczy to wszystkich badanych poziomów stanowisk księgowych.

Mediany wynagrodzeń pracowników księgowości
w wybranych branżach w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017, Sedlak & SedlakSprawdziliśmy również wpływ znajomości języków obcych na wysokość wynagrodzeń księgowych. W poniższym artykule prezentujemy dane dotyczące jedynie języka angielskiego, ale w naszych analizach znajdują się również stawki wynagrodzeń pracowników posługujących się takimi językami jak: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski czy rosyjski. W przypadku głównych księgowych, biegła znajomość języka angielskiego przekładała się na zarobki o niemal 4 tys. PLN wyższe niż u osób nieznających dobrze tego języka.

Mediany wynagrodzeń pracowników księgowości
o różnym poziomie znajomości języka angielskiego w 2017 roku (brutto w PLN)

znajomość języka angielskiego

młodszy księgowy

księgowy

starszy księgowy

główny księgowy

brak

2 550

3 266

3 600

5 187

początkująca (A1/A2)

2 800

3 450

4 382

5 700

średnio-zaawansowana (B1/B2)

3 061

3 780

5 000

6 866

zaawansowana (C1/C2)

3 750

4 500

6 600

9 510

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017, Sedlak & SedlakDane szczegółowe


Dane, którymi dysponujemy, pozwalają na przygotowanie analiz uwzględniających wybrane przez klienta kryteria. W ten sposób umożliwiamy poznanie stawek obowiązujących na konkretnym stanowisku, uwzględniając zarówno cechy przedsiębiorstwa, jak i indywidualnego pracownika. Przykłady takich analiz zaprezentowane zostały na poniższych schematach. Schemat 1 przedstawia porównanie zarobków starszych księgowych zatrudnionych w dużych, prywatnych przedsiębiorstwach, w zależności od pochodzenia kapitału. Na schemacie 2 znalazło się porównanie zarobków kobiet i mężczyzn, posiadających 2-3 letnie doświadczenie, zatrudnionych na stanowisku księgowego w przedsiębiorstwach prywatnych.

Mediany zarobków starszych księgowych
dla wybranych kryteriów (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017, Sedlak & SedlakMediany zarobków księgowych
dla wybranych kryteriów (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2017, Sedlak & SedlakPrezentowane analizy sporządzone zostały w oparciu o dane z roku 2017. Jeżeli potrzebują Państwo bardziej aktualnych analiz, to zapraszamy do kontaktu – dysponujemy już danymi płacowymi za pierwszą
połowę 2018 roku!


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Karolina Jurczak

Kamil Preidl

Zarobki na stanowiskach

Zarobki na stanowiskach
  • aktualne dane
  • pogłębione analizy
  • unikatowe stanowiska
  • analizy szyte na miarę
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".