Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w handlu w 2021 roku

07.03.2022 Mikołaj Pecold
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2021 roku wzięło udział 11 966 osób z branży handlowej. 51% grupy stanowiły kobiety, 74% miało mniej niż 35 lat i 74% osób pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
Mediana wynagrodzeń osób z branży handlowej wyniosła 5 150 PLN, 25% z nich zarabiało poniżej 4 000 PLN, a 25% powyżej 7 500 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w handlu w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Najwięcej zarabiały osoby z tytułem magistra inżyniera. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 6 966 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia osób z różnym wykształceniem zatrudnionych w handlu w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Osoby z firm z przewagą kapitału zagranicznego otrzymywały wyższe o 25% zarobki od pracowników z firm z kapitałem polskim. Mediana wynagrodzeń w organizacjach zagranicznych wynosiła 6 080 PLN, natomiast w polskich 4 839 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w handlu w firmach o kapitale polskim i zagranicznym w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Dzieląc osoby pracujące w handlu ze względu na ich szczebel w organizacji można zauważyć sporą dysproporcję w wynagrodzeniach dyrektorów w porównaniu do pozostałych grup. Ich mediana płac wyniosła 15 000 PLN, a w grupie kierowników, którzy otrzymywali drugie co do wysokości wynagrodzenia, mediana ta wyniosła 7 000 PLN, czyli ponad dwa razy mniej.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w handlu na różnych szczeblach organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 roku


Informacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Mikołaj Pecold
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".