Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach personalnych w 2021 roku

08.02.2022 Maria Hajec
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2021 wzięło udział 3 255 pracowników zatrudnionych w działach personalnych. Z czego 87% stanowiły kobiety, 69% osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, 36% pracowało w firmach zatrudniających 250 i więcej pracowników, 42% posiadało staż pracy dłuższy niż 10 lat.
Mediana zarobków w działach HR wyniosła 6 000 PLN w 2021 roku. 25% najniżej wynagradzanych pracowników tych działów zarabiało mniej niż 4 800 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 8 350 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w działach HR w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuNie jest zaskoczeniem, że zdecydowanie najwięcej mogą zarobić pracownicy działów HR zatrudnionych w województwie mazowieckim. Mediana płac w tych działach na Mazowszu wyniosła 7 000 PLN. Na drugim miejscu zestawienia znalazła się Małopolska z medianą zarobków na poziomie 6 500 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w działach personalnych w województwie warmińsko-mazurskim (4 251 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych w działach HR w różnych województwach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuZ Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2021 roku wynika, że najwyższe wynagrodzenia w działach personalnych otrzymywali dyrektorzy. Mediana ich płac wyniosła w minionym roku 16 200 PLN. Z kolei pracownicy szeregowi zarabiali prawie czterokrotnie mniej, tj. 4 150 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
pracowników działów HR na różnych szczeblach organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuW działach HR najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy ds. personalnych. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 18 250 PLN. Najczęściej pojawiającym się stanowiskiem w dziale HR w naszym badaniu był specjalista ds. kadr i płac. Jego wynagrodzenie wynosiło w minionym roku 5 123 PLN. Spośród wybranych stanowisk najniższe zarobki otrzymywali asystenci ds. personalnych. Mediana ich wynagrodzeń osiągnęła poziom 3 950 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
pracowników działów HR na wybranych stanowiskach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuInformacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".