Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Software tester 7510 PLN
Farmaceuta 7860 PLN
Konsultant podatkowy 6580 PLN
Prokurent 12050 PLN
Kontroler finansowy 10870 PLN
Pracownik produkcji 4600 PLN
Spedytor lotniczy 6700 PLN
Kierownik pociągu 5900 PLN
Commodity manager 15190 PLN
Obchodowy bloku 6680 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach personalnych w 2021 roku

08.02.2022 Maria Hajec
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2021 wzięło udział 3 255 pracowników zatrudnionych w działach personalnych. Z czego 87% stanowiły kobiety, 69% osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, 36% pracowało w firmach zatrudniających 250 i więcej pracowników, 42% posiadało staż pracy dłuższy niż 10 lat.
Mediana zarobków w działach HR wyniosła 6 000 PLN w 2021 roku. 25% najniżej wynagradzanych pracowników tych działów zarabiało mniej niż 4 800 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 8 350 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w działach HR w 2021 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuNie jest zaskoczeniem, że zdecydowanie najwięcej mogą zarobić pracownicy działów HR zatrudnionych w województwie mazowieckim. Mediana płac w tych działach na Mazowszu wyniosła 7 000 PLN. Na drugim miejscu zestawienia znalazła się Małopolska z medianą zarobków na poziomie 6 500 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w działach personalnych w województwie warmińsko-mazurskim (4 251 PLN).

Mediany wynagrodzeń całkowitych w działach HR w różnych województwach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuZ Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2021 roku wynika, że najwyższe wynagrodzenia w działach personalnych otrzymywali dyrektorzy. Mediana ich płac wyniosła w minionym roku 16 200 PLN. Z kolei pracownicy szeregowi zarabiali prawie czterokrotnie mniej, tj. 4 150 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych
pracowników działów HR na różnych szczeblach organizacji w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuW działach HR najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy ds. personalnych. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 18 250 PLN. Najczęściej pojawiającym się stanowiskiem w dziale HR w naszym badaniu był specjalista ds. kadr i płac. Jego wynagrodzenie wynosiło w minionym roku 5 123 PLN. Spośród wybranych stanowisk najniższe zarobki otrzymywali asystenci ds. personalnych. Mediana ich wynagrodzeń osiągnęła poziom 3 950 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
pracowników działów HR na wybranych stanowiskach w 2021 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2021 rokuInformacje o badaniu: W 2021 roku w badaniu uczestniczyły 93 527 osoby. 64% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 75% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 73% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, zaś 83% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".