Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w działach marketingu i PR
w 2015 roku

01.03.2016 Artur Szeremeta
Według wyników z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2015 przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników działów marketingu wyniosła 4 500 PLN brutto miesięcznie i była wyższa o 18% od mediany wynagrodzeń w działach PR. Najwyżej wynagradzani pracownicy w obu działach zarabiali odpowiednio: powyżej 7 200 PLN brutto w działach marketingu i 5 617 PLN w działach PR.
Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Infografika


Dane ogólne


Według wyników z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2015 przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników działów marketingu wyniosła 4 500 PLN brutto miesięcznie i była wyższa o 18% od mediany wynagrodzeń w działach PR. Najwyżej wynagradzani pracownicy w obu działach zarabiali odpowiednio: powyżej 7 200 PLN brutto w działach marketingu i 5 617 PLN w działach PR.

Wynagrodzenia całkowite
w działach PR i marketingu w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZarobki kierowników i specjalistów


Z danych OBW wynika, że kierownik w dziale marketingu przeciętnie zarabiał w 2015 roku 7 280 PLN brutto miesięcznie, podczas gdy mediana wynagrodzeń kierowników ds. PR wyniosła 5 645 PLN. W przypadku specjalistów zatrudnieni i w marketingu, i w PR otrzymywali przeciętnie 3 800 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia kierowników i specjalistów
w działach marketingu i PR w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych stanowiskach w działach marketingu


Z analizy wybranych stanowisk w działach marketingu wynika, że najwyższe wynagrodzenia otrzymywali brand menedżerowie – mediana ich płac wyniosła 8 000 PLN brutto miesięcznie. Specjaliści ds. badań marketingowych otrzymywali przeciętnie 5 000 PLN, a specjaliści ds. SEO i SEM – 4 100 PLN. Najniższe pensje otrzymywali asystenci w działach marketingu – 3 000 PLN i copywriterzy – 3 062 PLN brutto miesięcznie. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenia na wybranych
stanowiskach w działach marketingu w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015Wynagrodzenia w działach marketingu w różnych branżach


Najwyższe zarobki były w bankowości, przeciętnie o nieco ponad 50% wyższe niż w usługach dla ludności i branży media/wydawnictwa/reklama PR. Ogólną medianę wynagrodzeń w działach marketingu przekroczyły także mediany wynagrodzeń marketingowców w przemyśle lekkim i ciężkim, IT i usługach dla biznesu.

Wynagrodzenia w działach marketingu
w wybranych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia w różnych grupach stażowych


Pracownicy działów marketingu zarabiali więcej od zatrudnionych w PR w każdej grupie stażowej. Najwyższe wynagrodzenie spośród zatrudnionych w marketingu otrzymywali pracownicy z grupy stażowej powyżej 16 lat – przeciętnie 6 490 PLN brutto miesięcznie. Natomiast w działach PR najwięcej zarabiały osoby o stażu pracy wynoszącym 9 do 10 lat. Mediana ich wynagrodzeń w 2015 roku to 5 052 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia w działach
marketingu i PR w różnych grupach stażowych w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWięcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Artur Szeremeta
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".